Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 26.11.2020
Data dodania: 16.10.2020

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Rzeszów
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa  Uniwersytetu Rzeszowskiego  oraz Koło Naukowe Polonistów  zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na kolejną,  ogólnopolską konferencję naukową z cyklu OBSZARY POLONISTYKI 7, która odbędzie się w trybie zdalnym 26 listopada 2020 roku. Temat siódmego spotkania brzmi: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej.

Obszary Polonistyki 7

Wśród wybranych propozycji mogą znaleźć się następujące ujęcia:

  • językowy obraz człowieka oraz fauny i flory w języku współczesnym (w różnych typach tekstów);
  • człowiek wobec  natury (człowiek i natura, człowiek kontra natura, człowiek w świecie flory i fauny – językowe wykładniki wskazanych relacji);
  • argumentacja, perswazja i wartościowanie w dyskursie ekologicznym;
  • relacja człowiek-przyroda w literaturze i kulturze (antropocentryzm i spojrzenia alternatywne, perspektywa posthumanistyczna);
  •  teoretycznoliterackie pytania o przyrodę – ekokrytyka i jej nurty m. in. animal studies, nature writing, krytyka środowiskowa, ekopoezja, ekofeminizm, ekologia polityczna;
  • (re)prezentacje środowiska naturalnego w nowych formach twórczych (m. in. climate fiction, eco thriller, eko-fikcja, narracje bio- i ekocentryczne, weird fiction);
  • natura w dyskursie publicznym, kulturowym, publicystycznym;
  • człowiek w świecie natury, natura w ludzkim świecie – przedstawienia pozaludzkich bytów, obcość/inność przyrody, ludzie a inne formy życia na Ziemi, (nie)obecność pozaludzkich zwierząt i pozaludzkiej natury w tekstach literatury i kultury, podmiot ludzki a podmiot zwierzęcy, (nie)możliwość kontaktu z innymi gatunkami, (nie)ludzkie doświadczenie cierpienia;
  • (nie)ludzkim okiem – przedstawienia pozaludzkiej rzeczywistości przyrodniczej, języki i emocje zwierząt i roślin w literaturze i kulturze; teksty kultury wobec podmiotowości zwierząt, próby przekraczania perspektywy antropocentrycznej (podmiot animalny, „zazwierzęcenie interpretacji”).

Ogólny  problem główny konferencji sprawia, że tematów do rozważań prowadzonych przez językoznawców, literaturoznawców i kulturoznawców może być więcej. Zapraszamy do dyskusji.

Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2020 roku. Karty zgłoszeniowe (zawierające temat wystąpienia, krótki abstrakt - ok. 300 słów, a ponadto: imię, nazwisko, tytuł naukowy, reprezentowany ośrodek, adres kontaktowy, e-mail, telefon) prosimy wysyłać na adres obszarypolonistyki7@interia.pl. Wzór karty zgłoszeniowej:  https://drive.google.com/file/d/1d3Re_0M2keCfic7LRQQbLrOErpnL1QP/view?usp=sharing

Opłata konferencyjna wynosi 50 złotych. Opłata w całości zostanie wykorzystana jako zaliczka na druk tomu monograficznego. Szczegółowe informacje dotyczące publikacji prześlemy wszystkim uczestnikom spotkania.

Referaty wygłoszone na konferencji online zostaną opublikowane (po akceptacji recenzentów) w cyklicznej monografii (ukazało się już 5 tomów) zatytułowanej OBSZARY POLONISTYKI: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej.

Zapraszamy!

Komitet Naukowy:                                                                            Komitet Organizacyjny:       
Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg                                                         Barbara Drozd
Prof. dr hab. Janusz Pasterski                                                       Matylda Zatorska
dr hab. prof. UR Maria Krauz                                                         Wiktoria Jackowska
dr hab. prof. UR Elżbieta Mazur                                                    
dr hab. prof. UR Wioletta Kochmańska                                           
dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka                                                               

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
31.10.2020 00:00
Opłata:
50 zł
Opublikował:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.