Biuletyn Polonistyczny
Data wydarzenia: 08.11.2016 g.09:00 - 09.11.2016 g.17:00
Data dodania: 31.10.2016

III Konferencja DARIAH-PL: „Inspiracje–Innowacje–Człowiek”

Celem konferencji jest prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych z humanistyką cyfrową rozumianą jako globalny czynnik innowacyjności w szeroko rozumianych naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, który zmienia oblicze tych nauk zgodnie z duchem rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

Podtytuł konferencji:Inspiracje–Innowacje–Człowiek podkreśla główny nurt, wokół którego skupiać się będą zagadnienia konferencyjnych prezentacji i dyskusji, ukierunkowany na praktyczne przykłady jakościowych zmian w metodach prowadzenia badań naukowych zainspirowanych technologiami cyfrowymi. W szczególności obszarami tematycznymi poruszanymi na konferencji będą:

 • ilościowe badania literackie oraz badania kultury literackiej;
 • badania nad komunikacją międzykulturową i multimodalną;
 • rozwój zasobów i narzędzi umożliwiających akwizycję, cyfrowy zapis, trwałe przechowywanie, udostępnianie, analizę i opracowania zabytków ruchomych, jak i nieruchomych;
 • dostosowanie istniejących zasobów i narzędzi językowych do zadań badawczych w dziedzinie humanistyki;
 • rozwój zasobów światowego dziedzictwa i narzędzi umożliwiających szeroko rozumianą pracę nad tekstem (np. sanskryckim);
 • rozwój i poszerzenie formuły korpusu narodowego;
 • budowa europejskiego wielojęzycznego banku terminologicznego językoznawstwa slawistycznego;
 • opracowanie i udostępnianie cyfrowych zasobów obejmujących te obszary piśmiennictwa, których nie można zaliczyć do literatury pięknej;
 • badania obrazów cyfrowych i przygotowanie narzędzi do ich analiz i złożonych prezentacji

oraz szeroko rozumiane innowacje na rzecz rozwoju i upowszechniania dorobku polskiej humanistyki.

PROGRAM

Dzień 1 (8.11)

 • 9:00 – 12:00: Blok szkoleniowo-warsztatowy „Narzędzia i technologie“ (wydarzenia poniżej odbywają się równolegle)
 • 12:00 – 13:00: Przerwa
 • 13:00 – 17:00: Blok warsztatowy (wydarzenia poniżej odbywają się równolegle)
  • Narodowy Korpus Języka Polskiego – co dalej? (Maciej Ogrodniczuk, IPI PAN)
   Warsztat ma na celu omówienie perspektyw rozwoju i poszerzenia formuły korpusu narodowego w kontekście potrzeb zgłaszanych autorom obecnej wersji Narodowego Korpusu Języka Polskiego przez środowisko humanistyczne. Planujemy poruszyć tematy znajdujące się w kręgu zainteresowania grupy roboczej "Korpusowa infrastruktura badawcza dla polszczyzny": rozszerzenie bazy materiałowej NKJP, wypracowanie korpusowych standardów znakowania dla języka polskiego, opracowanie metod reprezentacji danych multimedialnych, interfejsu użytkownika korpusu, rozwój narzędzi do eksploracji i analizy danych korpusowych oraz monitoringu źródeł internetowych na potrzeby korpusowe i leksykograficzne. Spotkanie będzie miało formę moderowanej dyskusji z udziałem zaproszonych gości – uczestników projektów korpusowych dot. języka polskiego – i pozostałych zainteresowanych.
  • Warsztaty grupy slawistyki cyfrowej dot. banku terminologii (IS PAN, PCSS)

   Warsztat ma na celu analizę możliwości wykorzystania oprogramowania open source do budowy wielojęzycznego banku terminologii slawistycznej, którego stworzenie planują członkowie grupy roboczej slawistyki cyfrowej działającej w ramach konsorcjum DARIAH-PL.
   Do udziału w warsztatach zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane praktycznymi problemami związanymi z budową banków terminologicznych, słowników i tezaurusów
  • Rola bibliografii we współczesnej humanistyce cyfrowej z perspektywy użytkownika (Piotr Wciślik, IBL PAN)
   Celem warsztatów jest dyskusja o roli bibliografii we współczesnej humanistyce cyfrowej. Warsztaty skierowane są zarówno do bibliografów i dokumentalistów, jak i do użytkowników baz bibliograficznych: badaczy, nauczycieli, studentów, uczniów, dziennikarzy, czy twórców. 
   Podczas warsztatów spróbujemy opisać potrzeby użytkowników humanistycznych bibliografii specjalistycznych opracowywanych w środowisku cyfrowym. Przyczynek do warsztatów stanowią wyniki ankiety skierowanej do użytkowników Polskiej Bibliografii Literackiej online. Omówienie wyników tej ankiety zostało zgłoszone jako odrębny referat, natomiast dla warsztatów stanowi ona punkt wyjścia do dyskusji. Zamierzamy przyjrzeć się doświadczeniom innych zespołów opracowujących specjalistyczne bazy danych bibliograficznych w humanistyce. Ponadto zastanowimy się, jak dotrzeć do nowych grup użytkowników, nieobjętych zakresem specjalizacji danej bibliografii, w tym zwłaszcza omówimy przydatność danych bibliograficznych w procesie edukacyjnym i ich użyteczność dla zawodów zajmujących się przetwarzaniem informacji (np. dziennikarzy albo wydawców telewizyjnych). Postaramy się też wyciągnąć wnioski z przypadków zainteresowania danymi bibliograficznymi z powodów innych niż zawodowe lub edukacyjne. Wreszcie, omówimy zagadnienie agregacji danych bibliograficznych z perspektywy użytkownika i będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie jakie możliwości i wyzwania niesie agregacja danych bibliograficznych zwłaszcza dla projektów mniej widocznych w sieci, ze względu na niewielki rozmiar zasobów lub ich niszowość.
  • Projektowanie czasopisma multimedialnego (Andrzej Radomski, UMCS)
   Celem warsztatu będzie próba stworzenia zarysu nowego typu czasopisma naukowego jakim jest periodyk multimedialny. Na gruncie humanistyki, i to nie tylko polskiej, brak jest bowiem naukowej platformy, na której można by prezentować badania w formie zwizualizowanej. Istnieje zatem pilna potrzeba stworzenia podstaw dla tego typu badań. I jest to jednym ze strategicznych celów grupy roboczej: Narzędzia do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych – działającej w ramach Konsorcjum DARIAH.PL, 
   Program warsztatu będzie obejmował trzy punkty główne:
   1.	Wprowadzenie do problematyki wizualizacji wiedzy naukowej w humanistyce,
   2.	Prezentacja wybranych przykładów czasopism multimedialnych,
   3.	Praca koncepcyjna uczestników warsztatów nad podstawami planowanego periodyku multimedialnego – nad wyglądem interfejsu, formatem materiałów, standardu danych, itp.
   Uczestnicy proszeni są o wcześniejszy namysł nad punktem 3.

