Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event:
Added on: 19.02.2019

Folia Litteraria Polonica – Call for Papers

Type of the event:
Call for papers

Redakcja czasopisma naukowego Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica ogłasza nabór tekstów!

 

NUMERY DZIENNIKARSKIE

Redakcja oczekuje na teksty poświęcone mediom, dziennikarstwu, językowi i komunikacji w mediach oraz ewolucji zawodu dziennikarskiego. Chcielibyśmy zaprezentować także specyfikę funkcjonowania mediów i dziennikarzy poza granicami Polski, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym.

Termin publikacji:  2021 rok i następne.

 

NUMERY LITERATUROZNAWCZE

Redakcja oczekuje na teksty  do numeru tematycznego Literatura i filozofia  oraz artykuły poświęcone literaturze polskiej różnych epok.

Termin publikacji:  2021 rok i następne.

 

REDAKCJA PROSI O WYSYŁANIE TEKSTÓW NIE WCZEŚNIEJ NIŻ  OD 1 STYCZNIA 2020.

ARTYKUŁY BĘDĄ  WYSŁANE DO RECENZJI OD PIERWSZEGO KWARTAŁU 2020 ROKU.

 

Redakcja zaprasza również do współpracy badaczy afiliowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych (polonistyka, slawistyka). Artykuły mogą być przysyłane w dowolnym terminie. Będą one publikowane w dziale pt. Z prac zagranicznych polonistyk i slawistyk.  Dział ten – ukazujący się w każdym numerze pisma – będzie prezentacją aktualnych prac i zainteresowań badawczych literaturoznawców spoza Polski.

Teksty można przygotować w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim lub rosyjskim.

 

Czasopismo „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” jest kwartalnikiem afiliowanym na Wydz. Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiera teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie. Dwa numery w roku są tematyczne; trzeci zawiera materiały z zakresu dziennikarstwa, czwarty to numer literaturoznawczy.

Wszystkie numery są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec

Punktacja MNiSW: 12 (2015)

Information

Application deadline for participants:
01.01.2020
Added on:
19 February 2019; 22:21 (Sylwia Pikula)
Edited on:
19 February 2019; 22:21 (Sylwia Pikula)

See also

28.06.2016

Nabór artykułów do czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

16.10.2020

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa  Uniwersytetu Rzeszowskiego  oraz Koło Naukowe Polonistów  zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na kolejną,  ogólnopolską konferencję naukową z cyklu OBSZARY POLONISTYKI 7, która odbędzie się w trybie zdalnym 26 listopada 2020 roku. Temat siódmego spotkania brzmi: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej.

27.02.2018

Wartości i wartościowanie w XXI wieku. Obrazy wartości w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Koło Naukowe Polonistów oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Obszary polonistyki 5. Wartości i wartościowanie w XXI wieku. Obrazy wartości w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej, która odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.