Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 18.11.2016 - 19.11.2016
Дата размещения: 17.10.2016

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Łódź
Организаторы:
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые, Учителя, Другие, Переводчики

W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna przekład , tłumaczenie , tłumacz w Polsce”, podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy. Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.
W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.
Czy dziś, gdy Polacy stanowią największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?
Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?
Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?


Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

  • przekład literacki: współczesna anglojęzyczna proza, poezja i dramat w tłumaczeniu na język polski; analiza przekładu, w tym analiza porównawcza, krytyka przekładu, problematyka przekładu międzykulturowego, nieprzekładalność (np. elementów kultury brytyjskiej, amerykańskiej czy postkolonialnej dla czytelnika polskiego), przekład hybrydycznej angielszczyzny nowych literatur postkolonialnych,
  • krytyka literacka: recepcja współczesnej literatury anglojęzycznej w Polsce, recenzowanie i obecność literatury anglojęzycznej w polskich mediach,
  • promocja literatury anglojęzycznej w Polsce: znaczenie mediów w promocji literatury, rynek wydawniczy, współpraca instytucji i uczelni,
  •  obecność literatury anglojęzycznej w Polsce: spektakle teatralne, festiwale, wystawy, wieczory autorskie, wykłady, itp.

W ramach konferencji planujemy zorganizowanie warsztatów tłumaczeniowych i spotkań z uznanymi tłumaczami literatury – Barbarą Kopeć-Umiastowską, Jerzym Jarniewiczem, Piotrem Sommerem, Maciejem Świerkockim i Krzysztofem Majerem.
Nasza konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału zapraszamy literaturoznawców i kulturoznawców – anglistów, amerykanistów, polonistów, badaczy literatury postkolonialnej – oraz wszystkich zainteresowanych kwestią obecności, recepcji i krytyki współczesnej literatury anglojęzycznej w Polsce. Językiem konferencji będzie język polski.

Konferencja odbędzie się w dniach 18–19 listopada 2016 roku w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Pomorskiej 171/173.

Zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji: www.englitconf.uni.lodz.pl

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, uroczystą kolację w restauracji oraz koszty planowanej monografii.

Prosimy o przesyłanie propozycji wystąpień (ok. 300 słów) wraz z krótką notą biograficzną na adres: litanglo2016@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do 28 października 2016. Informację o przyjęciu referatów roześlemy do 30 października 2016.

Organizatorzy:
prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz
dr Tomasz Dobrogoszcz
dr Joanna Dyła-Urbańska (sekretarz konferencji)
dr Monika Kocot (sekretarz konferencji)c

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
28.10.2016 21:30
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах