Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 24.10.2020 - 25.10.2020
Data dodania: 13.09.2020

Miasto – kultura, historia, społeczeństwo

Koncepcje miasta mają, co oczywiste, długą, bogatą i niebywale fascynującą historię. Tym bardziej porywającą, że spajającą rozmaite rodzaje wizji, odnosząc się zresztą nie tylko do aktualnych w danym okresie mód bądź potrzeb estetycznych, ale również przywołując różne konstrukty i wyobrażenia miast przeszłości oraz przyszłości. (zaproszenie Organizatorów)

Miasto i miejskość bywają odmiennie interpretowane, oglądane z konkretnych perspektyw, prezentowane w rozmaitych ujęciach, uwikłaniach w ideologie, filozofie etc. Metropolie są terytoriami wielkich możliwości i takiż nadziei, dotkliwych rozczarowań i bolesnych upadków, bywają miejscem naznaczonym anonimowością, gdzie można zniknąć, są też jednocześnie przestrzenią, w której nie sposób umknąć kamerom, ciekawskim ludzkim oczom czy karzącym rękom władzy. W mieście łączy się praxis zamieszkiwania z techne budowania, co być może stanowi o takiej atrakcyjności kategorii miasta jako metafory kulturowej — zasadnej zarówno do namysłu nad palimpsestowym nawarstwianiem się osadów historycznych w tkance miejskiej, jak i futurologicznej spekulacji. Miasto jednocześnie zdaje się schronieniem i domem, który w czasach zmierzchu antropocenu i ekokrytycznej wiwisekcji dorobku cywilizacyjnego homo sapiens okazuje się pułapką, stwarzającą przestrzeń dla nadużyć społecznych, ekonomicznych i politycznych. Mając to na uwadze, organizatorzy konferencji Miasto – kultura, historia, społeczeństwo zapraszają do podjęcia rozważań dotyczących m.in.:

 • koncepcje miasta w kulturze (literatura, sztuki plastyczne, film, serial, gry etc.);
 • miasto jako historia, pamięć, widmo;
 • miasta historyczne;
 • miasta i getta: od izolacjonizmu po apartheid;
 • miejskie przestrzenie; mapa miasta: architektura i urbanistyka;
 • koncepcje zamieszkiwania;
 • ekonomia i polityka miasta;
 • ekokrytyka: ekotopie, green cities i zachowywanie bioróżnorodności;
 • przedmieścia (suburbia) i blokowiska;
 • miasto a społeczeństwo i jednostka;
 • pasaże miejskie i flâneuryzm;
 • miasta mityczne i zaginione; miasta fikcyjne;
 • miasto jako wspólnota: demonstracje, strajki, manifestacje;
 • transport miejski;
 • miasto jako przestrzeń zagrożenia;
 • moda miejska;
 • kultura miasta: karnawały, festyny, festiwale artystyczne;
 • miasto a wieś;
 • aspekt cywilizacji;
 • genius loci;

Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres mkhs.konferencja@gmail.com mija 7 października 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz email korespondencyjny.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Zaświadczenia o udziale będą przesyłane w formie skanu, a jeśli uczestnicy będą sobie tego życzyli, zostaną przesłane pocztą tradycyjną na wskazane przez nich adresy. Faktury zostaną dostarczone w formie elektronicznej.  

Platforma, na której odbędą się obrady jest bardzo przyjazna w obsłudze, a organizatorzy będą służyć wszelką pomocą. Zawczasu także prześlą wszystkim prelegentom szczegółowe instrukcje.

Organizatorzy:

 • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ,
 • Ośrodek Badawczy Facta Ficta,
 • Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Informacje

Adres:
wydarzenie online
Data zgłaszania prelegentów:
11.10.2020
Data zgłaszania uczestników:
11.10.2020
Opłata:
140 zł
Do pobrania:
Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.