Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 18.03.2019 g.09:00 - 20.03.2019 g.14:30
Added on: 07.03.2019

Comparative Survey Design and Implementation International Works

Type of the event:
Workshops
City or town:
Warszawa

Instytut Filozofii i Socjologii PAN zaprasza na coroczne warsztaty organizowane wspólnie przez CSDI, IFiS PAN i Ohio State University. Warsztaty są miejscem spotkań naukowców zajmujących się badaniami porównawczymi.

CSDI (csdiworkshop.org) cieszy się uznaniem w zakresie planowania i realizacji badań wielokulturowych. Tegoroczne warsztaty będą szczególnie poświęcone harmonizacji danych.


CSDI enjoys high scientific recognition in the field of comparative survey methodology, as they provide guidelines and best practices for all elements that form the lifecycle of multicultural surveys (ccsg.isr.umich.edu). CSDI annual workshops constitute a forum and platform of collaboration for scholars involved in research relevant for comparative survey methods.

At the 2019 CSDI International Workshop, members of the SDR Project of OSU and IFiS PAN are organizing the session Harmonizing Panel Survey Data for Multi-Cultural Research. By repeatedly collecting information from the same individuals, panel surveys are best suited for analyzing the conditions, causes and consequences of change that people experience over time. Yet, because they are costly to field, such data are underrepresented among survey studies; international panels are especially rare. A solution that can facilitate cross-national research using panel data collected in different countries and time periods is the harmonization of these data. For single-country panel studies with well-defined research agendas, researchers can identify theoretically relevant variables and harmonize them ex-post. For ongoing panels, researchers can harmonize ex-ante selected variables that pertain to specific research topic(s), so that subsequent rounds of each single-country study will contain the needed data for comparative analyses.
Researchers can harmonize prior waves of the panel survey ex-post and prepare them for ex-ante harmonization. However, as one needs to consider both between- and within-panel harmonization, this strategy poses significant yet surmountable methodological challenges. This session invites theoretical and empirical contributions to methods that are designed to evaluate and improve the comparability of extant panel survey datasets, as well as strategies for harmonization and the analysis of data from different panel studies.

Speakers: Adam Rybak, Institute of Sociology, University of Adam Mickiewicz, Poznan; Alisu Schoua-Glusberg, Research Support Services; Amaru Cuba Gyllensten, Research Institutes of Sweden; Aneta Guenova, US Department of State; Anna Kiersztyn, University of Warsaw, Benjamin Beuster, NSD - Norwegian Centre for Research Data, Brita Dorer, GESIS-Leibniz-Institute for the Social Sciences, Carsten Broich, Sample Solutions BV, Clara Becker, University of Cologne, Danuta Przepiórkowska, University of Warsaw, Evelyn Brislinger, GESIS-Leibniz-Institute for the Social Sciences, Francesco Sarracino, STATEC, Geneviève Michaud, Sciences Po Paris, Gianmaria Bottoni, Euroepan Social Survey HQ, City, University of London, Hilde Orten, NSD - Norwegian Centre for Research Data, Ireneusz Sadowski, Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, Irina Tomescu-Dubrow, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, Jonas Andersson Schwarz, Södertörn University, Jose-Luis Padilla Garcia, University of Granada, Julie de Jong and Kristen Cibelli Hibben, University of Michigan, Lars Lyberg, Inizio, Magnus Sahlgren, Research Institutes of Sweden, Marek Muszyński, Institute of Sociology, Jagiellonian University, Marta Kołczyńska, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Polish Academy of Sciences, Mousumi Sarkar, Well World Solutions, LLC, P. Linh Nguyen, University of Essex; University of Mannheim, Patricia Goerman, U.S. Census Bureau, Patricia Hadler, GESIS-Leibniz Institute for the Social Sciences, Peter Mohler, Mannheim University, Ramiro Flores Cruz, Sistemas Integrales, Sarah Butt, City, University of London, Shulin Jiang, PMA2020, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Sofia Axelsson, University of Gothenburg, Stefan Dahlberg, University of Gothenburg, Sunghee Lee, University of Michigan, Timothy P. Johnson, University of Illinois at Chicago, Tom W. Smith, NORC at the University of Chicago, Yu-chieh (Jay) Lin, University of Michigan, Zbigniew Sawiński, Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, Zeina Mneimneh, University of Michigan.

Information

Address:
pin Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Fee:
bez opłat

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.