Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 22.09.2022 g.12:00
Added on: 29.01.2022

Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa ADAM MICKIEWICZ I UKRAINA. OBRAZ KRAJU – OBRAZ POETY – RECEPCJA – KONTEKSTY EUROPEJSKIE

Type of the event:
Conference
City or town:
Białystok

Konferencja będzie miała charakter jubileuszowy. Odbędzie się w ramach Roku Romantyzmu upamiętniającego 200. rocznicę zapoczątkowania tego prądu w kulturze polskiej wydaniem I tomu Poezyj Adama Mickiewicza w Wilnie w 1822 roku.

Termin: 22 września 2022 r.; formuła konferencji: hybrydowa (część uczestników sesji wystąpi stacjonarnie w Kijowie i Białymstoku, część połączy się online). Języki: polski, ukraiński, angielski, niemiecki, francuski. Wpisowe: nie przewidujemy wpisowego. Zapraszają:

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności 

Katedra Polonistyki Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

 

"Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale", Walenty Wańkowicz, 1828

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI:

– Obraz Ukrainy i kultury ukraińskiej w pismach Adama Mickiewicza.

– Obraz Mickiewicza w kulturze ukraińskiej, recepcja jego twórczości.

– Początki romantyzmu w Polsce a początki romantyzmu na Ukrainie.

– Ziemie ukraińskie w biografii i twórczości Mickiewicza (Charków, Odessa, Krym).

– Mickiewicz o twórcach ukraińskich i pisarzach ukraińskiej szkoły w romantyzmie polskim.

– Wczesny romantyzm polski i ukraiński w badaniach XX i XXI wieku.

– Wczesny romantyzm ukraiński i polski oraz jego metamorfozy we współczesnej kulturze polskiej i ukraińskiej (wysokiej i popularnej).

– Echa malarskie, muzyczne, plastyczne początków obu romantyzmów.

Uczestnicy obrad stacjonarnych w Białymstoku przyjeżdżają na koszt własny. Z uczestnikami online zostanie przed konferencją przeprowadzone łączenie próbne (we wskazanym terminie). Zgłoszenia tematów prosimy przesyłać do 3 maja 2022 roku na adres: jlawski@wp.pl  lub msu2006@ukr.net [zgłoszenia ukraińskie]. Prosimy o zadeklarowanie w zgłoszeniu, w jakiej formie chcą Państwo wziąć udział w Konferencji:

– stacjonarnie w Kijowie lub Białymstoku,

– czy w formie połączenia online.

Owocem Konferencji będzie monografia zbiorowa wydana w renomowanym wydawnictwie z listy MEiN. Serdecznie zapraszamy!

Information

Added on:
29 January 2022; 20:07 (Paweł Wojciechowski)
Edited on:
24 February 2022; 11:27 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.