Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 17.11.2018 - 18.11.2018
Data dodania: 03.10.2018

Poetyki pisarstwa historycznego / Ogólnopolska konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków

W eseju Polityka czasów nowoczesnych Haydena White’a czytamy, że to narracja jest modelem dyskursywnym najlepiej przedstawiającym dynamikę relacji między polityką a historią, a z kolei owa relacja ma charakter czysto wyobrażeniowy. Czym jest wyobrażeniowość historii? Czy Biografia Londynu Petera Ackroyda jest modelem wyobrażeniowym brytyjskiej metropolii w równym stopniu, co Czarny Anioł Miki Waltariego – Konstantynopola?

Czy da się zestawić wyobrażeniowość milieu Świętego Cesarstwa Rzymskiego ze Srebrnych orłów Teodora Parnickiego z topiką prowansalską w Pieśni dla Arbonne Guya Gavriela Kaya – a twórczość obydwu pisarzy z wyobrażeniami współczesnej historiografii na temat konfliktów geopolitycznych XX wieku? Kiedy narracja historyczna przestaje być zaś opowieścią o przeszłości, stając się w zamian narzędziem do „zdobywania ludzkich serc i umysłów”, jak ujął to White? Jak wreszcie w tym krajobrazie sytuowałyby się fikcje kontrfaktyczne i allohistorie, fantazje o miejscach niebyłych, a jednak w jakiś sposób zakorzeniających się w odbiorczej wyobraźni dzięki odwołaniom do mitów oraz kulturowych archetypów? Pytania te, otwierające szerokie spectrum dyskusji, legły u podstaw konferencji naukowej Poetyki pisarstwa historycznego, kierowanej do wszystkich przedstawicieli nauk humanistycznych – od historyków przez teoretyków literatury po filozofów i medioznawców – zainteresowanych sposobami zapośredniczania narracji historycznej w tekstach kultury. W obrębie bardziej szczegółowych pól możliwej refleksji znajdowałyby się ponadto:

 • Nowy Historyzm i postmodernistyczne narracje o historii;
 • historie alternatywne, narracje kontrfaktyczne, allohistorie;
 • kolonializm i postkolonializm w historiografii;
 • obiektywizm historyczny i krytyka obiektywizmu;
 • historia naturalna;
 • historie zapośredniczone medialnie: literatura, reportaż, dokument, film, serial, gra komputerowa, komiks, teatr, opera, muzyka, sztuki plastyczne;
 • subwersywne narracje historyczne, kobieca historia i herstory;
 • historia życia codziennego (historia ubioru, historie miast, historie klas społecznych, historia zbrodni);
 • historia i mit, krytyka archetypowa;
 • ciało i historia, historie seksualności;
 • kroniki, historiografie;
 • proza historyczna i literatura faktu;
 • czasopiśmiennictwo historyczne, historia prasy;
 • rekonstrukcje historyczne i odgrywanie historii;
 • artystyczne interpretacje historii i przekazów historycznych;
 • narracje wojenne i rewolucyjne;
 • historia i prehistoria religii;
 • historia w kulturze i kulturze popularnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień konferencyjnych na adres narracje.historyczne@gmail.com mija 25 października 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Komitet organizacyjny
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Magdalena Wąsowicz (Uniwersytet Jagielloński)
dr Krzysztof M. Maj (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Rada naukowa
prof. dr hab. Ewa Domańska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Marcin Jarząbek (Uniwersytet Jagielloński)

(informacja Organizatorów)

Informacje

Adres:
budynek Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków
Data zgłaszania prelegentów:
25.10.2018
Opłata:
350 zł
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.