Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 12.05.2019
Added on: 26.03.2019

SOCIETY, EDUCATION, CULTURE

Type of the event:
Conference
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Polish University Abroad and Institute of Pedagogy, University of Szczecin invite to London, on 12th May 2019, to the international conference. The purpose of the conference is to develop a platform for interdisciplinary discussion on the recognition and understanding of human activities in the dynamically developing world of science, education and culture, initiated with PhD seminar meetings at Polish University Abroad in London.

 

Issues related to human activities in many areas of social life can be defined by conflicts arising between what belongs to a group and what is private, relating to the individual. On the one hand, we co-exist and we are affected by mutual relations that we accept as something essential. On the other hand, we are creating internal “wall”, strongly influenced by the social context, even if it could mean some kind of alienation. We acquire the dichotomous way of social life via learning processes. But we also pass it on to others, through social interactions, which increases interest in looking for value of life. Social sciences directly raise questions about phenomenon, processes, structure and order, strength, changes and the transformation of the relation between humans. Those sciences are looking for an answer to the question: “Why it happens?”, “What can we do with it?”

Scientific insight and research regarding the reality makes sense only if it serves to human beings. This way all the intentions and results of research efforts should be continuously assessed. One of the best opportunities for it are – among others – scientific conferences and seminars. They enable the development of scientific and practical discourse through the descriptions, analysis, interpretations and implementation of cognition effects.

Scientific Committee of the Conference:

Prof. Elżbieta Perzycka, University of Szczecin, Poland
Prof. Aaliya Ahmed, University of Kashmir, India
Prof. Erik Bartland, Nord University, Norway
Prof. Eunika Baron – Polańczyk, University of Zielona Góra, Poland
Prof. Maria Czerepaniak-Walczak, University of Szczecin, Poland
Dr Grażyna Czubińska, The Polish University Abroad, United Kingdom
Prof. Rosita Deluigi – University of Macerata, Italy
Prof. Nitul Dutta, Marwadi Education Foundation Group of Institutions,India
Prof. Tatyana Grebenyuk, The Immanuel Baltic Kant Federal University, Russia
Dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, Academy of Art in Szczecin, Poland
Dr Lidia Marek, University of Szczecin, Poland
Prof. Jarosław Janio, Santa Anna Collage, United States of America
Prof. Svetlana Konyushenko, The Immanuel Baltic Kant Federal University, Russia
Prof. Alla Matuszak, Chelyabinsk State Pedagogical University, Russia
Prof. John Ndiritu, Kenyatta University, Kenya
Prof.  Oleksandr Kundytsky, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
Prof. Stefano Polenta, University of Macerata, Italy
Prof. Parween A. Pandit, Central University of Kashmir, India

Prof. Anita Romanová, University of Economics in Bratislava, Slovakia
Prof. Pier Giuseppe Rossi, University of Macerata, Italy
Prof. Mohmad Saleem Jahangir, University of Kashmir, India
Prof. Aneesa Shafi, University of Kashmir, India
Prof. Flavia Stara, University of Macerata, Italy
Prof. Božena Šupšáková, Comenius University, Slovakia
Prof. Raffaelo Tumino, University of Macerata, Italy
Prof. Francis Wokabi, Pwani University in Kilifi Kenya, Kenya
Dr Anna Watoła, University Silesia, Poland
Prof. Anna Zembala, Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, German

Organising Committee of the Conference:

Dr Aleksander Cywiński, University of Szczecin, Poland
Mgr Adriana Górka, The Polish University Abroad, United Kingdom
Mgr Katarzyna Karita, The Polish University Abroad, United Kingdom
Mgr Leszek Kulaszewicz, The Polish University Abroad, United Kingdom
Mgr Sandra Malinowska, University of Szczecin, Poland
Mgr Ilona Mościcka, The Polish University Abroad, United Kingdom
Mgr Anna Rosiak, University of Szczecin, Poland
Mgr Piotr Surmaczyński, The Polish University Abroad, United Kingdom
Mgr Urszula Walczak, The Polish University Abroad, United Kingdom
Mgr Aldona Wojtecka, The Polish University Abroad, United Kingdom