Dzień 2 (9.11)

Komitet Programowy – Członkowie Rady Konsorcjum DARIAH-PL:

 • prof. Aleksander Bursche (UW)
 • prof. Marzenna Ciechańska (ASP W)
 • prof. Ewa Dahlig-Turek (ISz PAN)
 • Bożena Bednarek-Michalska (UMK)
 • dr Ksenia Gałuskina (UŚ)
 • dr Maciej Maryl (IBL PAN)
 • dr inż. Cezary Mazurek (PCSS – IChB PAN)
 • dr Maciej Ogrodniczuk (IPI PAN)
 • prof. Adam Pawłowski (UWr)
 • dr inż. Maciej Piasecki (PWr)
 • prof. Andrzej Radomski (UMCS)
 • dr Jan Rybicki (UJ)
 • Szymon Seweryn (IJP PAN)
 • Katarzyna Ślaska (BN)
 • Jakub Szprot (UW)
 • dr hab. Tomasz Wiślicz (IH PAN)
 • dr hab. Agnieszka Jelewska (UAM)
 • dr Agnieszka Pluwak (IS PAN)
 • prof. Grażyna Wrona (UP im. KEN)

Komitet Organizacyjny:

 • dr hab. Agnieszka Jelewska (UAM)
 • dr inż. Cezary Mazurek (PCSS)
 • Komitet stały przy Przewodniczącym Rady Konsorcjum DARIAH-PL:
  • dr Karolina Brylska (UW)
  • dr Maciej Eder (IJP PAN)
  • dr Maciej Maryl (IBL PAN)
  • dr Maciej Piasecki (PWr)
  • Dominik Purchała (UW)
  • dr Jan Rybicki (UJ)
  • Marcin Werla (PCSS)

Zobacz także

15.09.2017

Konferencja Digital Cultures

Technologie cyfrowe przenikają dziś do sal teatralnych, są silnie obecne w kinie, wspomagają codzienną pracę reporterów i dokumentalistów, umożliwiają opowiadanie złożonych historii w muzeach, przenoszą najciekawsze opowieści do świata gier komputerowych. Konferencja Digital Cultures to prezentacja najciekawszych zjawisk w polskiej kulturze cyfrowej, a także okazja do nawiązywania międzynarodowych kontaktów i dzielenia się doświadczeniami.

31.05.2017

Spotkanie edytorów i leksykografów cyfrowych

W spotkaniu wezmą udział zespoły zajmujące się filologicznymi projektami cyfrowymi:

19.09.2017

Prezentacja ukraińskich projektów cyfrowych

Zapraszamy na otwarte zebranie CHC, podczas którego Pani Marta Tomakhiv  zaprezentuje wybrane ukraińskie projekty cyfrowe z zakresu humanistyki. Prezentacja będzie poświęcona zasobom leksykograficznym, biograficznym oraz projektom digitalizacyjnym (teksty, obrazy, architektura). Marta Tomakhiv jest doktorantką Centrum Badań i Nauczania Języków Obcych Nardowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, gdzie złożyła rozprawę doktorską poświęconą analizie genologicznej wykładów internetowych. We wrześniu 2017 przebywa na stażu w Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w ramach programu współpracy między PAN a NANU.

23.01.2018

Wykład otwarty dr Magdalena Kamińska (UAM): Przychodzę, by skraść wasze memy, czyli czy mem może być dobrem kultury? / z cyklu "Poza interfejsem: informatyka i humanistyka"

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uuniwersytetu Warszawskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu "Poza interfejsem". Tym razem gościem będzie dr Magdalena Kamińska (UAM), która opowie o internetowych memach i ich roli we współczesnej kulturze (nie tylko) cyfrowej.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.