Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 12.12.2020 - 13.12.2020
Added on: 18.10.2020

Fantastyka, fantazmaty, imaginaria / ogólnopolska konferencja naukowa online

Fantastyka poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myśli się w różnych kontekstach estetycznych, a także jako o rozmaitych dziedzinach, takich jak literatura, film, malarstwo, komiks, serial, gry wideo, a nawet twórczość dla młodszych adresatów czy muzyka. Co więcej, obecny sposób pojmowania czy postrzegania ma dość płynny i niejednoznaczny charakter, a skoro tak, to wciąż problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. W obręb tej problematyki wliczać także trzeba rozmaite fantazmaty czy imaginaria oraz wciąż ewoluujące pojęcia zawłaszczające sferę fantastyczności. (informacja organizatorów)

źródło: Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Z tego też względu organizatorzy konferencji zachęcać będą do podjęcia namysłu nad fantastyką m.in. w wymiarze historycznym, ponaddyscyplinarnym i ponadkonwencjonalnym, nie ograniczając przy tym zakresu jej występowania jedynie do mniej lub bardziej znormalizowanych i opisanych nurtów bądź zjawisk, proponując – choć niewyłącznie – tematykę taką, jak:
• kultura i fantastyka;
• media i fantastyka (film, serial, literatura, komiks, gry wideo, gry RPG, LARP, muzyka, sztuki plastyczne);
• fantastyka, fantazmaty, imaginaria a social media;
• fantastyka w ujęciu historycznym; korzenie gatunkowe fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm);
• fantastyczność a teorie literackie etc.;
• estetyki i konwencje;
• realizm magiczny;
• fantastyka grozy, horror; groza i gotycyzm;
• fantasy i fantastyka mitopoetyczna; science fiction, futurologia, fantomatyka; fantastyka postapokaliptyczna; fantastyka superbohaterska;
• fantastyka dla dzieci i młodzieży;
• fantastyka polska i światowa;
• krytyka literacka, życie literackie, festiwale i konwenty;
• fandom i aktywność fanów;
• nagrody za twórczość fantastyczną;
• franczyzy;
• twórcy fantastyki – celebryci, skandaliści, wizjonerzy;
• dyskursy społeczno-polityczne w fantastyce;
• płeć, cielesność i erotyka w fantastyce;
• fantastyka i tabu; fantastyka i religia; fantastyka i filozofia;
• mody i trendy w fantastyce;
• światotwórstwo fantastyczne; uniwersa; renarracje, transfikcja, rewwriting/ retelling - dumy i uprzedzenia w fantastyce;
• narracje transmedialne w fantastyce;
• archetypy i sztafaże fantastyczne;
• kontrowersja a fantastyka;
• fantastyka a psychologia i socjologia;
• czasopiśmiennictwo fantastyczne.
 
Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.
 
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ffi.konferencja@gmail.com mija 28 listopada 2020 roku.
Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz email korespondencyjny.
 
Na pokrycie kosztów organizacyjnych przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).
 
WAŻNE: abstrakty na konferencję zgłaszać można zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 
Szczegółowe informacje aktualizowane będą na stronie internetowej ffikonferencja.wordpress.com.

Organizatorzy:

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ,
Ośrodek Badawczy Facta Ficta,
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 
Komitet organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
dr Natalia Sanżarewska-Chmiel (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Adrianna Michno (Uniwersytet Wrocławski)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Information

Application deadline for speakers:
28.11.2020
Fee:
140 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.