Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 11.04.2016 - 12.04.2016
Дата размещения: 14.09.2015

Literatura współczesna i najnowsza w edukacji polonistycznej. Analizy i (re)interpretacje

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Rzeszów
Организаторы:

Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej oraz Uniwersytet Rzeszowski zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej w Rzeszowie w dniach 11–12 kwietnia 2016 r.:

Literatura współczesna i najnowsza  w edukacji polonistycznej.  Analizy i (re)interpretacje

 

Przedmiotem  refleksji pragniemy uczynić problemy literackiego  kanonu  (szkolnego i uniwersyteckiego) oraz rozważania o literaturze tworzonej  po 1939 i 1989 roku –  ze szczególnym uwzględnieniem tekstów literackich obecnych w edukacji polonistycznej szkół średnich. Zależy nam  zarówno na przedstawieniu analiz i interpretacji tych utworów literatury współczesnej i najnowszej, które znalazły się w podstawie programowej, jak i na omówieniu dzieł z różnych przyczyn pozostających poza kanonem.

Nauczyciele poloniści wciąż odczuwają brak opracowań utworów, które przed rokiem 1989 w lekturze szkolnej były pomijane, dlatego zamierzamy powrócić do problematyki literatury współczesnej „źle obecnej w szkole”. Chcemy także zachęcić do nowych odczytań tytułów i zjawisk literackich zadomowionych w praktyce dydaktycznej, lecz wymagających reinterpretacji lub dopowiedzeń. 

Ważnym powodem konferencji jest również dyskusja o obecności/nieobecności literatury ostatnich dekad w szkolnej edukacji polonistycznej, zatem interesują nas szczególnie studia i szkice o wartościowych artystycznie utworach najnowszych, które mogłyby się znaleźć wśród lektur licealistów. 

 Proponujemy uczestnikom, by przygotowywane wystąpienia uwzględniały następujące zagadnienia: 

  • kanon współczesności jako narzędzie historyka literatury i dydaktyka; 
  • analiza i interpretacja dzieł literatury polskiej tworzonej w kraju i na emigracji po   1939 roku;
  • arcydzieła literatury europejskiej i światowej XX-XXI wieku;
  • reinterpretacje „starych” lektur szkolnych;
  • książki uznane za wydarzenia literackie ostatnich dekad;
  • filiacje i spory z tradycją w literaturze pięknej – współczesnej i najnowszej; 
  • szkolne spotkania z nową i najnowszą prozą, poezją i dramatem; - problematyka aksjologiczna w lekturach szkolnych;
  • analizy językowo-stylistyczne literatury współczesnej i najnowszej;
  • badania nad odbiorem literatury współczesnej i najnowszej przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Pozostajemy otwarci na inne propozycje. 

Zapraszamy do udziału w konferencji dydaktyków literatury i języka polskiego, literaturoznawców oraz językoznawców, a także liczymy na aktywne uczestnictwo nauczycieli polonistów.   Na zgłoszenia propozycji wystąpień (formularz w załączeniu) oczekujemy do 15 grudnia 2015 roku. Adresy do korespondencji: e.mazur@univ.rzeszow.pl lub karolinakrzyszton@gmail.com.

Zgłoszenia można również przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Rejtana 16C,  35-959 Rzeszów (z dopiskiem: „Literatura współczesna i najnowsza”).

Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji. Informację o zaakceptowaniu wystąpienia prześlemy do 10 stycznia 2016 roku.

Planujemy wydanie monografii, będącej zbiorem analiz i interpretacji. Opłata konferencyjna dla referentów wynosi 480 zł. W jej ramach zapewniamy Państwu dwa noclegi i wyżywienie. Opłatę konferencyjną prosimy uiścić na konto: PBS Oddział Rzeszów 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001 z dopiskiem: „Literatura współczesna i najnowsza”.

Информация

Подача заявок для участников до:
15.12.2015 22:30
Дата размещения:
14 сентября 2015; 12:00 (Kazimierz Maciąg)
Дата правки:
19 февраля 2016; 23:19 (Olga )

Смотреть также

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

13.05.2016

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” to internetowy kwartalnik (wcześniej półrocznik) literacki o zasięgu ogólnopolskim. „Inter-” publikuje współczesną literaturę polską i obcą (poezję, prozę, teksty z pogranicza literatury i przekłady), szkice krytyczne, wywiady z twórcami i badaczami literatury, rozmowy o nowych wydawnictwach oraz informacje o bieżących wydarzeniach literackich. Czasopismo prezentuje dorobek toruńskich twórców i badaczy literatury, otwarte jest jednak także na teksty autorów pochodzących z różnych środowisk twórczych. Swoje łamy udostępnia zarówno debiutantom, jak i dojrzałym twórcom i krytykom.

08.02.2016

„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich / Międzynarodowa konferencja naukowa. Gość honorowy: Anna Frajlich-Zając

„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich Gość honorowy: Anna Frajlich-Zając

04.03.2016

Literatura – kultura – lektura 2: niska, popularna, masowa. Czy warto mówić o rejestrach?

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах