Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 27.04.2020 g.09:00 - 28.04.2020 g.17:00
Added on: 09.02.2020

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu: Rzeczpospolita domów. Domy opieki duchowej i cielesnej w literaturze i kulturze

Type of the event:
Conference
City or town:
Słupsk
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Instytut Filologii Akademii Pomorskiej i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zapraszają na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu: Rzeczpospolita domów, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2020 r.

Pojęcie Rzeczpospolita domów posiada konotacje historyczne i społeczne, związane jest ze „złotym wiekiem” Rzeczpospolitej szlacheckiej. Z czasem określenie to zyskało status mityczny, odnosi się ono bowiem do wartości uniwersalnych i symbolicznych. D o m – wyrastający z przeszłości, z tradycji i naszego dziedzictwa – zawsze był przestrzenią kreowaną według określonych wzorców, norm, konwencji, a jednocześnie pozostawał miejscem własnym, niepowtarzalnym, jedynym. Różnie wartościowany i nazywany funkcjonował jako ziemiański dworek, dwór lub pałac arystokratyczny, czy książęcy zamek, a w czasach szczególnie trudnych w postaci symbolu i ostoi polskości ujawnił się jako wiejska chata. D o m – przez całe wieki ważny w kulturze Rzeczpospolitej, ważny jest po dzień dzisiejszy, w dalszym ciągu bowiem – chociaż w innym znaczeniu – nasza ojczyzna jest Rzeczpospolitą domów; właśnie te domy (lub ich brak) stanowią przedmiot troski i pragnień tu i teraz bydlących mieszkańców naszego kraju. Domy również organizują przestrzeń naszego codziennego życia – z nich wychodzimy, w nich się zatrzymujemy i do nich wracamy!

Domy to depozytariusze naszej kultury i tradycji, to miejsca kształtujące naszą tożsamość i samoświadomość, obszar zdobywania pierwszych doświadczeń i wiedzy o świecie – najpierw tym najbliższym, znanym i swojskim, a następnie również tym dalekim, nieznanym i tajemniczym. To także obszar rozwijania pasji i zainteresowań, albo wykonywania pracy i zdobywania środków na życie, czy też poprawy jego statusu. To przestrzeń wsparcia i pomocy w rożnych, czasami trudnych życiowych sytuacjach – na przykład w chorobie ciała lub ducha, sytuacji zagrożenia egzystencjalnego, leczenia, uzdrowienia, narodzin lub konania i śmierci. I właśnie te domy, w których ludzie osamotnieni lub chorzy znajdują cichy, ciepły kąt, te, w których wracają do zdrowia i są poddawani rehabilitacji, te wreszcie, w których są resocjalizowani, żeby mogli powrócić do społeczeństwa i żyć godnie, będą nas interesowały w czasie najbliższego interdyscyplinarnego spotkania poświęconego rozmowom o domach Rzeczypospolitej w jej dawnych i obecnych granicach.

Te szczególne domy to klasztory, sanatoria, uzdrowiska, szpitale, przytułki, hospicja, ale też areszty i więzienia, czyli szeroko rozumiane domy opieki zdrowotnej, rehabilitacyjnej, socjalnej i penitencjarnej. A obok nich również domy, w których znajdywali opiekę i protektorat twórcy kultury, adepci sztuki poetyckiej, artyści i ich mecenasi. W związku z podjętą tematyką hasło, jakie nadajemy VIII spotkaniu, brzmi:

Domy opieki duchowej i cielesnej w literaturze i kulturze

Tradycyjnie już zapraszamy w gościnne mury Akademii Pomorskiej i do Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Hasło VIII konferencji w cyklu Rzeczpospolita domów odsyła do domów, które z jednej strony kojarzą się z organizacją codziennego życia, a ich funkcja jest pragmatyczna i utylitarna, z drugiej natomiast wiążą się z często niepospolitą działalnością różnego typu opiekunów. Te domy i ludzie z nimi związani interesują nas w szerokim spektrum antropologicznym i filozoficznym, kulturowym i historycznym, geograficznym i socjologicznym. Liczymy na studia, które proponowaną tematykę ukażą w całym jej zróżnicowaniu, w bogactwie materialnym i niematerialnym, w przestrzeni użyteczności publicznej i w literaturze. Dlatego też z pytaniem, jaka jest ich rola w kulturze i tradycji Rzeczpospolitej, zwracamy się do literaturoznawców, historyków, teatrologów, filmoznawców, historyków sztuki, muzealników, archiwistów, socjologów, geografów oraz tych wszystkich, u których hasło naszej konferencji wywołuje żywą refleksję.

Teksty Państwa wystąpień zostaną opublikowane w monografii, która będzie ósmym tomem budującym „bibliotekę” Rzeczpospolitej domów.

W ramach opłaty konferencyjnej, której wysokość określamy na 660 zł, organizatorzy zapewnią uczestnikom materiały konferencyjne, 2 obiady, 2 noclegi ze śniadaniami i uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji. Pozostałe informacje (termin, w jakim należy uiścić opłatę, miejsce zakwaterowania, nr konta, adres oraz hasło, jakie należy podać w tytule przelewu) zostaną przekazane osobom zainteresowanym udziałem w konferencji po 20 lutego 2020 r.

Tematy referatów prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres inicjatorki i kierownika naukowego konferencji lub jej sekretarza do 20 lutego  2020 r. korzystając z formularza zgłoszeniowego.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji:

 

Kierownik naukowy konferencji:                                                                                                  Sekretarz konferencji:

 

Dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP                                                                         Mgr Pola Pauba

 

Tel. 603 086268                                                                                                                                Tel. 606 225117

 

krystyna.krawiec-zlotkowska@apsl.edu.pl                                                                                  polapauba@wp.pl     

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.