Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 30.11.2018 g.10:00 - 30.11.2018 g.17:00
Added on: 26.11.2018

Maria Jarema: wymyślić sztukę na nowo

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
serdecznie zaprasza na konferencję naukową "Maria Jarema: wymyślić sztukę na nowo", która odbędzie się 30 listopada w sali 42 przy ul. Gołębiej 16. Konferencja wpisuje się w krakowskie obchody 110. rocznicy urodzin Marii Jaremy i 60. rocznicy jej śmierci.

Program konferencji:

10.00, Otwarcie konferencji, prof. dr hab. Anna Łebkowska, Prodziekan WP UJ
Wprowadzenie, Ryszard Nycz

Panel I, Materia teatru
Katarzyna Fazan, Role kostiumu. Jaremianka/Kantor: sztuka relacji.
Karolina Czerska, Jaremianka a teatralny pejzaż Krakowa lat trzydziestych.
Ada Grzelewska, Taniec z przestrzenią – o sposobach doświadczenia teatru w twórczości Marii Jaremy.

11.50-13.15
Panel II, „Widzenie jest tylko początkiem”
Agnieszka Rejniak-Majewska, Figuralizm i abstrakcja. Lekcja kubizmu według Jaremy.
Agnieszka Dauksza, Wrażliwość tkankowa. Materializm plastyczny Marii Jaremy.
Wiktoria Kozioł, „Pochód". Twórczość Jaremianki w czasie wojny.

13.35-15.00
Panel III, Sztuka oporu, sztuka eksperymentu 
Dorota Jarecka, Maria Jaremianka, „Byłam pewna, kiedy malowałam”. Historiografia zaangażowania.
Marek Świca, O potrzebie marzenia. Aneks do biografii Marii Jaremy (lata 1945-1949).
Sonia Kądziołka, Rozbite i na nowo złożone. Sztuka Marii Jaremy w latach 1948-1951.

15.15-16.40
Panel IV, Wpływy i relacje
Anna Baranowa, Maria Jaremianka w oczach Kornela Filipowicza.
Jerzy Kronhold, Maria Jarema w Cieszynie.
Agata Małodobry, Maria Jarema w najpiękniejszym mieście świata. O paryskich inspiracjach.
 

Information

Address:
ul. Gołębia 16

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.