Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 23.05.2018 - 25.05.2018
Added on: 10.01.2018

Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka

Type of the event:
Conference

Katedra Polonistyki Instytutu Filologii Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie

Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Instytut Literatury imienia Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Międzynarodowa Szkoła Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Muzeum Narodowe Literatury Ukrainy

Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie

mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową "Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka".

Konferencja odbędzie się w Kijowie na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w dniach 23-25 maja 2018 roku.

Celem Konferencji jest analiza fenomenu emigracji dwudziestowiecznej o charakterze niepodległościowym w kulturze polskiej i ukraińskiej, zarysowanie porównawcze horyzontu ideowego i aksjologicznego, myśli estetycznej obu środowisk, zbadanie związków między nimi oraz ich wpływu na rzeczywistość w kraju i Europie.

Tematy badawcze:

  • emigracja ukraińska i polska w XX wieku: geneza, reprezentanci, środowiska,
  • ideowy profil obu środowisk emigracyjnych: polskiego i ukraińskiego,
  • idee ukraińsko-polskiej współpracy w środowiskach emigracyjnych niepodległościowych,
  • ukraińskie i polskie emigracyjne projekty ładu europejskiego, świata (podobieństwa i różnice),
  • czasopiśmiennictwo i ruch wydawniczy emigracji polskiej i ukraińskiej,
  • kontakty przedstawicieli obu środowisk emigracyjnych: spory ideowe, wspólne projekty,
  • ukraińskie i polskie środowiska emigracyjne jako centra oddziałujące na kulturę Ukrainy i Polski w XX wieku,
  • recepcja myśli emigrantów polskich i ukraińskich po 1989 roku,
  •  literatura, eseistyka, publicystyka.

Plonem Konferencji będzie recenzowana, punktowana monografia naukowa, wydana w Naukowym Projekcie Wydawniczym – Serii „Przełomy/Pogranicza” oraz Serii „Kijowskie Studia Polonistyczne”.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Przewidujemy wpisowe w wysokości 100 EURO (500 UAH dla uczestników ukraińskich). Obejmuje ono: koszty organizacji i publikacji pokonferencyjnych. Uczestnicy sami pokrywają koszty noclegu. Organizatorzy zaproponują listę hoteli o różnym standardzie i pomogą w ich rezerwacji. Wszystkich opłat należy dokonać na miejscu podczas konferencji. Inne wydatki, związane z pobytem na konferencji (przejazd, zakwaterowanie itd.), ponoszą sami uczestnicy konferencji lub instytucja delegująca.

W programie konferencji: zwiedzanie Kijowa z przewodnikiem, koncerty.

Języki robocze konferencji: polski, ukraiński, angielski.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 lutego 2018 roku na adres mailowy: konferencja.emigracja.2018@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Information

Application deadline for speakers:
15.02.2018
Fee:
100 euro
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.