Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 15.03.2019 g.13:00
Data dodania: 12.03.2019

Wykład Gustavo Fernandeza Rivy "Network Analysis of Medieval Manuscript Transmission. A Sample Study on Middle High German Sources" [Analiza sieciowa przekazów w średniowiecznych rękopisach. Badanie na przykładzie języka średnio-wysoko-niemieckiego] / z cyklu: Lunch z humanistyką cyfrową

Typ wydarzenia:
Wykład
Miejscowość:
Kraków

Podczas wykładu zaprezentowany zostanie sposób badania przekazów średniowiecznych manuskryptów za pomocą analizy sieciowej. Znacznie rozwinięte w ostatnich latach komputerowe metody badania sieci mogą z powodzeniem być stosowane do badania przekazów tekstowych w średniowieczu.

Dane do niniejszego studium zostały skompilowane na podstawie internetowej bazy średniowiecznych rękopisów niemieckich Handschriftencensus i przekształcone w sieć wspólnych przekazów tekstowych za pomocą Pythona i Gephi. Wśród głównych kwestii, które zostaną poruszone, znajdą się pytania takie jak: Jakie jest względne znaczenie poszczególnych manuskryptów? Czy istnieją jakieś szczególne zasady, które wyjaśniają grupowanie tekstów w jeden kodeks? Czy możemy odkryć „strategie przetrwania” dzieł, które tłumaczyłyby jak przetrwały one do dziś, w przeciwieństwie do wielu utraconych źródeł?

Prezentacja zostanie wygłoszona w języku angielskim. Będzie transmitowana za pośrednictwem platformy YouTube. Streszczenie i link do prezentacji znaleźć można na stronie: http://scriptores.pl/dhlunch/15-03-2019/ .


Dr Gustavo Fernández Riva jest członkiem Instytutu Studiów Średniowiecznych na Universidade Nova de Lisboa (Portugalia) oraz Post-Doctoral Fellow w SECRIT-CONICET (Argentyna). Studiował literaturę i językoznawstwo (licencjat), germanistykę (magisterium) i uzyskał doktorat z literatury na podstawie pracy opartej o przygotowanie edycji cyfrowej wierszowanych opowiadań Konrada z Würzburga. Brał udział w wielu projektach dotyczących edycji cyfrowych i aktywnie rozwija narzędzia i zasoby do analizy komputerowej tekstów średniowiecznych.

Informacje

Adres:
al. Mickiewicza 31, Kraków

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.