Polish Studies Newsletter
Added on: 04.12.2018
Date of the event: 19.11.2018 g.12:00 - 19.11.2018 g.16:00

Piąte urodziny Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN - wręczenie nagród w konkursie Publikuj.dr, prezentacja projektów CHC i dyskusja panelowa nt. Domesticating the Digital: How to Make Digital Humanities a Part of Everyday Scholarly Life?

Centrum Humanistyki Cyfrowej, które zostało powołane 10 października 2013 roku, zajmuje się koordynacją cyfrowych projektów Instytutu oraz działań związanych z obecnością humanistyki w sieci. Obszar analiz obejmuje także zagadnienia wykorzystywania nowych technologii w badaniach literackich oraz badania nad nowymi technologiami prowadzonymi z perspektywy literaturoznawcy. Ponadto do zadań CHC należy integracja środowiska polonistycznego i upowszechnienie wiedzy polonistycznej w kraju i za granicą.

Spotkanie otworzył Kierownik CHC dr Maciej Maryl, który przedstawił wyniki dotychczasowych prac Centrum.

Następnie wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie  „Biuletynu Polonistycznego” Publikuj.dr. Dr Dorota Siwicka z IBL PAN (przedstawicielka Rady „Biuletynu” oraz Komisji Konkursowej) omówiła kryterium wyboru zwycięzców przyjęte przez Jury oraz przedstawiła szczegóły dotyczące nagrodzonych prac, po czym wraz z mgr Mariolą Wilczak (redaktor naczelną „Biuletynu”) dokonały uroczystego wręczenia nagród.

Nagrodę główną w postaci stypendium naukowego otrzymała dr Katarzyna Grabias-Banaszewska za pracę „Pan Sędzia Deluty" Adama Jerzego Czartoryskiego – znaczenia i konteksty. Drugie miejsce  (wyróżnienie) w konkursie zajął  dr Tomasz Jelonek za pracę Podróż do tajemniczego świata mikrotoponimii. Wyróżnienia otrzymały także dr Kaja Rostkowska-Biszczanik za pracę Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu genologicznym oraz dr Weronika Lipszyc za prezentację dysertacji Kryzys tradycyjnej władzy wzroku w polskiej literaturze i polskim malarstwie na przełomie XIX i XX wieku.

W dalszej części spotkania przedstawiciele poszczególnych komórek CHC omówili charakter działań, prowadzonych w ramach realizowanych przez nich projektów.

Dr Konrad Niciński, mgr Agnieszka Kochańska i mgr Paweł Rams przedstawili wyniki prac nad cyfrowymi edycjami naukowymi powstającymi w ramach Nowej Panoramy Literatury Polskiej. Mgr Beata Koper opowiedziała o najnowszych aspektach prac nad Polską Bibliografią Literacką. Mgr Mariola Wilczak w wystąpieniu pt. „Biuletyn Polonistyczny: od kartoteki do Geopolonistyki” opowiedziała o przemianach i etapach rozwoju „Biuletynu Polonistycznego”, z kolei mgr Krzysztof Opaliński przedstawił historię prac nad retrodigitalizacją „Słownika Polszczyzny XVI wieku”.

Kolejne wystąpienia poświęcone były działalności CHC na arenie międzynarodowej i współpracy z badaczami spoza Polski – głos zabrała mgr Barbara Jędraszko specjalistka ds. otwartej nauki, która opowiedziała o przedsięwzięciu "OPERAS – europejska infrastruktura dla otwartych publikacji naukowych" i dr Piotr Wciślik, zastępca kierownika CHC, który mówił o projekcie „NEP4DISSENT – europejska sieć COST do badania kultur oporu”.

Dr hab. Marek Troszyński, prof. IBL PAN przedstawił wyniki współpracy z zespołem CLARIN-PL z Politechniki Wrocławskiej, w ramach działań związanych z „Hipertekstowym Korpusem Wieszczów”, zaś dr Maciej Maryl omówił wyniki prac w ramach dwóch projektów, które realizuje – „Literacki Eksplorator Maszynowy jako narzędzie badawcze” oraz „Digital Methods and Practices Observatory – badania nad praktykami cyfrowymi w naukach humanistycznych”.

Spotkanie zakończyła dyskusja panelowa pod hasłem: Oswojenie cyfrowości: jak sprawić, by humanistyka cyfrowa stała się częścią codzienności w życiu badaczy?.

W dyskusji, moderowanej przez dr. Macieja Maryla (IBL PAN), wzięli udział przedstawiciele ośrodków krajowych i zagranicznych: prof. Costis Dallas (University of Toronto/Athena Research Center), dr Jessie Labov (Central European University), Vojtěch Malínek (Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences), dr inż. Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska, CLARIN-ERIC), Marcin Werla (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-sieciowe/ DARIAH-ERIC).

Information

Author:
Aleksandra Wójtowicz

_____________________________________

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.