Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 28.09.2018 - 29.09.2018
Data dodania: 03.07.2018

Literacki homo loquens

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa
Organizatorzy:

Instytut Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, Towarzystwo Kultury Języka, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Fundacja Języka Polskiego zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej nt. „Literacki homo loquens”, która odbędzie się w dniach 28-29 września 2018 r. na Wydziale Polonistyki UW.

Głównym celem konferencji jest uzasadnienie tezy, że literatura istnieje poprzez język, który nie jest bytem samym w sobie, ale stanowi źródło człowieczeństwa. Przekonanie, że człowiek jako istota mówiąca jest obecny w każdym dziele literackim, pozwala sądzić, że jego odkrycie w gąszczu słów, a także między słowami, stanie się kluczem do zupełnie nowej interpretacji tekstu artystycznego.

Zapraszamy literaturoznawców i językoznawców, a także polonistów uczących w szkołach wszystkich szczebli do podjęcia takiej próby i podzielenia się wynikami swoich analiz. Tematyka zgłaszanych na konferencję referatów może dotyczyć m.in.

  • wpływu języka autora na język tekstu;
  • wykładników funkcji kreacyjnej języka używanego przez podmiot liryczny lub przez narratora;
  • kompetencji komunikacyjnych bohaterów literackich;
  • środków językowych wykorzystywanych do tworzenia świata tekstu;
  • stosowanych w tekstach artystycznych gier językowych;
  • wszelkiego przekraczania granic języka przez poetów, pisarzy, autorów scenariuszy filmowych i tekstów publicystycznych o funkcji kreacyjnej;
  • wykorzystywanych przez twórców i bohaterów strategii narracyjnych;
  • implikowania kulturowego i sytuacyjnego treści, które mają być odczytane między wierszami;
  • technik konwersacyjnych stosowanych w dialogach literackich;
  • stylizacji i jej różnych funkcji; oraz innych zagadnień związanych z literackim homo loquens, które mogą być wykorzystane w przyszłych badaniach naukowych, w dydaktyce szkolnej i akademickiej.

Zgłoszenia na konferencję z tytułem i krótkim streszczeniem referatu, nieprzekraczającym 300 słów, prosimy przysyłać w terminie do 31 sierpnia 2018 r. pod linkiem
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEW8vgNlE9_ibLSNvrQgGGyaHhNHAO5UIA3gEy7dSnftOvjQ/viewform.
Prosimy też o wpłacenie do 31 sierpnia 2018 r. opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł, która jest przeznaczona na obiady w dniach 28 i 29 IX, kawę w przerwach obrad oraz druk tomu pokonferencyjnego.

Do 10 września 2018 r. przekażemy Państwu informację o przyjęciu referatu, a w drugiej połowie września prześlemy program konferencji. Referaty wygłoszone na konferencji po pozytywnych opiniach dwóch recenzentów zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym wydanym przez Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.

Komitet organizacyjny konferencji:
dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
dr Magdalena Wanot-Miśtura
mgr Elżbieta Brandeburska
mgr Agnieszka Marcinkiewicz

Adres e-mail: przekraczaniegranic2017@gmail.com

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
31.08.2018
Opłata:
200 zł
Data dodania:
3 lipca 2018; 22:19 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
22 października 2019; 09:52 (Mariola Wilczak)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.