Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 12.12.2020 - 13.12.2020
Data dodania: 18.10.2020

Fantastyka, fantazmaty, imaginaria / ogólnopolska konferencja naukowa online

Fantastyka poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myśli się w różnych kontekstach estetycznych, a także jako o rozmaitych dziedzinach, takich jak literatura, film, malarstwo, komiks, serial, gry wideo, a nawet twórczość dla młodszych adresatów czy muzyka. Co więcej, obecny sposób pojmowania czy postrzegania ma dość płynny i niejednoznaczny charakter, a skoro tak, to wciąż problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. W obręb tej problematyki wliczać także trzeba rozmaite fantazmaty czy imaginaria oraz wciąż ewoluujące pojęcia zawłaszczające sferę fantastyczności. (informacja organizatorów)

źródło: Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Z tego też względu organizatorzy konferencji zachęcać będą do podjęcia namysłu nad fantastyką m.in. w wymiarze historycznym, ponaddyscyplinarnym i ponadkonwencjonalnym, nie ograniczając przy tym zakresu jej występowania jedynie do mniej lub bardziej znormalizowanych i opisanych nurtów bądź zjawisk, proponując – choć niewyłącznie – tematykę taką, jak:
• kultura i fantastyka;
• media i fantastyka (film, serial, literatura, komiks, gry wideo, gry RPG, LARP, muzyka, sztuki plastyczne);
• fantastyka, fantazmaty, imaginaria a social media;
• fantastyka w ujęciu historycznym; korzenie gatunkowe fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm);
• fantastyczność a teorie literackie etc.;
• estetyki i konwencje;
• realizm magiczny;
• fantastyka grozy, horror; groza i gotycyzm;
• fantasy i fantastyka mitopoetyczna; science fiction, futurologia, fantomatyka; fantastyka postapokaliptyczna; fantastyka superbohaterska;
• fantastyka dla dzieci i młodzieży;
• fantastyka polska i światowa;
• krytyka literacka, życie literackie, festiwale i konwenty;
• fandom i aktywność fanów;
• nagrody za twórczość fantastyczną;
• franczyzy;
• twórcy fantastyki – celebryci, skandaliści, wizjonerzy;
• dyskursy społeczno-polityczne w fantastyce;
• płeć, cielesność i erotyka w fantastyce;
• fantastyka i tabu; fantastyka i religia; fantastyka i filozofia;
• mody i trendy w fantastyce;
• światotwórstwo fantastyczne; uniwersa; renarracje, transfikcja, rewwriting/ retelling - dumy i uprzedzenia w fantastyce;
• narracje transmedialne w fantastyce;
• archetypy i sztafaże fantastyczne;
• kontrowersja a fantastyka;
• fantastyka a psychologia i socjologia;
• czasopiśmiennictwo fantastyczne.
 
Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.
 
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ffi.konferencja@gmail.com mija 28 listopada 2020 roku.
Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz email korespondencyjny.
 
Na pokrycie kosztów organizacyjnych przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).
 
WAŻNE: abstrakty na konferencję zgłaszać można zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 
Szczegółowe informacje aktualizowane będą na stronie internetowej ffikonferencja.wordpress.com.

Organizatorzy:

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ,
Ośrodek Badawczy Facta Ficta,
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 
Komitet organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
dr Natalia Sanżarewska-Chmiel (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Adrianna Michno (Uniwersytet Wrocławski)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
28.11.2020
Opłata:
140 zł
Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.