Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 17.11.2018 - 18.11.2018
Data dodania: 03.10.2018

Poetyki pisarstwa historycznego / Ogólnopolska konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków

W eseju Polityka czasów nowoczesnych Haydena White’a czytamy, że to narracja jest modelem dyskursywnym najlepiej przedstawiającym dynamikę relacji między polityką a historią, a z kolei owa relacja ma charakter czysto wyobrażeniowy. Czym jest wyobrażeniowość historii? Czy Biografia Londynu Petera Ackroyda jest modelem wyobrażeniowym brytyjskiej metropolii w równym stopniu, co Czarny Anioł Miki Waltariego – Konstantynopola?

Czy da się zestawić wyobrażeniowość milieu Świętego Cesarstwa Rzymskiego ze Srebrnych orłów Teodora Parnickiego z topiką prowansalską w Pieśni dla Arbonne Guya Gavriela Kaya – a twórczość obydwu pisarzy z wyobrażeniami współczesnej historiografii na temat konfliktów geopolitycznych XX wieku? Kiedy narracja historyczna przestaje być zaś opowieścią o przeszłości, stając się w zamian narzędziem do „zdobywania ludzkich serc i umysłów”, jak ujął to White? Jak wreszcie w tym krajobrazie sytuowałyby się fikcje kontrfaktyczne i allohistorie, fantazje o miejscach niebyłych, a jednak w jakiś sposób zakorzeniających się w odbiorczej wyobraźni dzięki odwołaniom do mitów oraz kulturowych archetypów? Pytania te, otwierające szerokie spectrum dyskusji, legły u podstaw konferencji naukowej Poetyki pisarstwa historycznego, kierowanej do wszystkich przedstawicieli nauk humanistycznych – od historyków przez teoretyków literatury po filozofów i medioznawców – zainteresowanych sposobami zapośredniczania narracji historycznej w tekstach kultury. W obrębie bardziej szczegółowych pól możliwej refleksji znajdowałyby się ponadto:

 • Nowy Historyzm i postmodernistyczne narracje o historii;
 • historie alternatywne, narracje kontrfaktyczne, allohistorie;
 • kolonializm i postkolonializm w historiografii;
 • obiektywizm historyczny i krytyka obiektywizmu;
 • historia naturalna;
 • historie zapośredniczone medialnie: literatura, reportaż, dokument, film, serial, gra komputerowa, komiks, teatr, opera, muzyka, sztuki plastyczne;
 • subwersywne narracje historyczne, kobieca historia i herstory;
 • historia życia codziennego (historia ubioru, historie miast, historie klas społecznych, historia zbrodni);
 • historia i mit, krytyka archetypowa;
 • ciało i historia, historie seksualności;
 • kroniki, historiografie;
 • proza historyczna i literatura faktu;
 • czasopiśmiennictwo historyczne, historia prasy;
 • rekonstrukcje historyczne i odgrywanie historii;
 • artystyczne interpretacje historii i przekazów historycznych;
 • narracje wojenne i rewolucyjne;
 • historia i prehistoria religii;
 • historia w kulturze i kulturze popularnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień konferencyjnych na adres narracje.historyczne@gmail.com mija 25 października 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Komitet organizacyjny
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Magdalena Wąsowicz (Uniwersytet Jagielloński)
dr Krzysztof M. Maj (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Rada naukowa
prof. dr hab. Ewa Domańska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Marcin Jarząbek (Uniwersytet Jagielloński)

(informacja Organizatorów)

Informacje

Adres:
budynek Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków
Data zgłaszania prelegentów:
25.10.2018
Opłata:
350 zł
Data dodania:
3 października 2018; 18:17 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
3 października 2018; 18:25 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

18.10.2020

Przeszłość, pamięć i historia / ogólnopolska konferencja naukowa online

Pamięć o przeszłości, o historii to relacja pomiędzy dyskursem historycznym, literackim, jednostkowym. „Domeną literatury jest przecież pamięć jednostkowa, migawkowa, zawodna, a nie zobiektywizowana wizja historii” – pisze Elżbieta Rybicka. Z kolei W eseju Polityka czasów nowoczesnych Haydena White’a pada stwierdzenie, że to narracja jest modelem najlepiej przedstawiającym dynamikę relacji między polityką a historią. Ujęcie w tym dyskursie przeszłości może być tu pomostem między narracją historyczną a funkcjonowaniem pamięci. Trzeba wziąć pod rozwagę, że pamięć pozostaje – zwłaszcza w dobie postprawdy – zasadniczym komponentem prawomocności świadectwa, także tego dziennikarskiego i reporterskiego, gdzie staje się przed wyborem między relacjonowaniem faktów a potrzebą czy pokusą ich fikcjonalizacji. Pamięć jest także miejscem, tym szczególniejszym, że budującym przestrzeń spotkań rozmaitych czasów, doświadczeń czy tożsamości. (informacja organizatorów)

26.11.2016

Filologia jako porządkowanie chaosu. Ad honorem professoris Marci Cybulski

Zapraszamy do udziału w konferencji dedykowanej prof. zw. dr hab. Markowi Cybulskiemu Filologia jako porządkowanie chaosu. Ad honorem professoris Marci Cybulski, Łódź, 8-10 maja 2017 r.

19.07.2017

Komizm historyczny / II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

28.11.2019

Ludowa historia Polski. Jak i po co pisać dzieje tych, którym odmówiono przeszłości. Idee, strategie, praktyki badawcze

Konferencja „Ludowa historia Polski” stanowi zwieńczenie pierwszego sezonu seminarium pod takim samym tytułem, które prowadzone jest od listopada 2018 r. w Teatrze Powszechnym. Temat konferencji został zawężony do problematyki metodologii; pytania o to, w jaki sposób należy pisać historię ludową, która jest od kilku dekad ważną kwestią obecną w wielu dyscyplinach naukowych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.