Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 30.11.2018 g.10:00 - 30.11.2018 g.17:00
Data dodania: 26.11.2018

Maria Jarema: wymyślić sztukę na nowo

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
serdecznie zaprasza na konferencję naukową "Maria Jarema: wymyślić sztukę na nowo", która odbędzie się 30 listopada w sali 42 przy ul. Gołębiej 16. Konferencja wpisuje się w krakowskie obchody 110. rocznicy urodzin Marii Jaremy i 60. rocznicy jej śmierci.

Program konferencji:

10.00, Otwarcie konferencji, prof. dr hab. Anna Łebkowska, Prodziekan WP UJ
Wprowadzenie, Ryszard Nycz

Panel I, Materia teatru
Katarzyna Fazan, Role kostiumu. Jaremianka/Kantor: sztuka relacji.
Karolina Czerska, Jaremianka a teatralny pejzaż Krakowa lat trzydziestych.
Ada Grzelewska, Taniec z przestrzenią – o sposobach doświadczenia teatru w twórczości Marii Jaremy.

11.50-13.15
Panel II, „Widzenie jest tylko początkiem”
Agnieszka Rejniak-Majewska, Figuralizm i abstrakcja. Lekcja kubizmu według Jaremy.
Agnieszka Dauksza, Wrażliwość tkankowa. Materializm plastyczny Marii Jaremy.
Wiktoria Kozioł, „Pochód". Twórczość Jaremianki w czasie wojny.

13.35-15.00
Panel III, Sztuka oporu, sztuka eksperymentu 
Dorota Jarecka, Maria Jaremianka, „Byłam pewna, kiedy malowałam”. Historiografia zaangażowania.
Marek Świca, O potrzebie marzenia. Aneks do biografii Marii Jaremy (lata 1945-1949).
Sonia Kądziołka, Rozbite i na nowo złożone. Sztuka Marii Jaremy w latach 1948-1951.

15.15-16.40
Panel IV, Wpływy i relacje
Anna Baranowa, Maria Jaremianka w oczach Kornela Filipowicza.
Jerzy Kronhold, Maria Jarema w Cieszynie.
Agata Małodobry, Maria Jarema w najpiękniejszym mieście świata. O paryskich inspiracjach.
 

Informacje

Adres:
ul. Gołębia 16

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.