Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 24.10.2018 g.08:45 - 24.10.2018
Data dodania: 22.10.2018

Uroczyste Otwarcie Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją / Center for Cognitive Studies of Language and Communication (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski)

Typ wydarzenia:
Debata
Miejscowość:
Wrocław

Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją zajmuje się poznawczymi aspektami różnych sposobów porozumiewania się ludzi.

Badania nad tymi zagadnieniami przeżywają od kilku lat prawdziwy rozkwit w wielu znaczących ośrodkach naukowych na świecie. Podejmują je także językoznawcy z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W ostatnim czasie szczególnie dobra i ścisła współpraca dotycząca badań kognitywnych połączyła pracowników Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Filologii Angielskiej oraz Instytutu Filologii Romańskiej. Jej owocem były m.in.: międzynarodowa konferencja „Językoznawstwo Kognitywne w roku 2012” / „Cognitive Linguistics in the Year 2012”, warsztaty z językoznawstwa korpusowego i statystycznego prof. Dylana Glyna, połączone z warsztatami wykłady prof. Marka Turnera dotyczące komunikacji multimodalnej oraz integracji pojęciowej czy publikacja tomu „From Conceptual Metaphor Theory To Cognitive Ethnolinguistics. Patterns of Imagery in Language” (2014).  Językoznawcy kognitywni z Instytutu Filologii Polskiej oraz Instytutu Filologii Angielskiej, którzy wchodzą w skład Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją, mają też za sobą doświadczenie ścisłej współpracy w redakcji dwujęzycznego, międzynarodowego pisma wydawanego online „Język, Umysł, Kultura i Społeczeństwo” / „Language, Mind, Culture and Society” (LaMiCuS).

Wydziałowe Centrum Badawcze ma za zadanie lepiej zintegrować dotychczasowe projekty i wpisać je w szersze perspektywy działań o charakterze badawczym, popularyzatorskim i dydaktycznym we współpracy z innymi ośrodkami badawczymi polskimi i zagranicznymi oraz interesariuszami zewnętrznymi ze środowiska społeczno-gospodarczego.

Stawiamy sobie w szczególności za cel prowadzenie badań naukowych, organizowanie warsztatów metodologicznych, prowadzenie zajęć dydaktycznych i działań popularyzatorskich z zakresu językoznawstwa kognitywnego, a zwłaszcza:

  • kognitywnych badań nad znaczeniem, tradycyjnie umieszczanych w dziedzinie semantyki i pragmatyki językoznawczej;
  • gramatyki kognitywnej;
  • etnolingwistyki kognitywnej;
  • kognitywnych badań nad dwujęzycznością; przyswajaniem języka drugiego i odziedziczonego;
  • badań nad kognitywnymi aspektami komunikacji multimodalnej;
  • kognitywnych badań korpusowych i statystycznych.

Współpracujemy z podmiotami o podobnych celach w Polsce i za granicą, takimi jak Instytuty Językoznawstwa Kognitywnego na UAM w Poznaniu i UMCS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego, The Distributed Little Red Hen Lab, Center for Cognitive Science przy Hunan Normal University w Changsha, The International Cognitive Linguistics Association, a badania prowadzone przez nasz zespół wspiera   Rada Naukowa.  

Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją działa przy Instytucie Filologii Polskiej.


O godz. 8.30 Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją otworzy prof. Iwona Bartoszewicz, Prorektor ds. Nauki.

O 8.45 przemówienie wygłosi prof. Marcin Cieński, Dziekan Wydziału Filologicznego.

O 9.00 rozpocznie się wykład online prof. Anny Wierzbickiej, wybitnej badaczki języka z Australian National University w Canberze. Jej droga naukowa – jak ujmuje to Jerzy Bartmiński – prowadziła od badań nad składnią polskiej prozy renesansowej do semantyki międzykulturowej. W roku 2010 Anna Wierzbicka otrzymała „polskiego Nobla”, czyli nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Do jej największych osiągnięć należy opracowanie alfabetu myśli ludzkich składającego się z uniwersalnych pojęć i konstrukcji gramatycznych określających zasady ich łączenia. Pozwala on opisywać i porównywać różne języki i kultury. Rozwinięciem tej koncepcji jest tzw. „język minimalny”, o którym powie więcej na wykładzie 24.10.

