Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 01.10.2016 g.10:00 - 01.10.2016 g.16:00
Data dodania: 15.09.2016

Uczeń a wartości etyczne języka

Typ wydarzenia:
Seminarium
Miejscowość:
Warszawa
Grupy docelowe:
Samodzielni Pracownicy Naukowi, Nauczyciele, Dydaktycy
 
Szanowni Dyrektorzy
Nauczyciele języka polskiego,
Bibliotekarze
Nauczyciele Humaniści i Wychowawcy,
 

serdecznie zapraszamy do dyskusji, w swoim środowisku oświatowym, i przesyłania wniosków na temat przyczyn zagrożeń języka mówionego i pisanego  dzieci i młodzieży.

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły w Polsce wiele pozytywnych zmian, np.  szybki przekaz informacji, swobodę wyrażania myśli, opinii i poglądów. Jednak z obserwacji wynika, że nasilają się zjawiska negatywne w sferze komunikacji językowej. W obronie języka, który stanowi fundament całej kultury, 13 stycznia 2016 r. ukonstytuował się, powołany przez Radę Języka Polskiego PAN, Zespół  Etyki Słowa.

Celem działań Zespołu Etyki Słowa jest, przede wszystkim, uwrażliwienie polskiego społeczeństwa na wszystko to, co stanowi naruszenie reguł dobrej komunikacji.

Misją każdego nauczyciela, a szczególnie nauczyciela polonisty, jest ochrona języka przed różnymi uprzedzeniami, wypowiedziami manipulującymi, agresywnymi, zawierającymi insynuacje, zastraszanie, wulgaryzmy, nienawiść.

W celu przybliżenia Państwu istoty pracy Zespołu Etyki Słowa, zapraszamy, w imieniu SNaPu, na seminarium Uczeń a wartości etyczne języka, organizowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów 1 października 2016 r. w LXX Liceum Ogólnokształcącym im. A. Kamińskiego przy ulicy Dembowskiego  w Warszawie. Prosimy zatem  o przygotowanie wniosków dotyczących zagrożenia współczesnego języka dzieci i młodzieży oraz zagrożeń płynących z reklam.

 

 

 

Program seminarium

10.00 – 10.40 Zapanować nad emocjami - zapanować nad słowami. Wybrane problemy agresji językowej – wykład prof. Danuty  Krzyżyk, Uniwersytet Śląski, Przewodniczącej Zespołu Ortograficznego i Onomastycznego i Etyki Słowa w Radzie Języka Polskiego 
przy Polskiej Akademii Nauk

10.40 – 11.00 dyskusja

11.00 – 11.40 Młody czytelnik - etyka słowa - etyka literatury – wykład prof. Grzegorza Leszczyńskiego, specjalisty ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Zakład Literatury  i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku, Uniwersytet Warszawski

11.40 – 12.10 Nieetyczne reklamy zagrożeniem dla dzieci i młodzieży – wykład Bohdana Pawłowicza, członka Rady Nadzorczej IAA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy, Sędziego KER - Komisji Etyki Reklamy, wykładowcy Uniwersytetów - Warszawskiego, Wrocławskiego i SWPS oraz SGH. 

12.10– 12.30 dyskusja i wnioski do ZES

12.30 -13.30 przerwa na obiad

 

13.30 – 16.00 Walne Zgromadzenie SNaPu

  1. Wybranie przewodniczącego obrad
  2. Sprawdzenie prawomocności obrad
  3. Wybranie Komisji wniosków
  4. Sprawozdania z działań merytorycznych i finansowych Oddziałów i Kół SNaPu
  5. Sprawozdanie z działań merytorycznych i finansowych Zarządu Głównego
  6. Sprawozdanie z pracy FSN
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- Zmian w składzie Zarządu – do KRS

- Zmian w składzie osób upoważnionych do dokonywania przelewów i składania podpisów na dokumentach SNaPu

- Zmian w statucie

- Przedstawienie planów pracy Oddziałów, Kół na rok 2017

- Przedstawienie planu pracy Zarządu Głównego na rok 2017

- Dyskusja, wnioski

- Sprawy różne

8. Zamknięcie obrad

Z wyrazami szacunku
w imieniu Zarządu Głównego
Maria Gudro-Homicka
Przewodnicząca
Zarządu Głównego SNaP
ul. Wojska Polskiego 14
08-440 Pilawa
Tel. 505 740 889, 517 524 951
Czas trwania wydarzenia: 
Od 2016-10-01 06:30 do 2016-10-03 12:30
 
Źródło informacji: 
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.