Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 24.10.2017 - 25.10.2017
Data dodania: 14.07.2017

Leśmian w Europie i na świecie

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Zakład Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Leśmian w Europie i na świecie", która odbędzie się w dniach 23-24 października 2017 roku w Warszawie z okazji 140 rocznicy urodzin i 80 rocznicy śmierci autora.

W programie obrad znajdą się wystąpienia:

– ukazujące zagraniczne, historycznie weryfikowalne, pochodzące z różnych epok źródła inspiracji literackich Leśmiana oraz sytuujące jego spuściznę na międzynarodowym tle porównawczym;

– prezentujące studia nad wybranymi przekładami Leśmianowskiej twórczości literackiej (funkcjonującej współcześnie – zwłaszcza w wersji poetyckiej – m.in. w językach angielskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, słowackim, słoweńskim, bułgarskim, litewskim, hebrajskim i włoskim);

– omawiające nawiązania do dzieł Leśmiana w sztuce oraz literaturze polsko- i/lub obcojęzycznej.

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy wszystkich generacji, leśmianologów, slawistów z kraju i z zagranicy oraz reprezentantów innych filologii.

Cele konferencji to:

–  ukazanie miejsca polskiego poety, prozaika, eseisty i dramatopisarza w kanonie literatury europejskiej i światowej poprzez przebadanie międzynarodowych, międzyepokowych i kontynuacyjnych kontekstów jego twórczości;
– przebadanie recepcji (literackiej i artystycznej) jego dzieł poza granicami kraju;
– określenie w sposób historycznie weryfikowalny związków spuścizny literackiej polskiego twórcy z dziełami innych autorów, których dokonania zapisały się na trwałe lub mają szansę zapisać się w historii literatur europejskiej i światowej;
– stymulowanie badań nad tłumaczeniami dzieł autora na języki obce.

Prosimy o przesłanie do 30 czerwca 2017 roku na adres lesmianmiedzynarodowy2017@gmail.com  propozycji tematów wystąpień (nieprzekraczających 20 minut) wraz ze zwięzłym abstraktem zawierającym główne tezy planowanego referatu.

Opłata konferencyjna wynosząca 350 zł (dla doktorantów 150 zł) nie obejmuje kosztów noclegów i wyżywienia. Zostanie przeznaczona na dofinansowanie wydania tomu pokonferencyjnego. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia można ją wpłacać do 31 lipca 2017 roku na konto:

Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki
26 1160 2202 0000 0000 6084 9503

z dopiskiem: Leśmian w Europie i na świecie

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru tekstów do druku. Do 10 lipca 2017 przekażemy Państwu wiadomość o przyjęciu zgłoszeń oraz informacje na temat planowanych wydarzeń towarzyszących konferencji.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka

mgr Magdalena Supeł

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
29.06.2017 22:00
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.