Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.11.2017 - 07.11.2017
Added on: 17.07.2017

Naukowe badanie normy współczesnej polszczyzny

Type of the event:
Conference
City or town:
Kielce
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors, Others

Szanowni Państwo,
uprzejmie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Naukowe badanie normy współczesnej polszczyzny" organizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Odbędzie się ona w dniach 6-7 listopada 2017 r. w Kielcach.

Punktem wyjścia do naukowego namysłu będzie panel dyskusyjny „Perspektywy badań nad normą językową” z udziałem wybitnych językoznawców: prof. Andrzeja Markowskiego, prof. Jana Miodka, prof. Ireneusza Bobrowskiego. Ranga normy językowej w odczuciu społecznym jest bardzo duża, stąd powraca zagadnienie naukowego jej opisu, opartego na obiektywnych kryteriach i popartych badaniami społecznymi. W konsekwencji chodzi o to, aby uzyskać obraz normy zgodny z powszechnie akceptowaną definicją: to zbiór środków językowych, zaaprobowanych przez większość użytkowników języka tak, że użycie tych środków nie naraża użytkowników na negatywną ocenę innych.

Celem głównym konferencji będą zatem rozważania nad tym, jak naukowo badać normę językową.

Chcielibyśmy przedyskutować następujące problemy szczegółowe:
• czy normę winni badać wyłącznie językoznawcy czy interdyscyplinarny zespół;
• jak wybrać reprezentatywną grupę użytkowników polszczyzny do badania normy;
• jak kwalifikować jednostki języka do zbioru elementów zgodnych lub niezgodnych z normą – według kryteriów ilościowych, jakościowych czy mieszanych;
• o jakiej normie będzie się mówić: starannej, użytkowej czy należy wyznaczyć nowe kategorie opisu z uwagi na wyniki badań społecznych;
• jakie narzędzia badawcze wykorzystać i jak prowadzić badania, sprzyjające naturalnym zachowaniom respondentów, aby przynajmniej spróbować odtworzyć np. reakcję na dostrzeżony błąd językowy;
• jaka byłaby rola korpusów języka w badaniu realnej normy;
• jaka byłaby rola językoznawców w ostatecznym sformułowaniu skodyfikowanej normy językowej, a może wystarczy podać procentowy rozkład wyników z komentarzem:
„Tak mówi większość, więc to jest poprawne – zgodnie z definicją normy językowej”.

Dopuszczamy także inne zagadnienia, które wiążą się z tematem przewodnim konferencji.

Termin nadsyłania propozycji tematów wystąpień wraz z abstraktem: 30 września 2017 r.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonym formularzu pod adresem mailowym: normawbadaniu@gmail.com.

Opłata konferencyjna – 340 zł – obejmuje materiały dla uczestników, obiad i uroczystą kolację pierwszego dnia oraz lunch drugiego, przerwy kawowe oraz publikację artykułów.
Termin wniesienia opłaty po zakwalifikowaniu referatu: 20 października 2017 r.

Możliwe będą trzy formy publikacji po uzyskaniu pozytywnych recenzji: w czasopiśmie międzynarodowym „Respectus Philologicus”, w „Studiach Filologicznych UJK” lub w monografii wieloautorskiej.
 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do Kielc.

W imieniu organizatorów:
prof. UJK dr hab. Piotr Zbróg

Information

Application deadline for speakers:
29.09.2017 22:00

See also

21.03.2018

Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo - III ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na III ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką "Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo" Czas i miejsce: 24 kwietnia 2018 roku, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G.

27.05.2018

Języki i dialekty na pograniczach, kresach i peryferiach. In memoriam Professoris Slavomiri Gala

Jest to druga konferencja z cyklu Język – region – kultura. Pragniemy ją dedykować pamięci zmarłego 11 grudnia 2013 r. Profesora Sławomira Gali, językoznawcy, pierwszego kierownika Katedry Dialektologii Polskiej, długoletniego redaktora naczelnego „Rozpraw Komisji Językowej ŁTN”, inicjatora wielu konferencji naukowych.

14.02.2019

Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne, Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mają zaszczyt zaprosić na IV ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką.

02.04.2016

Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna

Przedmiotem refleksji naukowej w trakcie planowanej konferencji pragniemy uczynić gwarę i jej wartość ujmowaną w aspekcie komunikacyjnym, kulturowym i społecznym. Zakładamy, iż problematyka ta rozpatrywana będzie zarówno w ujęciu teoretyczno-metodologicznym, jak i w postaci badań empirycznych, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.