Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.03.2019 g.13:00
Added on: 12.03.2019

Wykład Gustavo Fernandeza Rivy "Network Analysis of Medieval Manuscript Transmission. A Sample Study on Middle High German Sources" [Analiza sieciowa przekazów w średniowiecznych rękopisach. Badanie na przykładzie języka średnio-wysoko-niemieckiego] / z cyklu: Lunch z humanistyką cyfrową

Type of the event:
Lecture
City or town:
Kraków

Podczas wykładu zaprezentowany zostanie sposób badania przekazów średniowiecznych manuskryptów za pomocą analizy sieciowej. Znacznie rozwinięte w ostatnich latach komputerowe metody badania sieci mogą z powodzeniem być stosowane do badania przekazów tekstowych w średniowieczu.

Dane do niniejszego studium zostały skompilowane na podstawie internetowej bazy średniowiecznych rękopisów niemieckich Handschriftencensus i przekształcone w sieć wspólnych przekazów tekstowych za pomocą Pythona i Gephi. Wśród głównych kwestii, które zostaną poruszone, znajdą się pytania takie jak: Jakie jest względne znaczenie poszczególnych manuskryptów? Czy istnieją jakieś szczególne zasady, które wyjaśniają grupowanie tekstów w jeden kodeks? Czy możemy odkryć „strategie przetrwania” dzieł, które tłumaczyłyby jak przetrwały one do dziś, w przeciwieństwie do wielu utraconych źródeł?

Prezentacja zostanie wygłoszona w języku angielskim. Będzie transmitowana za pośrednictwem platformy YouTube. Streszczenie i link do prezentacji znaleźć można na stronie: http://scriptores.pl/dhlunch/15-03-2019/ .


Dr Gustavo Fernández Riva jest członkiem Instytutu Studiów Średniowiecznych na Universidade Nova de Lisboa (Portugalia) oraz Post-Doctoral Fellow w SECRIT-CONICET (Argentyna). Studiował literaturę i językoznawstwo (licencjat), germanistykę (magisterium) i uzyskał doktorat z literatury na podstawie pracy opartej o przygotowanie edycji cyfrowej wierszowanych opowiadań Konrada z Würzburga. Brał udział w wielu projektach dotyczących edycji cyfrowych i aktywnie rozwija narzędzia i zasoby do analizy komputerowej tekstów średniowiecznych.

Information

Address:
al. Mickiewicza 31, Kraków

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.