Biuletyn Polonistyczny
Data wydarzenia: 24.02.2021 - 26.02.2021
Data dodania: 15.02.2021

Konferencja OPERAS “The Future of Scholarly Communication”

Typ wydarzenia:
Konferencja

Konferencja “The Future of Scholarly Communication”, organizowana przez międzynarodowe konsorcjum OPERAS, odbędzie się online w dniach 24-26 lutego 2021 i będzie poświęcona omówieniu wyników badań podjętych w ramach grupy roboczej WP6 (Innovation) projektu OPERAS-P. 

W ciągu trzech dni (24-26 lutego 2021 r.) odbywać się będą dziennie dwa panele, podczas których zespół badawczy będzie prezentował wyniki swoich badań i zbierał informacje zwrotne od zaproszonych ekspertów i publiczności.

Link do rejestracji: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpdumqrDMqH912EOsh1w3r2vxBIasclODE


Środa, 24 lutego 2021

  • 10:00 - 11:30 CET Innovative models of governance

Dyskusja skupi się na krytycznym przeglądzie sposobów zarządzania w organizacjach rozproszonych oraz w obszarze cyfrowym, a także na rekomendacjach dotyczących sprawnego zarządzania  szeroką różnorodnością kontekstów kulturowych, wiedzą i poziomem zaangażowania w ramach społeczności, co jest charakterystyczne dla nauk humanistycznych i społecznych (HS).

Moderatorzy: Valérie Schafer (C2DH, University of Luxembourg), Lars Wieneke (C2DH, University of Luxembourg)

Paneliści: Lionel Maurel (INSHS, CNRS), Francesca Musiani (The Center for Internet and Society, CNRS), Jane Winters (University of London)

  • 12:00-13:30 CET Innovative Business Models for OA books

Moderatorzy i paneliści opowiedzą o alternatywnych modelach biznesowych zarówno dla nowych wydawców książek funkcjonujących od początku w otwartym dostępie, jak i dla  tych wydawnictw, które dopiero planują przyjęcie praktyk wydawniczych Open Access.

Moderatorzy: Rupert Gatti (Open Book Publishers), Agata Morka (Open Book Publishers)

Paneliści: Mojca Kotar (University of Ljubljana), Sebastian Nordhoff (Language Science Press), Graham Stone (JISC)


Czwartek, 25 lutego 2021

  • 12:00-13:30 CET Innovative models of bibliodiversity in scholarly publications

Panel skupi się na innowacyjnych modelach związanych z wielojęzycznością i biblioróżnorodnością w naukach HS. Przedmiotem dyskusji będą specyficzne potrzeby nauk humanistycznych i społecznych w zakresie komunikacji naukowej w językach narodowych: w dyscyplinach, w których język i pojęcia są bardzo często nie tylko środkami komunikacji, ale także obiektami badań, użycie języka ojczystego jest niezbędne dla dogłębnego zrozumienia, współtworzenia i dzielenia się wiedzą.
Moderator: Delfim Leão (University of Coimbra)

Paneliści: Margo Bargheer (University of Göttingen), Petar Jandrić (University of Zagreb), Sayri Karp (Guadalajara University)

  • 15:00-16:30 CET Innovative approach to SSH FAIR data: publications as data

Panel będzie poświęcony analizie  możliwości i wyzwań, jakie wiążą się z zastosowaniem zasad FAIR w naukach humanistycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia publikacji jako danych badawczych. Zaprezentowane i omówione zostaną innowacyjne, inspirowane przez społeczność naukową rozwiązania w zakresie stosowania wdrażania zasad FAIR dla danych HS.

Moderatorzy: Arnaud Gingold (OpenEdition), Elena Giglia (University of Turin), Karla Avanço (OpenEdition)

Paneliści: Jennifer Edmond (Trinity College Dublin / DARIAH), Emilie Paquin (Érudit), Joachim Schöpfel (University of Lille)


Piątek, 26 lutego 2021

  • 10:00-11:30 CET Future of scholarly writing in SSH

Moderatorzy i paneliści omówią obecne praktyki pisania w naukach HS i potrzeby naukowców w zakresie technologii wydawniczych oraz bieżących i nadchodzących zmian w komunikacji naukowej. Celem panelu jest dążenie do lepszego zrozumienia wyzwań i nowo powstających praktyk pisania naukowego poprzez dyskusję nad innowacyjnymi studiami przypadków i wywiadami z różnymi interesariuszami.

Moderatorzy: Maciej Maryl (IBL PAN), Marta Błaszczyńska (IBL PAN)

Paneliści: Janneke Adema (Coventry University), Frédéric Clavert (C2DH, University of Luxembourg), Ulrike Wuttke (University of Applied Sciences Potsdam)

  • 12:00-13:30 CET Quality assessment of SSH research: innovations and challenges

Panel skupi się na problemach z oceną jakości nowatorskich badań i innowacyjnych publikacji w HS. Jego celem jest zainicjowanie dyskusji o nadchodzących innowacjach w zakresie sposobów recenzowania nowych form komunikacji naukowej, opracowanych na podstawie przykładów użycia i wniosków z wywiadów przeprowadzonych z różnymi interesariuszami.

Moderatorka: Erzsébet Tóth-Czifra (DARIAH)

Paneliści: Anne Baillot (Le Mans Université), Emanuel Kulczycki (ENRESSH), Laurent Romary (Inria)

Więcej informacji o wydarzeniu: https://operas.hypotheses.org/4512.

Informacje

Opłata:
bez opłat
Data dodania:
15 lutego 2021; 11:42 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
18 marca 2021; 09:02 (Michał Kozak)

Zobacz także

29.10.2018

Piąte urodziny Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN - wręczenie nagród w konkursie Publikuj.dr, prezentacja projektów CHC i dyskusja panelowa nt. Domesticating the Digital: How to Make Digital Humanities a Part of Everyday Scholarly Life?

Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN serdecznie zaprasza na swoje piąte urodziny, które odbędą się w poniedziałek, 19 listopada 2018 w godzinach 12:00-16:00 w Instytucie Badań Literackich PAN (Pałac Staszica, Nowy Świat 72, sala 144, I piętro). Tematem przewodnim wystąpień będzie problematyka nawiązywania współpracy z badaczami niekorzystającymi jeszcze z metod cyfrowych.

02.09.2021

TRIPLE International Conference "Empowering Discovery in Open SSH"

Tematem przewodnim będzie wielojęzyczna platforma do przeszukiwania informacji naukowych – GoTriple, powstająca w ramach projektu TRIPLE, realizowanego przy udziale konsorcjum OPERAS.

21.09.2019

Inauguracja europejskiego projektu dla otwartej nauki OPERAS-P w Instytucie Badań Literackich PAN

Konsorcjum OPERAS otrzymało 2 miliony euro od Komisji Europejskiej z programu Horyzont 2020 na realizację nowego dwuletniego projektu OPERAS-P (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities – Preparation). Celem projektu jest rozwój OPERAS, europejskiej infrastruktury badawczej dla otwartej komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych. Serdecznie zapraszamy na publiczną inaugurację projektu, która odbędzie się 1 października o 13:00 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie (Nowy Świat 72, s. 144).

07.03.2019

Comparative Survey Design and Implementation International Works

Instytut Filozofii i Socjologii PAN zaprasza na coroczne warsztaty organizowane wspólnie przez CSDI, IFiS PAN i Ohio State University. Warsztaty są miejscem spotkań naukowców zajmujących się badaniami porównawczymi.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.