Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 01.10.2016 g.10:00 - 01.10.2016 g.16:00
Added on: 15.09.2016

Uczeń a wartości etyczne języka

Type of the event:
Seminar
City or town:
Warszawa
Target groups:
Independent academics, Teachers, Educators
 
Szanowni Dyrektorzy
Nauczyciele języka polskiego,
Bibliotekarze
Nauczyciele Humaniści i Wychowawcy,
 

serdecznie zapraszamy do dyskusji, w swoim środowisku oświatowym, i przesyłania wniosków na temat przyczyn zagrożeń języka mówionego i pisanego  dzieci i młodzieży.

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły w Polsce wiele pozytywnych zmian, np.  szybki przekaz informacji, swobodę wyrażania myśli, opinii i poglądów. Jednak z obserwacji wynika, że nasilają się zjawiska negatywne w sferze komunikacji językowej. W obronie języka, który stanowi fundament całej kultury, 13 stycznia 2016 r. ukonstytuował się, powołany przez Radę Języka Polskiego PAN, Zespół  Etyki Słowa.

Celem działań Zespołu Etyki Słowa jest, przede wszystkim, uwrażliwienie polskiego społeczeństwa na wszystko to, co stanowi naruszenie reguł dobrej komunikacji.

Misją każdego nauczyciela, a szczególnie nauczyciela polonisty, jest ochrona języka przed różnymi uprzedzeniami, wypowiedziami manipulującymi, agresywnymi, zawierającymi insynuacje, zastraszanie, wulgaryzmy, nienawiść.

W celu przybliżenia Państwu istoty pracy Zespołu Etyki Słowa, zapraszamy, w imieniu SNaPu, na seminarium Uczeń a wartości etyczne języka, organizowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów 1 października 2016 r. w LXX Liceum Ogólnokształcącym im. A. Kamińskiego przy ulicy Dembowskiego  w Warszawie. Prosimy zatem  o przygotowanie wniosków dotyczących zagrożenia współczesnego języka dzieci i młodzieży oraz zagrożeń płynących z reklam.

 

 

 

Program seminarium

10.00 – 10.40 Zapanować nad emocjami - zapanować nad słowami. Wybrane problemy agresji językowej – wykład prof. Danuty  Krzyżyk, Uniwersytet Śląski, Przewodniczącej Zespołu Ortograficznego i Onomastycznego i Etyki Słowa w Radzie Języka Polskiego 
przy Polskiej Akademii Nauk

10.40 – 11.00 dyskusja

11.00 – 11.40 Młody czytelnik - etyka słowa - etyka literatury – wykład prof. Grzegorza Leszczyńskiego, specjalisty ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Zakład Literatury  i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku, Uniwersytet Warszawski

11.40 – 12.10 Nieetyczne reklamy zagrożeniem dla dzieci i młodzieży – wykład Bohdana Pawłowicza, członka Rady Nadzorczej IAA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy, Sędziego KER - Komisji Etyki Reklamy, wykładowcy Uniwersytetów - Warszawskiego, Wrocławskiego i SWPS oraz SGH. 

12.10– 12.30 dyskusja i wnioski do ZES

12.30 -13.30 przerwa na obiad

 

13.30 – 16.00 Walne Zgromadzenie SNaPu

  1. Wybranie przewodniczącego obrad
  2. Sprawdzenie prawomocności obrad
  3. Wybranie Komisji wniosków
  4. Sprawozdania z działań merytorycznych i finansowych Oddziałów i Kół SNaPu
  5. Sprawozdanie z działań merytorycznych i finansowych Zarządu Głównego
  6. Sprawozdanie z pracy FSN
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- Zmian w składzie Zarządu – do KRS

- Zmian w składzie osób upoważnionych do dokonywania przelewów i składania podpisów na dokumentach SNaPu

- Zmian w statucie

- Przedstawienie planów pracy Oddziałów, Kół na rok 2017

- Przedstawienie planu pracy Zarządu Głównego na rok 2017

- Dyskusja, wnioski

- Sprawy różne

8. Zamknięcie obrad

Z wyrazami szacunku
w imieniu Zarządu Głównego
Maria Gudro-Homicka
Przewodnicząca
Zarządu Głównego SNaP
ul. Wojska Polskiego 14
08-440 Pilawa
Tel. 505 740 889, 517 524 951
Czas trwania wydarzenia: 
Od 2016-10-01 06:30 do 2016-10-03 12:30
 
Źródło informacji: 

Information

Application deadline for speakers:
20.09.2016 21:30
Added on:
15 September 2016; 09:40 (Sylwia Pikula)
Edited on:
15 September 2016; 09:57 (Sylwia Pikula)

See also

14.03.2017

Nasz język ojczysty: etyka i estetyka słowa

Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia wraz z Zespołem Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN mają przyjemność zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pn. Nasz język ojczysty: etyka i estetyka słowa oraz warsztaty dla studentów i doktorantów.

01.03.2016

Nasz język ojczysty: stan i współczesne tendencje rozwojowe

 

07.11.2016

Pracownia Słów Ważnych 2016

Pracownia Słów Ważnych 2016 Magia słowa jest niepodważalna – słowa kreują nasz świat oraz warunkują jego postrzeganie. Mają moc tworzenia i niszczenia. Budują wizerunek, definiują tożsamość oraz określają istotę człowieka, który za pomocą słów sprawuje kontrolę nad rzeczywistością, dominując nad pozostałymi mieszkańcami Ziemi.

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.