Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 06.11.2017 - 07.11.2017
Data dodania: 17.07.2017

Naukowe badanie normy współczesnej polszczyzny

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kielce
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy, Inni

Szanowni Państwo,
uprzejmie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Naukowe badanie normy współczesnej polszczyzny" organizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Odbędzie się ona w dniach 6-7 listopada 2017 r. w Kielcach.

Punktem wyjścia do naukowego namysłu będzie panel dyskusyjny „Perspektywy badań nad normą językową” z udziałem wybitnych językoznawców: prof. Andrzeja Markowskiego, prof. Jana Miodka, prof. Ireneusza Bobrowskiego. Ranga normy językowej w odczuciu społecznym jest bardzo duża, stąd powraca zagadnienie naukowego jej opisu, opartego na obiektywnych kryteriach i popartych badaniami społecznymi. W konsekwencji chodzi o to, aby uzyskać obraz normy zgodny z powszechnie akceptowaną definicją: to zbiór środków językowych, zaaprobowanych przez większość użytkowników języka tak, że użycie tych środków nie naraża użytkowników na negatywną ocenę innych.

Celem głównym konferencji będą zatem rozważania nad tym, jak naukowo badać normę językową.

Chcielibyśmy przedyskutować następujące problemy szczegółowe:
• czy normę winni badać wyłącznie językoznawcy czy interdyscyplinarny zespół;
• jak wybrać reprezentatywną grupę użytkowników polszczyzny do badania normy;
• jak kwalifikować jednostki języka do zbioru elementów zgodnych lub niezgodnych z normą – według kryteriów ilościowych, jakościowych czy mieszanych;
• o jakiej normie będzie się mówić: starannej, użytkowej czy należy wyznaczyć nowe kategorie opisu z uwagi na wyniki badań społecznych;
• jakie narzędzia badawcze wykorzystać i jak prowadzić badania, sprzyjające naturalnym zachowaniom respondentów, aby przynajmniej spróbować odtworzyć np. reakcję na dostrzeżony błąd językowy;
• jaka byłaby rola korpusów języka w badaniu realnej normy;
• jaka byłaby rola językoznawców w ostatecznym sformułowaniu skodyfikowanej normy językowej, a może wystarczy podać procentowy rozkład wyników z komentarzem:
„Tak mówi większość, więc to jest poprawne – zgodnie z definicją normy językowej”.

Dopuszczamy także inne zagadnienia, które wiążą się z tematem przewodnim konferencji.

Termin nadsyłania propozycji tematów wystąpień wraz z abstraktem: 30 września 2017 r.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonym formularzu pod adresem mailowym: normawbadaniu@gmail.com.

Opłata konferencyjna – 340 zł – obejmuje materiały dla uczestników, obiad i uroczystą kolację pierwszego dnia oraz lunch drugiego, przerwy kawowe oraz publikację artykułów.
Termin wniesienia opłaty po zakwalifikowaniu referatu: 20 października 2017 r.

Możliwe będą trzy formy publikacji po uzyskaniu pozytywnych recenzji: w czasopiśmie międzynarodowym „Respectus Philologicus”, w „Studiach Filologicznych UJK” lub w monografii wieloautorskiej.
 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do Kielc.

W imieniu organizatorów:
prof. UJK dr hab. Piotr Zbróg

Informacje

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.