Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 23.05.2018 - 25.05.2018
Дата размещения: 10.01.2018

Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka

Начало событияВид события:
Конференция
Организаторы:

Katedra Polonistyki Instytutu Filologii Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie

Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Instytut Literatury imienia Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Międzynarodowa Szkoła Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Muzeum Narodowe Literatury Ukrainy

Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie

mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową "Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka".

Konferencja odbędzie się w Kijowie na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w dniach 23-25 maja 2018 roku.

Celem Konferencji jest analiza fenomenu emigracji dwudziestowiecznej o charakterze niepodległościowym w kulturze polskiej i ukraińskiej, zarysowanie porównawcze horyzontu ideowego i aksjologicznego, myśli estetycznej obu środowisk, zbadanie związków między nimi oraz ich wpływu na rzeczywistość w kraju i Europie.

Tematy badawcze:

  • emigracja ukraińska i polska w XX wieku: geneza, reprezentanci, środowiska,
  • ideowy profil obu środowisk emigracyjnych: polskiego i ukraińskiego,
  • idee ukraińsko-polskiej współpracy w środowiskach emigracyjnych niepodległościowych,
  • ukraińskie i polskie emigracyjne projekty ładu europejskiego, świata (podobieństwa i różnice),
  • czasopiśmiennictwo i ruch wydawniczy emigracji polskiej i ukraińskiej,
  • kontakty przedstawicieli obu środowisk emigracyjnych: spory ideowe, wspólne projekty,
  • ukraińskie i polskie środowiska emigracyjne jako centra oddziałujące na kulturę Ukrainy i Polski w XX wieku,
  • recepcja myśli emigrantów polskich i ukraińskich po 1989 roku,
  •  literatura, eseistyka, publicystyka.

Plonem Konferencji będzie recenzowana, punktowana monografia naukowa, wydana w Naukowym Projekcie Wydawniczym – Serii „Przełomy/Pogranicza” oraz Serii „Kijowskie Studia Polonistyczne”.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Przewidujemy wpisowe w wysokości 100 EURO (500 UAH dla uczestników ukraińskich). Obejmuje ono: koszty organizacji i publikacji pokonferencyjnych. Uczestnicy sami pokrywają koszty noclegu. Organizatorzy zaproponują listę hoteli o różnym standardzie i pomogą w ich rezerwacji. Wszystkich opłat należy dokonać na miejscu podczas konferencji. Inne wydatki, związane z pobytem na konferencji (przejazd, zakwaterowanie itd.), ponoszą sami uczestnicy konferencji lub instytucja delegująca.

W programie konferencji: zwiedzanie Kijowa z przewodnikiem, koncerty.

Języki robocze konferencji: polski, ukraiński, angielski.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 lutego 2018 roku na adres mailowy: konferencja.emigracja.2018@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
15.02.2018
Оплата:
100 euro
Дата размещения:
10 января 2018; 07:48 (Grzegorz Czerwinski)
Дата правки:
8 февраля 2018; 19:51 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах