Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 21.04.2016 - 22.04.2016
Data dodania: 28.11.2015

Mohortowskie Kresy – czasy i ludzie wieków minionych / VIII konferencja Polowska z cyklu „Świat Wincentego Pola"

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Lublin
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Inni

Instytut Filologii Polskiej KUL, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie, Oddział Dworek Wincentego Pola mają zaszczyt zaprosić na VIII konferencję Polowską z cyklu „Świat Wincentego Pola”, połączoną z organizowaną przez Dworek Wincentego Pola wystawą wydań Mohorta pt. „Mohort. U źródeł Kresów”.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. Tematem spotkania będą: „Mohortowskie Kresy – czasy i ludzie wieków minionych”, a myślą przewodnią konferencji słowa poety:

"Ktoby to myślał, ktoby się spodziewał, / Że gdzieś za światem w bodziakach Czehryńskich, / Że gdzieś na kresach niegdyś Ukraińskich / Taki świat dzielny i uroczy bywał?" ("Mohort. Do Edwarda Tadeusza Bielinskiego")

Należy pamiętać, że nieco dziś zapomniany "Mohort" (1854), w okresie niewoli narodowej porównywany był z "Panem Tadeuszem". Pol skupił w utworze wszystko to, co dawna Polska miała wartościowego. Odchodzącą w cień przeszłość utrwalał (idealizował?) i przekazywał pamięci, tak jak Mickiewicz swoich ostatnich woźnych trybunału. Postać starego porucznika z ukraińskich kresów jest symbolem staropolszczyzny orężnej, wolnej, pobożnej. Symbolem, który miał przypominać: takie były ojców cnoty, tak żyli i umierali. Pol, jak Mickiewicz, zestawił dwa światy: wymierający stary i nowy, odmienny mniejszy duchem, choć nie różny zasadniczo. Tym światom warto się przyjrzeć.

Punktem wyjścia konferencyjnych rozważań będzie twórczość Wincentego Pola. Nie jest to jednak przestrzeń zamknięta. Jak zawsze nadrzędnym tematem będzie "Świat Wincentego Pola" rozumiany bardzo szeroko: jako świat przedstawiony przez poetę i świat opisywany przez geografa i etnografa, ale też świat, w którym Pol żył, walczył, nauczał…

Organizatorzy zapraszają więc historyków literatury i sztuki, językoznawców, historyków, przyrodników, filozofów i wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swą wiedzą o Kresach jako wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej we wszystkich możliwych aspektach.

Propozycje zagadnień badawczych:
  • Kresowiacy – pisarze, artyści i ich spuścizna;
  • Wincenty Pol a szkoła ukraińska – modele twórczości;
  • Kresowy rycerz, heros, zdrajca – w literaturze i historii;
  • Kresy – historia i wyobraźnia;
  • Językowy obraz Kresów;
  • Kresowizmy;
  • Kulturowy wymiar Kresów;
  • Kresowe narracje epickie i bohaterskie (rapsod, gawęda, poemat);
  • Prowincja, peryferie, pogranicza w literaturze i sztuce XIX w.;
  • Mity kresowe w literaturze i sztuce XIX i XX w.

Zaproszenie kierujemy również do doktorantów zainteresowanych archiwaliami. Do nich adresowane będą warsztaty, których celem ma być prezentacja różnych rodzajów źródeł specjalistycznych oraz sposobów pracy archiwalnej. Warsztaty pt. „Od manuskryptu do edycji krytycznej” odbędą się w  Dworku Wincentego Pola i będą wykorzystywały zgromadzone tam zbiory rękopiśmienne.

Konferencja planowana jako spotkanie interdyscyplinarne odbędzie się w salach Dworku Wincentego Pola i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zgłoszenia wraz z abstraktem planowanego wystąpienia (maksymalnie 1800 znaków) prosimy przesyłać (na załączonym formularzu) do 15 stycznia 2016 na adresy mailowe organizatorów: malgorzata.krol@kul.pl; malgorzata.nowak@kul.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres Instytutu (Instytut Filologii Polskiej KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin z dopiskiem "konferencja Polowska"). Przewidujemy opłatę konferencyjną: 350 zł (koszt noclegu, obiadu i obsługi barku kawowego). Uczestnicy-doktoranci wnoszą opłatę niższą: 150 zł.

W lutym 2016 r., zgłoszonym uczestnikom, prześlemy informacje dotyczące: objętości referatu, szczegółowego programu i terminu wniesienia opłaty konferencyjnej. Przewidywany jest druk wygłoszonych wystąpień.

Z wyrazami szacunku organizatorzy:
dr hab. Małgorzata Król (IFP KUL)
dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska (IFP KUL)
dr Tadeusz Piersiak (TLiAM)

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
15.01.2016 22:00
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.