Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 31.03.2021 - 30.06.2021
Data dodania: 31.03.2021

Polska proza fantastyczna XX i XXI wieku

Typ wydarzenia:
Call for papers

Redakcja "Bibliotekarza Podlaskiego" zaprasza do do współtworzenia numeru tematycznego 2/2021 „Bibliotekarza Podlaskiego”: Polska proza fantastyczna XX/XXI w

Redaktor prowadzący: Mariusz Leś (Uniwersytet w Białymstoku)

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2021 roku.

Obchody roku Stanisława Lema stwarzają znakomitą okazję, aby w ich tle podjąć próbę opisania historii i określenia znaczenia polskiej literatury fantastycznej. Rocznica urodzin autora „Niezwyciężonego” pozwala na odnowienie dyskusji nad znaczeniem i zakresem jego obecności w pisarskiej i czytelniczej świadomości. Co się zmieniło od czasu pierwszych podobnych podsumowań, które zaczęły pojawiać się w latach 80. ubiegłego wieku? Zadawano wówczas pytanie: „kto w miejsce Lema?”. Pytanie takie zadaje się także dziś, ale czy jest ono wciąż zasadne i aktualne?

„Bibliotekarz Podlaski” jest pismem naukowym, punktowanym – 20 pkt. według aktualnej listy Ministra Edukacji i Nauki; beneficjentem programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" w latach 2019–2020. Wskaźnik listy Index Copernicus International za 2019 wynosi w przypadku „Bibliotekarza Podlaskiego”: ICV 71.46. W marcu 2021 roku aplikujemy do bazy SCOPUS, co przy pomyślnym wyniku procedury aplikacyjnej dostarczy dodatkową korzyść publikującym u nas autorom.

Na teksty czekamy do 30 czerwca 2021 roku, wcześniej, do 15 kwietnia 2021 roku, prosimy przesłać deklarację uczestnictwa w tym projekcie oraz formułę tematu w wersji roboczej. Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Bibliotekarza Podlaskiego” można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/wskazedyt.

Zgłoszenia prosimy kierować pod jeden z poniższych e-maili: 

bibliotekarzredakcja@ksiaznicapodlaska.pl

dzialnaukowy@ksiaznicapodlaska.pl

jlawski@wp.pl

- albo poprzez stronę internetową „Bibliotekarza Podlaskiego” (OJS):

https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/about/submissions


Proponujemy rozważenie następujących zagadnień:

 • twórczość Stanisława Lema, formy jej (nie-)obecności we współczesnej literaturze oraz kulturze;
 • fantastyka w ujęciu historycznoliterackim (od przemian poetyki do problematyki pokoleń literackich);
 • obszary tematyczne polskiej literatury fantastycznej;
 • fantastyka wobec okoliczności społeczno-politycznych (m.in. znaczenie przełomu 1989 r.);
 • realia wydawnicze (wydawnictwa, serie wydawnicze, czasopisma, redaktorzy, tłumacze);
 • cenzura wobec polskiej literatury fantastycznej;
 • socjologia fantastyki (m.in. fandom, środowisko pisarsko-czytelnicze, grupy literackie, nagrody);
 • fantastyczne książki i czasopisma a inne media;
 • fantastyka naukowa a inne subkonwencje fantastyki literackiej: fantasy, horror, New Weirdbizarro fiction itd.
 • fantastyka a główny nurt beletrystyki (m.in. rodzimy slipstream);
 • narodziny i rozwój krytycznej (nie tylko akademickiej) refleksji nad fantastyką w Polsce;
 • Fantastyka polska w ujęciu komparatystycznym, na tle światowym
 • Fantastyka polska a fantastyka środkowo- i wschodnioeuropejska.
 • zapomniane i niedokończone projekty polskiej fantastyki.

Informacje

Data dodania:
31 marca 2021; 15:29 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
31 marca 2021; 15:29 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

27.05.2015

Polska fantastyka najnowsza... spadkobiercy Jerzego Żuławskiego i Stanisława Lema?

Konferencja jest poświęcona dyskusji dotyczącej najnowszej polskiej fantastyki. Punktem odniesienia chcielibyśmy uczynić pisarski, w tym i filozoficzny, dorobek Żuławskiego i Lema. Warto, naszym zdaniem, stawiać pytania dotyczące tego, czy i w jaki sposób współcześni pisarze uprawiający fantastykę (fantastykę naukową, fantastykę grozy i fantasy) sięgają po wzory literackie i intelektualne, obecne w pisarstwie polskich nestorów tej konwencji. Zapraszając do dyskusji nad żywotnością ważnej w polskiej literaturze tradycji, związanej z fantastyką naukową autorstwa Żuławskiego i Lema, nie chcemy zamykać Państwa głosów na sprawy również pośrednio związane z tak ujętym tematem konferencji, ale ważne – zdaniem Państwa – dla rodzimej twórczości fantastycznej.

18.10.2020

Fantastyka, fantazmaty, imaginaria / ogólnopolska konferencja naukowa online

Fantastyka poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myśli się w różnych kontekstach estetycznych, a także jako o rozmaitych dziedzinach, takich jak literatura, film, malarstwo, komiks, serial, gry wideo, a nawet twórczość dla młodszych adresatów czy muzyka. Co więcej, obecny sposób pojmowania czy postrzegania ma dość płynny i niejednoznaczny charakter, a skoro tak, to wciąż problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. W obręb tej problematyki wliczać także trzeba rozmaite fantazmaty czy imaginaria oraz wciąż ewoluujące pojęcia zawłaszczające sferę fantastyczności. (informacja organizatorów)

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

11.03.2018

Fantastyczne tryumfy wyobraźni

Fantastyka z racji swej ogromnej siły oddziaływania odbiorczego poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe i komplementarne ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myślimy zarówno w wypadku Lais Marie de France, malarstwa Zdzisława Beksińskiego, “mityzujących rzeczywistość” opowiadań Brunona Schulza i Gormenghastu Mervyna Peake’a, komiksów noir o Batmanie, futurologicznych parabol Stanisława Lema, muzyki Daft Punku i Percivala, quasi-historycznych powieści Guya Gavriela Kaya, meksykańskiego Día de Muertos czy postmodernistycznej prozy Grahama Chapmana, Grega Egana lub Jacka Dukaja. Obecny consensus ma dość płynny i niejednoznaczny charakter: dzielimy fantastykę wpierw podług mediów, a potem pewnych konwencji estetycznych, trudząc się nad rozróżnieniem steampunku od gaslamp fantasy, podczas gdy równocześnie dalej problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. Z tego też względu organizatorzy konferencji Fantastyczne tryumfy wyobraźni zachęcać będą do podjęcia namysłu nad fantastyką i fantastycznością sensu largo – w wymiarze historycznym, ponaddyscyplinarnym i ponadkonwencjonalnym, nie ograniczając przy tym zakresu jej występowania jedynie do mniej lub bardziej znormalizowanych nurtów fantasy, science fiction i horroru.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.