Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 11.03.2024 - 12.03.2024
Data dodania: 10.10.2023

Konferencja naukowa „400 lat druku w Warszawie”

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Katedra Książki i Historii Mediów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski zapraszają do udziału w konferencji organizowanej w czterechsetną rocznicę założenia pierwszej stałej oficyny drukarskiej w Warszawie.

Suzy Hazelwood

Historia mediów drukowanych w Warszawie pojawia się podczas konferencji, seminariów i zebrań naukowych. Od lat jednak nie miało miejsce forum, na którym zebrani badaczki i badacze mogliby nakreślić całościowy obraz zjawiska w świetle najnowszych badań.

Liczymy na to, że podczas proponowanej konferencji naukowej wspólnie z Państwem przedstawimy możliwie wielostronnie dzieje publikowania oraz postaci związanych z tą działalnością, instytucji (wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki instytucjonalne i księgozbiory prywatne) na mapie historycznej i kulturalnej Warszawy. Zależy nam na dostrzeżeniu zjawisk w ujęciu historycznym od pierwszych warszawskich druków po współczesność. Zapraszamy osoby, przedstawicielki i przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych, które w obszarze swoich studiów zajmują się problematyką druku w Warszawie w rozmaitych kontekstach społecznych, kulturowych, czy politycznych.


Planujemy, że owocem konferencji będzie recenzowana publikacja zbiorowa, w której problematyka książki i prasy warszawskiej na przestrzeni dziejów zostanie pokazana w świetle najnowszych badań, i która stanie się ważną pozycją nie tylko w dorobku
bibliologii.

Grupy problemowe:
I. Historia drukarstwa warszawskiego
II. Działalności wydawnicza i księgarska w Warszawie, w tym problematyka
repertuaru wydawniczego
III. Prasa
IV. Ograniczenia wolności słowa
V. Upowszechnianie książki, wypożyczalnie, biblioteki instytucjonalne i księgozbiory
prywatne
VI. Czytelnictwo

Zgłoszenia referatów prosimy nadsyłać do 31 października 2023 r. przez formularz dostępny pod adresem: https://forms.gle/FmtDppjLFAfubaMe6

Oczekujemy zarówno na teksty monograficzne jak i przeglądowe. Przyjmujemy do publikacji artykuły w językach kongresowych, opracowane zgodnie z zasadami przygotowania tekstów obowiązującymi w czasopiśmie „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”: http://www.bookhistory.uw.edu.pl/index.php/zbadannadksiazka/Zasady_przygotowania_tekstow.

Rada Naukowa
prof. dr hab. Janusz Adamowski (Dziekan WDIB UW)
kustosz Radosław Adamski (Kierownik Muzeum Drukarstwa Warszawskiego)
dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Dariusz Jarosz (Polska Akademia Nauk)
prof. dr hab. Dariusz Kuźmina (Prodziekan ds. Finansów WDIB UW)

dr Tomasz Makowski (Dyrektor Biblioteki Narodowej)
prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr Mikołaj Ochmański (Uniwersytet Warszawski)
dr Dorota Pietrzkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. ucz. Jacek Puchalski (Kierownik Katedry Książki i Historii Mediów WDIB UW)
prof. dr hab. Zbigniew Romek (Polska Akademia Nauk)
prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska (Dyrektor Centrum Badań nad Kulturą Warszawy
UW)
mgr Anna Wołodko (Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie)

Komitet Organizacyjny
dr hab., prof. ucz. Jacek Puchalski (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)
mgr Katarzyna Jarzyńska
dr Mikołaj Ochmański
dr Dorota Pietrzkiewicz
mgr Renata Rokicka
dr Katarzyna Seroka
dr Anita Zawisza

Opłata konferencyjna
Opłatę konferencyjną w wysokości 500 zł (doktoranci 200 zł) proszę wnieść dopiero po potwierdzeniu przyjęcia referatu, nie później niż do 29.02.2024 r. z dopiskiem: „400 lat druku w Warszawie" oraz imieniem i nazwiskiem uczestniczki/ka.


Dane do przelewu:
nr konta: 66 2130 0004 2001 0412 0242 0001
odbiorca: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa.

Kontakt
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FmtDppjLFAfubaMe6
Adres e-mail: warszawa400@uw.edu.pl
Strona internetowa konferencji: https://sites.google.com/uw.edu.pl/warszawa400

Zaproszenie Organizatorów

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
31.10.2023
Opłata:
500 zł (doktoranci 200 zł)
Data dodania:
10 października 2023; 13:12 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
10 października 2023; 13:12 (Piotr Bordzoł)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.