Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 11.04.2016 - 12.04.2016
Data dodania: 14.09.2015

Literatura współczesna i najnowsza w edukacji polonistycznej. Analizy i (re)interpretacje

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Rzeszów
Organizatorzy:

Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej oraz Uniwersytet Rzeszowski zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej w Rzeszowie w dniach 11–12 kwietnia 2016 r.:

Literatura współczesna i najnowsza  w edukacji polonistycznej.  Analizy i (re)interpretacje

 

Przedmiotem  refleksji pragniemy uczynić problemy literackiego  kanonu  (szkolnego i uniwersyteckiego) oraz rozważania o literaturze tworzonej  po 1939 i 1989 roku –  ze szczególnym uwzględnieniem tekstów literackich obecnych w edukacji polonistycznej szkół średnich. Zależy nam  zarówno na przedstawieniu analiz i interpretacji tych utworów literatury współczesnej i najnowszej, które znalazły się w podstawie programowej, jak i na omówieniu dzieł z różnych przyczyn pozostających poza kanonem.

Nauczyciele poloniści wciąż odczuwają brak opracowań utworów, które przed rokiem 1989 w lekturze szkolnej były pomijane, dlatego zamierzamy powrócić do problematyki literatury współczesnej „źle obecnej w szkole”. Chcemy także zachęcić do nowych odczytań tytułów i zjawisk literackich zadomowionych w praktyce dydaktycznej, lecz wymagających reinterpretacji lub dopowiedzeń. 

Ważnym powodem konferencji jest również dyskusja o obecności/nieobecności literatury ostatnich dekad w szkolnej edukacji polonistycznej, zatem interesują nas szczególnie studia i szkice o wartościowych artystycznie utworach najnowszych, które mogłyby się znaleźć wśród lektur licealistów. 

 Proponujemy uczestnikom, by przygotowywane wystąpienia uwzględniały następujące zagadnienia: 

  • kanon współczesności jako narzędzie historyka literatury i dydaktyka; 
  • analiza i interpretacja dzieł literatury polskiej tworzonej w kraju i na emigracji po   1939 roku;
  • arcydzieła literatury europejskiej i światowej XX-XXI wieku;
  • reinterpretacje „starych” lektur szkolnych;
  • książki uznane za wydarzenia literackie ostatnich dekad;
  • filiacje i spory z tradycją w literaturze pięknej – współczesnej i najnowszej; 
  • szkolne spotkania z nową i najnowszą prozą, poezją i dramatem; - problematyka aksjologiczna w lekturach szkolnych;
  • analizy językowo-stylistyczne literatury współczesnej i najnowszej;
  • badania nad odbiorem literatury współczesnej i najnowszej przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Pozostajemy otwarci na inne propozycje. 

Zapraszamy do udziału w konferencji dydaktyków literatury i języka polskiego, literaturoznawców oraz językoznawców, a także liczymy na aktywne uczestnictwo nauczycieli polonistów.   Na zgłoszenia propozycji wystąpień (formularz w załączeniu) oczekujemy do 15 grudnia 2015 roku. Adresy do korespondencji: e.mazur@univ.rzeszow.pl lub karolinakrzyszton@gmail.com.

Zgłoszenia można również przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Rejtana 16C,  35-959 Rzeszów (z dopiskiem: „Literatura współczesna i najnowsza”).

Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji. Informację o zaakceptowaniu wystąpienia prześlemy do 10 stycznia 2016 roku.

Planujemy wydanie monografii, będącej zbiorem analiz i interpretacji. Opłata konferencyjna dla referentów wynosi 480 zł. W jej ramach zapewniamy Państwu dwa noclegi i wyżywienie. Opłatę konferencyjną prosimy uiścić na konto: PBS Oddział Rzeszów 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001 z dopiskiem: „Literatura współczesna i najnowsza”.

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.