Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 23.05.2018 - 25.05.2018
Data dodania: 10.01.2018

Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka

Typ wydarzenia:
Konferencja

Katedra Polonistyki Instytutu Filologii Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie

Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Instytut Literatury imienia Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Międzynarodowa Szkoła Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Muzeum Narodowe Literatury Ukrainy

Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie

mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową "Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka".

Konferencja odbędzie się w Kijowie na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w dniach 23-25 maja 2018 roku.

Celem Konferencji jest analiza fenomenu emigracji dwudziestowiecznej o charakterze niepodległościowym w kulturze polskiej i ukraińskiej, zarysowanie porównawcze horyzontu ideowego i aksjologicznego, myśli estetycznej obu środowisk, zbadanie związków między nimi oraz ich wpływu na rzeczywistość w kraju i Europie.

Tematy badawcze:

  • emigracja ukraińska i polska w XX wieku: geneza, reprezentanci, środowiska,
  • ideowy profil obu środowisk emigracyjnych: polskiego i ukraińskiego,
  • idee ukraińsko-polskiej współpracy w środowiskach emigracyjnych niepodległościowych,
  • ukraińskie i polskie emigracyjne projekty ładu europejskiego, świata (podobieństwa i różnice),
  • czasopiśmiennictwo i ruch wydawniczy emigracji polskiej i ukraińskiej,
  • kontakty przedstawicieli obu środowisk emigracyjnych: spory ideowe, wspólne projekty,
  • ukraińskie i polskie środowiska emigracyjne jako centra oddziałujące na kulturę Ukrainy i Polski w XX wieku,
  • recepcja myśli emigrantów polskich i ukraińskich po 1989 roku,
  •  literatura, eseistyka, publicystyka.

Plonem Konferencji będzie recenzowana, punktowana monografia naukowa, wydana w Naukowym Projekcie Wydawniczym – Serii „Przełomy/Pogranicza” oraz Serii „Kijowskie Studia Polonistyczne”.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Przewidujemy wpisowe w wysokości 100 EURO (500 UAH dla uczestników ukraińskich). Obejmuje ono: koszty organizacji i publikacji pokonferencyjnych. Uczestnicy sami pokrywają koszty noclegu. Organizatorzy zaproponują listę hoteli o różnym standardzie i pomogą w ich rezerwacji. Wszystkich opłat należy dokonać na miejscu podczas konferencji. Inne wydatki, związane z pobytem na konferencji (przejazd, zakwaterowanie itd.), ponoszą sami uczestnicy konferencji lub instytucja delegująca.

W programie konferencji: zwiedzanie Kijowa z przewodnikiem, koncerty.

Języki robocze konferencji: polski, ukraiński, angielski.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 lutego 2018 roku na adres mailowy: konferencja.emigracja.2018@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
15.02.2018
Opłata:
100 euro
Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.