Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 18.11.2016
Data dodania: 05.08.2016

Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa – in memoriam Prof. Anny Duszak (1950-2015)

Typ wydarzenia:
Sympozjum
Miejscowość:
Warszawa
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi

Zakład Badań nad Dyskursem Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na ogólnopolskie sympozjum naukowe poświęcone pamięci Prof. Anny Duszak.

Tematyka sympozjum obejmuje zagadnienia i dziedziny językoznawstwa, którym Prof. Anna Duszak poświęciła większość swojego życia zawodowego i które stanowiły zrąb jej pracy akademickiej. Zawierają one obszary wiedzy, które ją pasjonowały, absorbowały, nurtowały, inspirowały i z których zbudowała ona trzon swojego dorobku naukowego.

Liczymy na Państwa referaty bezpośrednio nawiązujące do szeroko rozumianej problematyki badawczej Prof. Anny Duszak. Są to zarówno tematy, które Prof. Anna Duszak podejmowała samodzielnie jako autorka, jak też perspektywy z których czerpała, do których się odnosiła i które funkcjonowały w sposób mniej lub bardziej otwarty w jej tekstach i rozważaniach. Zapraszamy także do prezentacji studiów kontynuujących i/lub rozwijających myśl naukową Prof. Anny Duszak oraz omówień krytycznych jej stanowiska, wizji i koncepcji językoznawczych.

Sympozjum dotyczy następujących dziedzin językoznawstwa:

 • lingwistyka międzykulturowa
 • lingwistyka tekstu
 • analiza dyskursu
 • lingwistyka krytyczna, krytyczna analiza dyskursu
 • psycholingwistyczne podstawy tekstowości i dyskursu
 • nowa retoryka
 • pragmatyka komunikacyjna
 • językoznawstwo kontrastywne
 • lingwistyka antropologiczna
 • lingwistyka korpusowa
 • semiotyka społeczna
 • przekład jako mediacja międzykulturowa
 • dydaktyka komunikacji akademickiej

Szczegółowe zagadnienia grupują się w następujących kategoriach tematycznych:

 • funkcjonalna perspektywa zdania, gramatyki funkcjonalne, gramatyki kognitywne, gramatyki kontrastywne
 • koncepcje i modele tekstu, tekstowość i jej uwarunkowania kognitywne, pragmatyczne i formalne; typologie tekstów; gatunki mowy, ich analiza i kulturowe zróżnicowanie; teoria genrów
 • schematy dyskursu a procesy zapamiętywania i rekonstrukcji treści; gramatyki opowiadania
 • kontekst i jego modele; kontekstowe i kulturowe uwarunkowania komunikacji
 • komunikacja w świecie nauki: teksty naukowe i dydaktyczno-naukowe (dyskurs akademicki); style intelektualne i kulturowe uwarunkowania dyskursu akademickiego; polityka edukacyjna w zakresie nauczania języka; retoryka dyskursów naukowych
 • dyskurs dydaktyczno-naukowy: nauczanie tworzenia tekstów mówionych i pisanych (np. prezentacje, rozprawki, wypracowania, eseje szkolne, itp.) w różnych tradycjach edukacyjnych
 • wielokulturowość i wielojęzyczność: kontakt językowy; angielski jako lingua franca; hybrydyzacja wiedzy kulturowej i językowej; zapożyczenia; mieszanie/przełączanie kodów
 • język a tożsamość społeczno-kulturowa: wspólnoty dyskursu i praktyk społecznych (społeczności dyskursywne); dyskursywne konstruowanie tożsamości społecznych w różnych praktykach społecznych, domenach dyskursywnych i instytucjach; kategoria wieku w języku i kulturze
 • dialogiczność i dialogowość komunikacji; wielogłosowość; intertekstualność; interdyskursywność; łańcuchy tekstowe
 • przekład jako dyskursywna mediacja międzykulturowa; tłumaczenie tekstu akademickiego
 • tworzenie znaczeń w dyskursie: zjawiska lokalne i globalne; presupozycje pragmatyczne (implicytność / eksplicytność znaczenia)
 • (re)semiotyzacja dyskursów (znaczenia): komunikacja multimodalna, intersemiotyczna; funkcje języka w dobie wizualizacji komunikacji; język a obraz w komunikacji międzykulturowej; ikoniczność przekazu
 • dyskurs jako działanie społeczne; kategorie socjokognitywne dyskursu (domeny dyskursu); dyskurs medialny, instytucjonalny, polityczny, zawodowy, itp.
 • język a władza symboliczna; ideologie i relacje władzy w dyskursach; globalizacja w języku i kulturze; asymetria kulturowa i językowa
 • fonetyka dyskursu
 • wykorzystanie korpusów językowych w badaniach lingwistycznych
 • językowe (tekstowe) aspekty zmiany społecznej i komunikacyjnej

W programie sympozjum przewidziane jest nadanie imienia Auli ILS, uroczysty obiad oraz część wspomnieniowa.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.