Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 09.06.2016 - 10.06.2016
Data dodania: 11.03.2016

Regionalne konteksty kultury i edukacji

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Olsztyn

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu:

CZŁOWIEK – SZTUKA – EDUKACJA

pt. Regionalne konteksty kultury i edukacji


9-10 czerwca 2016

KOMUNIKAT   1

II Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Człowiek – Sztuka – Edukacja chcielibyśmy poświęcić problematyce regionalizmu. Regionalizm wydaje nam się szczególnie interesujący, gdyż obecnie można zaobserwować niezwykle intensywne odrodzenie tej idei powstałej jeszcze w XIX wieku. Pragniemy zatem umożliwić wymianę myśli i doświadczeń dotyczących różnych aspektów regionalizmu, szczególnie w związku ze sztuką, edukacją i wychowaniem. Do dyskusji zapraszamy naukowców reprezentujących takie dziedziny, jak: pedagogika, historia sztuki, filologia, socjologia, etnologia. Serdecznie zapraszamy również przedstawicieli sztuk plastycznych, muzycznych i filmowych, a także lokalnych animatorów, osoby reprezentujące instytucje edukacyjne i kulturalne oraz władze samorządowe.

 

Grupy problemowe:
1. Sztuka w krajobrazie kulturowym regionu
2. Regionalność w literaturze i sztukach wizualnych
3. Regionalizm w muzyce i edukacji muzycznej
4. Sztuka i kultura w przestrzeni edukacyjnej
5. Między uniwersalizmem a regionalizmem w sztuce współczesnej
6. Inicjatywy animacyjne w edukacji regionalnej

Organizatorzy:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Sztuki

Komitet Naukowy:
prof. UWM dr hab. Małgorzata Suświłło – przewodnicząca: psus@uwm.edu.pl
prof. zw. Benedykt Błoński, UWM – wice-przewodniczący
prof. UWM Zygmunt Droński

Komitet Organizacyjny:
dr Cezary Kurkowski - przewodniczący
dr Adam Grabowski – sekretarz anglojęzyczny gradam@uwm.edu.pl
dr Zbigniew Marek Hass – sekretarz rosyjskojęzyczny marek.hass@gmail.com
mgr Agnieszka Antonow – sekretarz agnieszka.antonow@uwm.edu.pl
mgr Dariusz Poleszak – sekretarz dariusz.poleszak@gmail.com
ks dr. Zbigniew Stępniak
mgr Zbigniew Urbalewicz

 

Język konferencji: angielski, rosyjski, polski

Opłata konferencyjna:
Opłata obejmująca wygłoszenie referatu oraz publikację tekstu (pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji) w monografii naukowej
Dla uczestników z Polski – 450 zł do 31 marca 2016 r.
Dla uczestników z zagranicy – 100 € do 31 marca 2014 r.
Opłata obejmująca tylko wygłoszenie referatu bez publikacji w monografii naukowej
Dla uczestników z Polski – 350 zł do 31 marca 2016 r.
Dla uczestników z zagranicy – 70 € do 31 marca 2014 r.
Członkowie Komitetu Naukowego są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.
Opłata konferencyjna obejmuje: 2 obiady, uroczystą kolację, materiały konferencyjne, publikację w monografii naukowej (po uzyskaniu pozytywnej recenzji).
Opłaty konferencyjnej prosimy dokonywać na konto:
92 1030 1218 0000 0000 9113 2567 z dopiskiem Konferencja – Człowiek – Sztuka - Edukacja

Przypominamy, że dokonanie wpłaty przez osobę fizyczną uniemożliwia wystawienie faktury na instytucje. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług termin do wystawienia faktury VAT wynosi 7 dni od daty wpływu środków na konto organizatora.

Strona internetowa konferencji:
www.uwm.edu.pl/huarte

Termin zgłoszenia tematu i abstraktu wystąpienia (do 500 znaków): 31 marca 2016.

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
31.03.2016 21:30

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.