Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 02.12.2017 - 03.12.2017
Data dodania: 03.11.2017

Mury. Uchodźstwo i ruchy migracyjne w przestrzeni kulturowej i historycznej / ogólnopolska konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków

Rok 2017 zdominował obraz i symbolika muru – od słynnej deklaracji wzniesienia muru na granicy z Meksykiem z programu wyborczego nowo prezydenta Stanów Zjednoczonych aż po upadek muru dzielącego ludzi od nie-ludzi w serialu Gra o Tron. Te realne i symboliczne zobrazowania mają wspólny punkt odniesienia. Jest nim manifestująca się w przestrzeni społecznej polityczna potrzeba kreślenia na ogólnoludzkiej mapie siatki granic i stref wpływów. Innym czy obcym staje się wówczas ktoś spoza muru lub z zagranicy – która, jak choćby w języku polskim, nazywana jest nawet jednym słowem, cementując postkolonialny i postzależnościowy podział na wnętrze i zewnętrze. Ponowoczesna humanistyka może dostrzec w tym problemie potrzebę rozpoczęcia biopolitycznej refleksji nad fenomenem muru jako obszaru jednocześnie przechodniego i nieprzechodniego. Organizatorom konferencji „Mury. Uchodźstwo i ruchy migracyjne w przestrzeni kulturowej i historycznej” zależałoby z tego względu na podjęciu rozważań nad:
• symbolicznymi i realnymi murami i granicami;
• gettami i gettyzacją;
• izolacją społeczną / samoizolacją emigrantów;
• konfrontacją kultur i etnosów;
• nierównym statusem społecznym emigrantów i autochtonów;
• migracjami masowymi, wojennymi i politycznymi;
• uchodźcami i uchodźstwem;
• ksenofobią i nacjonalizm;
• psychologicznymi aspektami emigracji, problemami adaptacyjnymi i samotnością emigracyjną;
• relacjami medialnymi o emigracji;
• emigracją w kontekście mowy nienawiści;
• emigracją jako zagrożeniem ekonomicznym i kulturowym;
• kulturą, sztuką i literaturą emigracyjną.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 2-3 grudnia 2017 roku.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: mury.konferencja@gmail.com mija 10 listopada 2017 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany według schematu: „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  1. abstrakt (max. 600 słów);
  2. notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy oraz
  3. numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz – w zależności od liczby zainteresowanych – wydania publikacji w formie recenzowanej monografii zbiorowej w otwartym dostępie w multiformacie (.pdf, .epub., .mobi), przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN.

(informacja Organizatorów)

Informacje

Adres:
Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, Kraków
Data zgłaszania prelegentów:
10.11.2017
Opłata:
350 zł

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.