Biuletyn Polonistyczny
Data dodania: 13.05.2016
Data wydarzenia: 23.05.2016 g.09:00 - 24.05.2016 g.17:00

Być jak Byrscy. Pedagogika i edukacja teatralna, teatroterapia. Ogólnopolska konferencja naukowa dedykowana Irenie i Tadeuszowi Byrskim

W dniach 23-24 maja odbyła się w Instytucie Filologii Polskiej UJK ogólnopolska konferencja Być jak Byrscy. Pedagogika i edukacja teatralna, teatroterapia.

Irena i Tadeusz Byrscy byli znakomitymi aktorami i reżyserami, pedagogami i dyrektorami teatrów. W latach 1952-1958 prowadzili w Kielcach Teatr im. Żeromskiego – i sprawili, że stał się w tym czasie najlepszą sceną regionalną w Polsce. Stworzone przez Byrskich Studio Teatralne w Kielcach kształciło przyszłych aktorów. Przyjeżdżali do Studia na wykłady wybitni profesorowie i artyści.

O działalności społecznej i pedagogicznej Byrskich oraz o pedagogice teatru wypowiedzieli się podczas konferencji specjaliści z całej Polski. Podczas konferencji pokazano też filmy dokumentalne i spektakle.

Gośćmi specjalnymi byli potomkowie Ireny i Tadeusza Byrskich – córki: Maria Agnieszka Byrska, Maria Katarzyna Byrska-Cugini, która przyjechała ze Szwajcarii, syn – prof. Maria Krzysztof Byrski z małżonką, oraz wnuczka – Maria Joanna Reuss.

Obecność gości, a przede wszystkim fenomen Byrskich, o których wciąż w Kielcach się pamięta, sprawiły że atmosfera konferencji była niemal rodzinna – a naukowa refleksja mieszała się w sposób naturalny ze wspomnieniami. Taki właśnie jest teatr – najważniejsze w nim jest spotkanie.

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.