Biuletyn Polonistyczny
Data wydarzenia: 26.11.2015 g.09:00 - 27.11.2015 g.19:00
Data dodania: 25.11.2015

Konferencja DARIAH-PL „Humanistyka Cyfrowa – badanie tekstów, obrazów i dźwięku”

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Lublin
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi

WARSZTATY

ZAPROSZENIE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają na konferencję "Humanistyka cyfrowa – badanie tekstów, obrazów i dźwięku" pod patronatem DARIAH.PL.

Humanistyka cyfrowa jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się nurtem badań naukowych. Na jej gruncie wypracowano szereg nowatorskich narzędzi i metod pozwalających na eksplorację współczesnej cyfrowej kultury i zdigitalizowanej przeszłości.

Humanistyka cyfrowa rewolucjonizuje warsztat pracy współczesnego humanisty, jego metodologię, strategie interpretacyjne, środki komunikacji i sposoby prowadzenia badań oraz prezentacji ich wyników.

Chcielibyśmy, aby nasza konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń wszystkich, którzy pracują w tej nowej optyce, a także promocją tego nurtu wśród bardziej klasycznie nastawionych badaczy. W szczególności chcielibyśmy przedyskutować następujące zagadnienia:
1. Narzędzia pracy cyfrowego humanisty.
2. Metodologia badań.
3. Refleksja teoretyczna nad humanistyką cyfrową.
4. Przykłady projektów realizowanych przez cyfrowych humanistów.
5. Edukacja humanistyczna w dobie cyfrowej.

W drugim dniu spotkania zaplanowaliśmy warsztaty (RemiksLab) poświęcone narzędziom i aplikacjom dedykowanym cyfrowym humanistom. Będą one prowadzone przez wybitnych praktyków z całej Polski.
Obrady plenarne oraz w sekcjach będą transmitowane na żywo, a także tłumaczone na język angielski.
W trakcie konferencji odbędzie się dyskusja panelowa nad rozwojem humanistyki cyfrowej.
Efektem naszych obrad będzie recenzowany e-book oraz materiał filmowy.
Brak opłaty konferencyjnej.

Propozycje wystąpień oraz prezentacji prosimy nadsyłać do dnia 7 października 2015 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego 2015.dariah.pl/pl/formularz-zgloszeniowy lub na adres dariah.polska@gmail.com.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Rada Naukowa konferencji dokona ostatecznej kwalifikacji uczestników. Wszystkie zakwalifikowane osoby będą mogły zapisywać się na warsztaty, których lista zostanie udostępniona na stronie konferencji na początku września.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. Andrzej Radomski, andrzejradomski64@gmail.com

Sekretarze:
dr Radosław Bomba, radoslawbomba@gmail.com
dr Ewa Solska, emurska@gmail.com

Partnerzy: UCZNiKO UMCS, Centrum Badania Gier Video UMCS, Ośrodek „Brama Grodzka-TEATR NN”, CBR e-Humanistyka UMCS

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
07.10.2015 21:30
Data zgłaszania uczestników:
07.10.2015 21:30

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.