Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia:
Data dodania: 19.02.2019

Folia Litteraria Polonica – Call for Papers

Typ wydarzenia:
Call for papers
Organizatorzy:

Redakcja czasopisma naukowego Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica ogłasza nabór tekstów!

 

NUMERY DZIENNIKARSKIE

Redakcja oczekuje na teksty poświęcone mediom, dziennikarstwu, językowi i komunikacji w mediach oraz ewolucji zawodu dziennikarskiego. Chcielibyśmy zaprezentować także specyfikę funkcjonowania mediów i dziennikarzy poza granicami Polski, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym.

Termin publikacji:  2021 rok i następne.

 

NUMERY LITERATUROZNAWCZE

Redakcja oczekuje na teksty  do numeru tematycznego Literatura i filozofia  oraz artykuły poświęcone literaturze polskiej różnych epok.

Termin publikacji:  2021 rok i następne.

 

REDAKCJA PROSI O WYSYŁANIE TEKSTÓW NIE WCZEŚNIEJ NIŻ  OD 1 STYCZNIA 2020.

ARTYKUŁY BĘDĄ  WYSŁANE DO RECENZJI OD PIERWSZEGO KWARTAŁU 2020 ROKU.

 

Redakcja zaprasza również do współpracy badaczy afiliowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych (polonistyka, slawistyka). Artykuły mogą być przysyłane w dowolnym terminie. Będą one publikowane w dziale pt. Z prac zagranicznych polonistyk i slawistyk.  Dział ten – ukazujący się w każdym numerze pisma – będzie prezentacją aktualnych prac i zainteresowań badawczych literaturoznawców spoza Polski.

Teksty można przygotować w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim lub rosyjskim.

 

Czasopismo „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” jest kwartalnikiem afiliowanym na Wydz. Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiera teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie. Dwa numery w roku są tematyczne; trzeci zawiera materiały z zakresu dziennikarstwa, czwarty to numer literaturoznawczy.

Wszystkie numery są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec

Punktacja MNiSW: 12 (2015)

Informacje

Data zgłaszania uczestników:
01.01.2020
Data dodania:
19 lutego 2019; 22:21 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
19 lutego 2019; 22:21 (Sylwia Pikula)

Zobacz także

28.06.2016

Nabór artykułów do czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

29.01.2024

Interdyscyplinarna 33. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych, studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich.

05.07.2017

Szkoła i polonistyka szkolna wobec przemian XXI wieku

Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową na temat: Szkoła i polonistyka szkolna wobec przemian XXI wieku, planowaną na 25-26 września 2017 roku.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.