Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 01.10.2016 g.10:00 - 01.10.2016 g.16:00
Added on: 15.09.2016

Uczeń a wartości etyczne języka

Type of the event:
Seminar
City or town:
Warszawa
Target groups:
Teachers, Independent academics, Educators
 
Szanowni Dyrektorzy
Nauczyciele języka polskiego,
Bibliotekarze
Nauczyciele Humaniści i Wychowawcy,
 

serdecznie zapraszamy do dyskusji, w swoim środowisku oświatowym, i przesyłania wniosków na temat przyczyn zagrożeń języka mówionego i pisanego  dzieci i młodzieży.

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły w Polsce wiele pozytywnych zmian, np.  szybki przekaz informacji, swobodę wyrażania myśli, opinii i poglądów. Jednak z obserwacji wynika, że nasilają się zjawiska negatywne w sferze komunikacji językowej. W obronie języka, który stanowi fundament całej kultury, 13 stycznia 2016 r. ukonstytuował się, powołany przez Radę Języka Polskiego PAN, Zespół  Etyki Słowa.

Celem działań Zespołu Etyki Słowa jest, przede wszystkim, uwrażliwienie polskiego społeczeństwa na wszystko to, co stanowi naruszenie reguł dobrej komunikacji.

Misją każdego nauczyciela, a szczególnie nauczyciela polonisty, jest ochrona języka przed różnymi uprzedzeniami, wypowiedziami manipulującymi, agresywnymi, zawierającymi insynuacje, zastraszanie, wulgaryzmy, nienawiść.

W celu przybliżenia Państwu istoty pracy Zespołu Etyki Słowa, zapraszamy, w imieniu SNaPu, na seminarium Uczeń a wartości etyczne języka, organizowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów 1 października 2016 r. w LXX Liceum Ogólnokształcącym im. A. Kamińskiego przy ulicy Dembowskiego  w Warszawie. Prosimy zatem  o przygotowanie wniosków dotyczących zagrożenia współczesnego języka dzieci i młodzieży oraz zagrożeń płynących z reklam.

 

 

 

Program seminarium

10.00 – 10.40 Zapanować nad emocjami - zapanować nad słowami. Wybrane problemy agresji językowej – wykład prof. Danuty  Krzyżyk, Uniwersytet Śląski, Przewodniczącej Zespołu Ortograficznego i Onomastycznego i Etyki Słowa w Radzie Języka Polskiego 
przy Polskiej Akademii Nauk

10.40 – 11.00 dyskusja

11.00 – 11.40 Młody czytelnik - etyka słowa - etyka literatury – wykład prof. Grzegorza Leszczyńskiego, specjalisty ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Zakład Literatury  i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku, Uniwersytet Warszawski

11.40 – 12.10 Nieetyczne reklamy zagrożeniem dla dzieci i młodzieży – wykład Bohdana Pawłowicza, członka Rady Nadzorczej IAA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy, Sędziego KER - Komisji Etyki Reklamy, wykładowcy Uniwersytetów - Warszawskiego, Wrocławskiego i SWPS oraz SGH. 

12.10– 12.30 dyskusja i wnioski do ZES

12.30 -13.30 przerwa na obiad

 

13.30 – 16.00 Walne Zgromadzenie SNaPu

  1. Wybranie przewodniczącego obrad
  2. Sprawdzenie prawomocności obrad
  3. Wybranie Komisji wniosków
  4. Sprawozdania z działań merytorycznych i finansowych Oddziałów i Kół SNaPu
  5. Sprawozdanie z działań merytorycznych i finansowych Zarządu Głównego
  6. Sprawozdanie z pracy FSN
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- Zmian w składzie Zarządu – do KRS

- Zmian w składzie osób upoważnionych do dokonywania przelewów i składania podpisów na dokumentach SNaPu

- Zmian w statucie

- Przedstawienie planów pracy Oddziałów, Kół na rok 2017

- Przedstawienie planu pracy Zarządu Głównego na rok 2017

- Dyskusja, wnioski

- Sprawy różne

8. Zamknięcie obrad

Z wyrazami szacunku
w imieniu Zarządu Głównego
Maria Gudro-Homicka
Przewodnicząca
Zarządu Głównego SNaP
ul. Wojska Polskiego 14
08-440 Pilawa
Tel. 505 740 889, 517 524 951
Czas trwania wydarzenia: 
Od 2016-10-01 06:30 do 2016-10-03 12:30
 
Źródło informacji: 

See also

03.02.2017

Wiedza o języku w kształceniu językowym / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

29.03.2019

Area Slavica 3: Język na pograniczu – granice w języku

Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego (RC) serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Area Slavica 3: Język na pograniczu – granice w języku”, która odbędzie się 17 i 18 września 2019 (tym razem dosłownie na polsko-czeskiej granicy). Miejscem spotkania będzie hotel Pod Zeleným dubem w Starym Boguminie (RC) oraz Zamek Chałupki (Polska).

06.12.2016

VII Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Wacława Twardzika

Koło Miłośników Historii Języka Polskiego działające przy Zakładzie Historii Języka Polskiego UAM ma przyjemność zaprosić na VII Ogólnopolską Konferencję Historycznojęzykową z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Wacława Twardzika. Konferencja będzie miała miejsce w dniach 11-12 maja 2017 r. w Poznaniu, w budynku Collegium Maius przy ul. Fredry 10.

23.06.2018

Dr hab. Thomas Menzel: referat Złożoność systemu fleksyjnego w językach łużyckich i w polszczyźnie / V spotkanie z cyklu "Dialogi staropolskie"

Pracownia Języka Staropolskiego Instytutu Języka Polskiego PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Dialogi staropolskie". Tym razem gościem będzie dr hab. Thomas Menzel, który wygłosi referat Złożoność systemu fleksyjnego w językach łużyckich i w polszczyźnie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.