Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 25.10.2018 - 26.10.2018
Data dodania: 23.06.2018

Media regionalne w niepodległej Polsce. 1918-2018

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Nowy Targ

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową, podczas której naukowemu namysłowi zostanie poddany szeroko pojmowany fenomen nieogólnokrajowych środków masowego komunikowania - ich dynamika oraz obecny stan.

Rocznice – zwłaszcza tak znamienite, jak tegoroczny jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości – są doskonałą okazją do podsumowań, tworzenia syntez, ale i do snucia prognoz na temat różnych społecznych i kulturowych fenomenów. Odzyskanie przez Polskę wolności w 1918 roku stworzyło dogodne warunki do rozwoju mediów regionalnych. Nowa sytuacja polityczno-społeczna, brak zewnętrznych ograniczeń w postaci ucisku zaborców, a także rozwój idei regionalizmu w Polsce, doprowadziły do ożywienia potrzeb informowania społeczności lokalnych o bliskich im kwestiach. Powstające wówczas media zaczęły odgrywać istotną rolę nie tylko w zakresie przekazywania informacji o otaczającym świecie, lecz także jako środek kulturotwórczy.

Wiek trwania suwerennej Polski jawi się więc jako doskonała płaszczyzna odniesienia do namysłu nad kategorią mediów regionalnych i lokalnych, uznawanych przez medioznawców za istotny nurt polskiego dziennikarstwa. Choć w tym obszarze powiedziano już wiele, zbadano liczne problemy, napisano wiele naukowych prac szczegółowych i ogólnych, z pewnością nie wyczerpano bogatej problematyki badawczej. Przyjęcie współczesnej perspektywy – perspektywy badacza, odbiorcy i twórcy mediów regionalnych XXI wieku – może prowadzić do interesujących eksploracji i wniosków nad dynamiką i obecnym stanem nieogólnokrajowych środków masowego przekazu. To one są bowiem głównym narzędziem informowania w społecznościach lokalnych – najliczniejszej grupie odbiorców, to także one w okresie ostatnich stu lat, szczególnie po 1989 roku i w okresie przełomu milenijnego, ulegały różnokierunkowym i żywiołowym przeobrażeniom. Dodajmy, że wiek XX to okres dynamicznych przemian cywilizacyjnych, kulturowych, politycznych i społecznych. To także czas intensywnego rozwoju środków masowego komunikowania, w którym wyspecjalizowały się media najstarsze – radio i prasa – jak też powstały i wyewoluowały nowe ich odmiany. Wszystkie wymienione czynniki z pewnością odcisnęły piętno na mediach regionalnych. Jakie? Na to i inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedź podczas konferencyjnych dyskusji.

Przekonani o potrzebie naukowego namysłu nad kształtem mediów regionalnych w ostatnim stuleciu oraz nad ich dynamiką, zapraszamy medioznawców, językoznawców, kulturoznawców, socjologów, historyków, politologów, badaczy z kręgu szeroko pojmowanej humanistyki i nauk społecznych do wspólnej refleksji. Przez pojęcie media regionalne rozumiemy wszelkiego rodzaju periodyczne pisma redagowane i wydawane w regionach, regionalne portale internetowe oraz rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne, których odbiorcami są przede wszystkim członkowie społeczeństwa, związani regionalną wspólnotą terytorialną, historyczną, kulturową, demograficzną, religijną i gospodarczą.

Celem konferencji jest ukazanie, w jaki sposób media regionalne XX i XXI w. wpisują się w konteksty takie, jak: kultura, język, oświata, polityka, religia, ekonomia, etyka, rozrywka. Przedmiotem refleksji chcielibyśmy uczynić następujące zagadnienia:


▪ dynamika i kierunki przemian mediów regionalnych,
▪ media regionalne a media ogólnopolskie,
▪ media regionalne a nowe media,
▪ konwergencja mediów na poziomie regionalnym,
▪ zapotrzebowanie na media regionalne,
▪ reklama w mediach regionalnych,
▪ historia mediów regionalnych,
▪ przyszłość mediów regionalnych,
▪ język mediów regionalnych,
▪ język w mediach regionalnych,
▪ gwara a media regionalne,
▪ tekst w mediach regionalnych,
▪ nowe i stare gatunki dziennikarskie w perspektywie stylistycznej i genologicznej,
▪ poprawność językowa w mediach regionalnych,
▪ edukacja regionalna a media regionalne,
▪ kształcenie dziennikarzy mediów regionalnych,
▪ tematyczna zawartość mediów regionalnych,
▪ zadania dziennikarzy mediów regionalnych,
▪ odbiorcy mediów regionalnych,
▪ informowanie a publicystyka mediów regionalnych,
▪ kulturotwórcza rola mediów regionalnych,
▪ media regionalne a świadomość narodowa i lokalna,
▪ media regionalne w dobie globalizacji i glokalizacji,
▪ ikoniczność mediów regionalnych.

Powyższy wykaz przestrzeni problemowych nie stanowi zamkniętego katalogu – jesteśmy otwarci na propozycje tematów wykraczających poza wymienione zagadnienia, odnoszące się jednak do szeroko pojmowanej kategorii mediów w regionie. 

Do udziału w konferencji zapraszamy także osoby wykonujące zawód dziennikarzy w regionie, bowiem w ramach spotkania planujemy zorganizowanie panelu praktycznego. Chcielibyśmy, aby w jego ramach głos zabrali ludzie mediów związani z regionalnymi środkami masowego przekazu i podzielili się ze środowiskiem naukowym swoimi obserwacjami i refleksjami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!
 
Komitet organizacyjny:       
dr hab. prof. PPWSZ Anna Mlekodaj
dr Krzysztof Waśkowski  
dr Barbara Zgama       
mgr Agnieszka Czajkowska       
mgr Agnieszka Krzystyniak

Honorowy patronat na wydarzeniem objęli: Jego Magnificencja Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  ks. dra hab. Stanisław Gulak, prof. PPWSZ Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego


Informacje organizacyjne
 
Obrady będą się odbywały w dniach 25-26 października 2018 r. w siedzibie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu (ul. Kokoszków 71, Nowy Targ).
 
Formularz zgłoszeniowy wraz ze streszczeniem referatu (do 1000 znaków) prosimy przesyłać do 10 września 2018 roku na adres mailowy: mediaregionalne@ppwsz.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres: Dział Nauki i Wydawnictw, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ (z dopiskiem Media regionalne), lub faxem (18) 26 10 708
 
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł obejmuje przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz publikację referatów w tomie pokonferencyjnym (po pozytywnej recenzji tekstu).
 
Opłatę konferencyjną należy uiścić do 15 września 2018 r. w formie przelewu na rachunek w Banku Zachodnim WBK: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000 (z dopiskiem: Konferencja media regionalne).
 
Przewidywany czas wystąpienia: 20 min. Język konferencji: polski. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, lecz deklarują pomoc w znalezieniu i rezerwacji dogodnego hotelu.
 
Program konferencji i dodatkowe informacje organizacyjne zostaną przesłane do 20 września 2018 r.


 

Informacje

Adres:
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, Nowy Targ
Data zgłaszania prelegentów:
10.09.2018
Opłata:
400 zł
Data dodania:
23 czerwca 2018; 18:53 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
29 lipca 2018; 18:19 (Mariola Wilczak)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.