Polish Studies Bulletin
Date of the event: 19.11.2018 g.12:00 - 19.11.2018 g.16:00
Added on: 29.10.2018

Piąte urodziny Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN - wręczenie nagród w konkursie Publikuj.dr, prezentacja projektów CHC i dyskusja panelowa nt. Domesticating the Digital: How to Make Digital Humanities a Part of Everyday Scholarly Life?

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN serdecznie zaprasza na swoje piąte urodziny, które odbędą się w poniedziałek, 19 listopada 2018 w godzinach 12:00-16:00 w Instytucie Badań Literackich PAN (Pałac Staszica, Nowy Świat 72, sala 144, I piętro). Tematem przewodnim wystąpień będzie problematyka nawiązywania współpracy z badaczami niekorzystającymi jeszcze z metod cyfrowych.

W pierwszej części spotkania zaprezentujemy wybrane projekty CHC, pokazując stopniową ich "cyfryzację".

W przerwie zapraszamy na drobną przekąskę, po której odbędzie się dyskusja panelowa: Domesticating the Digital: How to Make Digital Humanities a Part of Everyday Scholarly Life?
Do grona panelistów zaprosiliśmy przyjaciół CHC, z którymi współpracujemy przy różnych projektach:

  • Costis Dallas (University of Toronto/Athena Research Center),
  • Jessie Labov (Central European University),
  • Vojtěch Malínek (Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences),
  • Maciej Piasecki (Wrocław University of Technology/ CLARIN-ERIC),
  • Marcin Werla (Poznań Supercomputing and Networking Center / DARIAH-ERIC).

Urodziny CHC odbywają się w ramach obchodów 70-lecia Instytutu Badań Literackich PAN.


PROGRAM

12:00–12:30 Otwarcie obrad
• Pierwsza pięciolatka – słowo wstępne (Maciej Maryl, kierownik CHC)
• Wręczenie nagród w konkursie “Biuletynu Polonistycznego” Publikuj.dr

12:30–14:00 Krótkie prezentacje wybranych dokonań CHC:
• Cyfrowe edycje naukowe w Nowej Panoramie Literatury Polskiej
• Nowa odsłona Polskiej Bibliografii Literackiej
• Biuletyn Polonistyczny: od kartoteki do Geopolonistyki
• Retrodygitalizacja Słownika Polszczyzny XVI wieku
• OPERAS – europejska infrastruktura dla otwartych publikacji naukowych
• NEP4DISSENT – europejska sieć COST do badania kultur oporu
• Hipertekstowy Korpus Wieszczów
• Literacki Eksplorator Maszynowy jako narzędzie badawcze
• Digital Methods and Practices Observatory – badania nad praktykami cyfrowymi w naukach humanistycznych

14:00–14:30 Przerwa na małe co nieco

14:30–16:00 Dyskusja panelowa w języku angielskim: Domesticating the Digital: How to Make Digital Humanities a Part of Everyday Scholarly Life?
Uczestnicy:
• Costis Dallas, University of Toronto/Athena Research Center,
• Jessie Labov, Central European University,
• Vojtěch Malínek, Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences,
• Maciej Piasecki, Wrocław University of Technology/ CLARIN-ERIC,
• Marcin Werla, Poznań Supercomputing and Networking Center / DARIAH-ERIC.
Moderator: Maciej Maryl (CHC)

Information

Address:
Pałac Staszica, Nowy Świat 72, sala 144, I piętro
Fee:
wstęp wolny

Related to the event


See also

10.01.2019

Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN: referat dr. Konrada Nicińskiego „Funkcje i przemiany przypisu wedycji cyfrowej"

W referacie zostanie zaprezentowany problem obecności przypisu w edycji cyfrowej, a przede wszystkim możliwość przejęcia funkcji przypisu przez nowe narzędzia cyfrowe. Przedstawione będą także zmiany warsztatowe w sposobie pracy nad przypisem, których od edytorów wymaga specyfika edycji cyfrowej. Przywołane zostaną przykłady pochodzące z realizowanych przez zespół Nowej Panoramy Literatury Polskiej projektów oraz trudności napotkane podczas pracy nad nimi.

28.03.2017

Much more than infrastructure: working together to connect research

Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN serdecznie zaprasza na całodniowe spotkanie na temat nowych form komunikacji naukowej i współpracy badawczej, usług ułatwiających identyfikację i cytowanie wyników badań oraz narzędzi służących zwiększeniu widoczności publikacji naukowych i danych badawczych.

31.10.2018

Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN serdecznie zaprasza na spotkanie inaugurujące cykl otwartych seminariów CHC, które odbędzie się w poniedziałek 5 listopada o godzinie 13:00 w sali 144 (Pałac Staszica, Nowy Świat 72). Dr Bartłomiej Szleszyński wygłosi referat O problemach zarządzania projektowego w humanistyce cyfrowej (na przykładzie Nowej Panoramy Literatury Polskiej).

12.12.2018

Wykład Wojciecha Łukasika: Mityczne zwierzęta w Młodej Polsce

Pracownia Metodologiczna IJP PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Lunch z humanistyką cyfrową".

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.