Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 21.09.2016 - 23.09.2016
Data dodania: 17.06.2016

Internet jako przedmiot badań językoznawczych

Typ wydarzenia:
Konferencja
Organizatorzy:
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Uniwersytetu Szczecińskiego
Pobierowo, Grunwaldzka 66
 

Szanowni Państwo!

Internet jako nowe medium stwarza nowe możliwości komunikacji, narzuca też ograniczenia w dotychczasowych sposobach komunikowania. Przyswaja i zmienia tradycyjne gatunki, kształtuje nowe wzorce wypowiedzi, jest też przekaźnikiem, który modyfikuje język i zachowania społeczne. Interaktywność i multimedialność cyfrowych przekazów zmieniły istotę i sposoby komunikacji międzyludzkiej. Zmiany te wciąż wymagają badań i wypracowywania metodologii, która pozwoli na opis zjawisk językowych w cyberprzestrzeni.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji językoznawczej pod hasłem „Internet jako przedmiot badań językoznawczych”, która odbędzie się w dniach 21-23 września 2016 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie. Zaproszenie kierujemy do badaczy zainteresowanych następującymi zagadnieniami:

- językowo-kulturowy wymiar komunikacji w Internecie,

- metodologia badań nad językiem w Internecie,

- gatunki w Internecie,

- wzajemne oddziaływanie języka i technologii,

- tekst i hipertekst w sieci,

- polszczyzna internautów.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń (zawierających imię i nazwisko, temat wystąpienia i afiliację referenta) pod adresem internet2016@tlen.pl. Opłata konferencyjna, obejmująca publikację zaakceptowanych referatów, zakwaterowanie i wyżywienie (w tym uroczystą kolację), wynosi 480 zł. Opłatę należy wnieść do dnia 18 kwietnia 2016 r. na konto Uniwersytetu Szczecińskiego:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

W  tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz numer subkonta - 0086.

Organizatorzy konferencji:

prof. Ewa Kołodziejek

dr Maria Kabata

dr Rafał Sidorowicz (kontakt: internet2016@tlen.pl)

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.