Temat wystąpienia prof. Anny Wierzbickiej to: Czy ludzie mogą wyznawać jedną (zupełnie tę samą) wiarę bez wspólnego języka?

Po wykładzie można będzie można zadać Prelegentce pytania.

Na 10.15 zaplanowana została druga część spotkania, którą rozpocznie prof. UWr Paweł Kaczyński, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej.

Następnie w programie przewidziana jest prezentacja Cztery oblicza wrocławskiego kognitywizmu mająca przybliżyć cztery ostatnio wydane książki wrocławskich językoznawców kognitywnych i spotkanie z autorami:

  • dr  Małgorzatą Misiak, Autorką studium „Między Popradem a Osławą. Tożsamość kulturowo-językowa Łemków w ujęciu etnolingwistycznym”;
  • drem Michałem Szawerną, który w swojej książce „Metaphoricity of Conventionalized Diegetic Images in Comics: A Study in Multimodal Cognitive Linguistics” analizuje w nowatorski sposób metafory w komiksach;
  • drem Jackiem Woźnym, który w rozprawie „How We Understand Mathematics. Conceptual Integration in the Language of Mathematical Description” odpowiada na pytania o to, jak rozumiemy matematykę i co łączy język z matematyką;
  • dr Anną Żurek, Autorką pracy „Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych. Na przykładzie polszczyzny odziedziczonej w Niemczech”, w której bada polszczyznę drugiego pokolenia polskich emigrantów.

Informacje

Adres:
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera15b, 50-140 Wrocław, sala im. Nehringa

Zobacz także

04.02.2017

Komunikacja wczoraj i dziś / Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych

17 maja 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Komunikacja wczoraj i dziś”, którą organizują Studenckie Koła Naukowe Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tarnowie. "Biuletyn Polonistyczny" objął wydarzenie patronatem medialnym.

29.01.2019

Kultura komunikacji w dydaktyce / VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura Komunikacji Językowej”

Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego oraz Pracownia Leksykograficzna UAM mają zaszczyt zaprosić na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Kultura Komunikacji Językowej”, której tematem będzie "Kultura komunikacji w dydaktyce".

29.03.2019

100 lat slawistyki w Klużu / międzynarodowe sympozjum

Organizatorem sympozjum jest Departament Języków i Literatur Słowiańskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Babeş-Bolyai w Klużu-Napoce w Rumunii, historycznej stolicy Siedmiogrodu.

10.02.2018

Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa XIV. Na końcu języka

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić doktorantów, studentów i wszystkie osoby zainteresowane na czternastą edycję ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej "Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa. Na końcu języka". Proponujemy następujące obszary naukowej refleksji: - Interdyscyplinarne badania języka i dyskursu (analiza dyskursu, zjawisko propagandy językowej, semiotyka i pragmatyka, tożsamość; narracja; podmiotowość itp.); - Badania empiryczne i eksperymentalne języka i komunikacji; - Język w komunikacji społecznej (przekazy werbalne i niewerbalne, nowe media, dyskursy ideologiczne, społeczne, kulturowe itp.); - Pokrewne dyscypliny humanistyczne: literaturoznawstwo, historia, filozofia, filologie obce, filmoznawstwo i teatrologia itp. Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 kwietnia 2018 r. w stacji ekologicznej Storczyk w Karpaczu. Wydarzenie ma charakter otwarty. Zapraszamy prelegentów, osoby prowadzące warsztaty oraz wolnych słuchaczy. Na jedno wystąpienie referatowe przewidujemy 15 minut, na warsztaty - 45 minut. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej http://bit.ly/karpacz-2018. Znajdą w nim Państwo szczegóły dotyczące ewentualnego noclegu i wyżywienia (całość wynosi około 160 zł). Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. W przypadku wszelkich opłat jesteśmy tylko pośrednikami. Zgłoszenia (wypełnione formularze) prosimy przesyłać na adres sknj@wp.pl do 18 marca 2018 roku.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.