Contact: Polish University Abroad, 240 King Street, London W6 0RF

Email: naukowe@puno.edu.pl

Information

Address:
POSK, 3rd Floor, 238-246 King Street London W6 0RF, United Kingdom
Application deadline for speakers:
30.03.2019
Published by:
Justyna Gorzkowicz

Antropolog kulturowy ze specjalnością literaturoznawczą, krytyk artystyczny; wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej, zastępca kierownika Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej  Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Inicjatorka Laboratorium Lingua-Brandingu w ZWKLiA, zajmującego się wspieraniem nowatorskich rozwiązań w zakresie komunikacji artystycznej i literackiej oraz marketingu nauk humanistycznych. 

See also

08.02.2016

„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich / Międzynarodowa konferencja naukowa. Gość honorowy: Anna Frajlich-Zając

„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich Gość honorowy: Anna Frajlich-Zając

20.02.2016

Kobieta – wiedza, nauka, uniwersytety. Europa i świat

W 2016 roku Uniwersytet Warszawski – którego historia splatała się ściśle z wydarzeniami z życia kraju takimi jak zabory, powstanie listopadowe, okupacja – świętuje dwusetną rocznicę powstania. Jest to moment, kiedy przedstawiciele nauki mogą nie tylko uczcić rocznicę założenia tej warszawskiej uczelni, ale również zastanowić się nad zmianami, które zaszły na przestrzeni ostatnich dwustu lat w nauce w Polsce i na świecie. Pragnąc uczcić 200-lecie naszego Uniwersytetu, chcielibyśmy, w ramach międzyinstytutowego projektu „Kobiety epok dawnych”, realizowanego przez Instytut Romanistyki i Instytut Germanistyki UW oraz Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „Badania nad Kulturą Dawną”, zaprosić Państwa na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową, której celem jest zastanowienie się nad tym, jakie miejsce w przemianach dotyczących nauki oraz uczelni wyższych zajmowały i zajmują kobiety. Pierwsze studentki zostały przyjęte na Uniwersytet Warszawski w 1915 roku, na paryskiej Sorbonie kobiety mogły studiować już w połowie lat 60. XIX wieku. Najbardziej znana polska uczona, która zrobiła międzynarodową karierę naukową – Maria Skłodowska-Curie – rozpoczęła studia w Paryżu w 1891 roku. Na najstarszej polskiej uczelni założonej w Krakowie w XIV wieku – Uniwersytecie Jagiellońskim – kobiety otrzymały prawo do studiowania w 1894 roku, choć bez możliwości uzyskania dyplomu. Tymczasem dzisiaj, niewiele ponad sto lat później, studentki są równie liczne, a na niektórych wydziałach nawet liczniejsze niż studenci, wiele kobiet robi karierę naukową i zasiada we władzach uczelni. W latach 2005-2012 rektorem Uniwersytetu Warszawskiego była kobieta – profesor Katarzyna Chałasińska-Macukow. Chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad tym, jak wyglądały zmiany dotyczące edukacji kobiet, zdobywania przez nie wiedzy w Polsce, Europie i na świecie od czasów dawnych po współczesność.

24.03.2016

Spacer po literackich (i nie tylko literackich) ścieżkach kampusu UW

W niedzielę 5 czerwca 2016 r. o godz. 16.00 zapraszamy do udziału w spacerze po literackich (i nie tylko literackich) ścieżkach kampusu UW i najbliższych okolic.

24.10.2016

Wieczór autorski Anny Frajlich

Uniwersytet Rzeszowski Instytut Filologii Polskiej Zakład Teorii i Antropologii Literatury Pracownia Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.