Polish Studies Newsletter
Date of the event: 24.02.2021 - 26.02.2021
Added on: 15.02.2021

Konferencja OPERAS “The Future of Scholarly Communication”

Type of the event:
Conference

Konferencja “The Future of Scholarly Communication”, organizowana przez międzynarodowe konsorcjum OPERAS, odbędzie się online w dniach 24-26 lutego 2021 i będzie poświęcona omówieniu wyników badań podjętych w ramach grupy roboczej WP6 (Innovation) projektu OPERAS-P. 

W ciągu trzech dni (24-26 lutego 2021 r.) odbywać się będą dziennie dwa panele, podczas których zespół badawczy będzie prezentował wyniki swoich badań i zbierał informacje zwrotne od zaproszonych ekspertów i publiczności.

Link do rejestracji: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpdumqrDMqH912EOsh1w3r2vxBIasclODE


Środa, 24 lutego 2021

  • 10:00 - 11:30 CET Innovative models of governance

Dyskusja skupi się na krytycznym przeglądzie sposobów zarządzania w organizacjach rozproszonych oraz w obszarze cyfrowym, a także na rekomendacjach dotyczących sprawnego zarządzania  szeroką różnorodnością kontekstów kulturowych, wiedzą i poziomem zaangażowania w ramach społeczności, co jest charakterystyczne dla nauk humanistycznych i społecznych (HS).

Moderatorzy: Valérie Schafer (C2DH, University of Luxembourg), Lars Wieneke (C2DH, University of Luxembourg)

Paneliści: Lionel Maurel (INSHS, CNRS), Francesca Musiani (The Center for Internet and Society, CNRS), Jane Winters (University of London)

  • 12:00-13:30 CET Innovative Business Models for OA books

Moderatorzy i paneliści opowiedzą o alternatywnych modelach biznesowych zarówno dla nowych wydawców książek funkcjonujących od początku w otwartym dostępie, jak i dla  tych wydawnictw, które dopiero planują przyjęcie praktyk wydawniczych Open Access.

Moderatorzy: Rupert Gatti (Open Book Publishers), Agata Morka (Open Book Publishers)

Paneliści: Mojca Kotar (University of Ljubljana), Sebastian Nordhoff (Language Science Press), Graham Stone (JISC)


Czwartek, 25 lutego 2021

  • 12:00-13:30 CET Innovative models of bibliodiversity in scholarly publications

Panel skupi się na innowacyjnych modelach związanych z wielojęzycznością i biblioróżnorodnością w naukach HS. Przedmiotem dyskusji będą specyficzne potrzeby nauk humanistycznych i społecznych w zakresie komunikacji naukowej w językach narodowych: w dyscyplinach, w których język i pojęcia są bardzo często nie tylko środkami komunikacji, ale także obiektami badań, użycie języka ojczystego jest niezbędne dla dogłębnego zrozumienia, współtworzenia i dzielenia się wiedzą.
Moderator: Delfim Leão (University of Coimbra)

Paneliści: Margo Bargheer (University of Göttingen), Petar Jandrić (University of Zagreb), Sayri Karp (Guadalajara University)

  • 15:00-16:30 CET Innovative approach to SSH FAIR data: publications as data

Panel będzie poświęcony analizie  możliwości i wyzwań, jakie wiążą się z zastosowaniem zasad FAIR w naukach humanistycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia publikacji jako danych badawczych. Zaprezentowane i omówione zostaną innowacyjne, inspirowane przez społeczność naukową rozwiązania w zakresie stosowania wdrażania zasad FAIR dla danych HS.

Moderatorzy: Arnaud Gingold (OpenEdition), Elena Giglia (University of Turin), Karla Avanço (OpenEdition)

Paneliści: Jennifer Edmond (Trinity College Dublin / DARIAH), Emilie Paquin (Érudit), Joachim Schöpfel (University of Lille)


Piątek, 26 lutego 2021

  • 10:00-11:30 CET Future of scholarly writing in SSH

Moderatorzy i paneliści omówią obecne praktyki pisania w naukach HS i potrzeby naukowców w zakresie technologii wydawniczych oraz bieżących i nadchodzących zmian w komunikacji naukowej. Celem panelu jest dążenie do lepszego zrozumienia wyzwań i nowo powstających praktyk pisania naukowego poprzez dyskusję nad innowacyjnymi studiami przypadków i wywiadami z różnymi interesariuszami.

Moderatorzy: Maciej Maryl (IBL PAN), Marta Błaszczyńska (IBL PAN)

Paneliści: Janneke Adema (Coventry University), Frédéric Clavert (C2DH, University of Luxembourg), Ulrike Wuttke (University of Applied Sciences Potsdam)

  • 12:00-13:30 CET Quality assessment of SSH research: innovations and challenges

Panel skupi się na problemach z oceną jakości nowatorskich badań i innowacyjnych publikacji w HS. Jego celem jest zainicjowanie dyskusji o nadchodzących innowacjach w zakresie sposobów recenzowania nowych form komunikacji naukowej, opracowanych na podstawie przykładów użycia i wniosków z wywiadów przeprowadzonych z różnymi interesariuszami.

Moderatorka: Erzsébet Tóth-Czifra (DARIAH)

Paneliści: Anne Baillot (Le Mans Université), Emanuel Kulczycki (ENRESSH), Laurent Romary (Inria)

Więcej informacji o wydarzeniu: https://operas.hypotheses.org/4512.

Information

Fee:
bez opłat
Added on:
15 February 2021; 11:42 (Mariola Wilczak)
Edited on:
18 March 2021; 09:02 (Michał Kozak)

See also

29.10.2018

Piąte urodziny Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN - wręczenie nagród w konkursie Publikuj.dr, prezentacja projektów CHC i dyskusja panelowa nt. Domesticating the Digital: How to Make Digital Humanities a Part of Everyday Scholarly Life?

Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN serdecznie zaprasza na swoje piąte urodziny, które odbędą się w poniedziałek, 19 listopada 2018 w godzinach 12:00-16:00 w Instytucie Badań Literackich PAN (Pałac Staszica, Nowy Świat 72, sala 144, I piętro). Tematem przewodnim wystąpień będzie problematyka nawiązywania współpracy z badaczami niekorzystającymi jeszcze z metod cyfrowych.

02.09.2021

TRIPLE International Conference "Empowering Discovery in Open SSH"

Tematem przewodnim będzie wielojęzyczna platforma do przeszukiwania informacji naukowych – GoTriple, powstająca w ramach projektu TRIPLE, realizowanego przy udziale konsorcjum OPERAS.

21.09.2019

The Project OPERAS-P - The Kick-Off Meeting

The project OPERAS-P will be funded by the European Commission in the Horizon 2020 framework for 24 month with approximately 2 million Euros. OPERAS-P (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities – Preparation) project will support the development of OPERAS, the European Research infrastructure for open scholarly communication in the Social Sciences and Humanities (SSH).

07.03.2019

Comparative Survey Design and Implementation International Works

Instytut Filozofii i Socjologii PAN zaprasza na coroczne warsztaty organizowane wspólnie przez CSDI, IFiS PAN i Ohio State University. Warsztaty są miejscem spotkań naukowców zajmujących się badaniami porównawczymi.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.