Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 27.04.2020 g.09:00 - 28.04.2020 g.17:00
Data dodania: 09.02.2020

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu: Rzeczpospolita domów. Domy opieki duchowej i cielesnej w literaturze i kulturze

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Słupsk
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Instytut Filologii Akademii Pomorskiej i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zapraszają na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu: Rzeczpospolita domów, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2020 r.

Pojęcie Rzeczpospolita domów posiada konotacje historyczne i społeczne, związane jest ze „złotym wiekiem” Rzeczpospolitej szlacheckiej. Z czasem określenie to zyskało status mityczny, odnosi się ono bowiem do wartości uniwersalnych i symbolicznych. D o m – wyrastający z przeszłości, z tradycji i naszego dziedzictwa – zawsze był przestrzenią kreowaną według określonych wzorców, norm, konwencji, a jednocześnie pozostawał miejscem własnym, niepowtarzalnym, jedynym. Różnie wartościowany i nazywany funkcjonował jako ziemiański dworek, dwór lub pałac arystokratyczny, czy książęcy zamek, a w czasach szczególnie trudnych w postaci symbolu i ostoi polskości ujawnił się jako wiejska chata. D o m – przez całe wieki ważny w kulturze Rzeczpospolitej, ważny jest po dzień dzisiejszy, w dalszym ciągu bowiem – chociaż w innym znaczeniu – nasza ojczyzna jest Rzeczpospolitą domów; właśnie te domy (lub ich brak) stanowią przedmiot troski i pragnień tu i teraz bydlących mieszkańców naszego kraju. Domy również organizują przestrzeń naszego codziennego życia – z nich wychodzimy, w nich się zatrzymujemy i do nich wracamy!

Domy to depozytariusze naszej kultury i tradycji, to miejsca kształtujące naszą tożsamość i samoświadomość, obszar zdobywania pierwszych doświadczeń i wiedzy o świecie – najpierw tym najbliższym, znanym i swojskim, a następnie również tym dalekim, nieznanym i tajemniczym. To także obszar rozwijania pasji i zainteresowań, albo wykonywania pracy i zdobywania środków na życie, czy też poprawy jego statusu. To przestrzeń wsparcia i pomocy w rożnych, czasami trudnych życiowych sytuacjach – na przykład w chorobie ciała lub ducha, sytuacji zagrożenia egzystencjalnego, leczenia, uzdrowienia, narodzin lub konania i śmierci. I właśnie te domy, w których ludzie osamotnieni lub chorzy znajdują cichy, ciepły kąt, te, w których wracają do zdrowia i są poddawani rehabilitacji, te wreszcie, w których są resocjalizowani, żeby mogli powrócić do społeczeństwa i żyć godnie, będą nas interesowały w czasie najbliższego interdyscyplinarnego spotkania poświęconego rozmowom o domach Rzeczypospolitej w jej dawnych i obecnych granicach.

Te szczególne domy to klasztory, sanatoria, uzdrowiska, szpitale, przytułki, hospicja, ale też areszty i więzienia, czyli szeroko rozumiane domy opieki zdrowotnej, rehabilitacyjnej, socjalnej i penitencjarnej. A obok nich również domy, w których znajdywali opiekę i protektorat twórcy kultury, adepci sztuki poetyckiej, artyści i ich mecenasi. W związku z podjętą tematyką hasło, jakie nadajemy VIII spotkaniu, brzmi:

Domy opieki duchowej i cielesnej w literaturze i kulturze

Tradycyjnie już zapraszamy w gościnne mury Akademii Pomorskiej i do Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Hasło VIII konferencji w cyklu Rzeczpospolita domów odsyła do domów, które z jednej strony kojarzą się z organizacją codziennego życia, a ich funkcja jest pragmatyczna i utylitarna, z drugiej natomiast wiążą się z często niepospolitą działalnością różnego typu opiekunów. Te domy i ludzie z nimi związani interesują nas w szerokim spektrum antropologicznym i filozoficznym, kulturowym i historycznym, geograficznym i socjologicznym. Liczymy na studia, które proponowaną tematykę ukażą w całym jej zróżnicowaniu, w bogactwie materialnym i niematerialnym, w przestrzeni użyteczności publicznej i w literaturze. Dlatego też z pytaniem, jaka jest ich rola w kulturze i tradycji Rzeczpospolitej, zwracamy się do literaturoznawców, historyków, teatrologów, filmoznawców, historyków sztuki, muzealników, archiwistów, socjologów, geografów oraz tych wszystkich, u których hasło naszej konferencji wywołuje żywą refleksję.

Teksty Państwa wystąpień zostaną opublikowane w monografii, która będzie ósmym tomem budującym „bibliotekę” Rzeczpospolitej domów.

W ramach opłaty konferencyjnej, której wysokość określamy na 660 zł, organizatorzy zapewnią uczestnikom materiały konferencyjne, 2 obiady, 2 noclegi ze śniadaniami i uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji. Pozostałe informacje (termin, w jakim należy uiścić opłatę, miejsce zakwaterowania, nr konta, adres oraz hasło, jakie należy podać w tytule przelewu) zostaną przekazane osobom zainteresowanym udziałem w konferencji po 20 lutego 2020 r.

Tematy referatów prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres inicjatorki i kierownika naukowego konferencji lub jej sekretarza do 20 lutego  2020 r. korzystając z formularza zgłoszeniowego.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji:

 

Kierownik naukowy konferencji:                                                                                                  Sekretarz konferencji:

 

Dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP                                                                         Mgr Pola Pauba

 

Tel. 603 086268                                                                                                                                Tel. 606 225117

 

krystyna.krawiec-zlotkowska@apsl.edu.pl                                                                                  polapauba@wp.pl     

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
20.02.2020
Opłata:
660 zł
Data dodania:
9 lutego 2020; 03:22 (Anna Sobiecka)
Data edycji:
9 lutego 2020; 03:32 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

17.03.2016

Obszary polonistyki. Inny/Obcy w polskiej kulturze, literaturze i języku | III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów

Koło Naukowe Polonistów i Koło Naukowe Antropologów Kultury Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na  III  Konferencję  Naukową  „Obszary  Polonistyki.  Inny/  Obcy w polskiej kulturze, literaturze i języku”, która odbędzie się 5 kwietnia 2016 roku w  Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

16.10.2020

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa  Uniwersytetu Rzeszowskiego  oraz Koło Naukowe Polonistów  zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na kolejną,  ogólnopolską konferencję naukową z cyklu OBSZARY POLONISTYKI 7, która odbędzie się w trybie zdalnym 26 listopada 2020 roku. Temat siódmego spotkania brzmi: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej.

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

03.07.2018

Literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej", która odbędzie się w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie w dniach 23-24 października 2018 r.  

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.