Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 20.05.2021 g.10:00 - 21.05.2021
Added on: 15.04.2021

Warsztaty sermonistyczne I. Badania nad kaznodziejstwem średniowiecznym w Polsce. Przegląd tematów

Type of the event:
Conference

Pierwsza edycja warsztatów ma na celu skonsolidowanie środowiska młodych badaczy i wydawców średniowiecznych tekstów. Będzie to okazja do poznania się oraz do dyskusji o problemach wydawniczych i interpretacyjnych. Zaproszeni goście wygłoszą wprowadzające w tematykę sermonistyki referaty. Uczestnicy będą mieli okazję przedstawić wyniki swoich badań nad zbiorami lub pojedynczymi kazaniami średniowiecznymi, zarówno łacińskimi, jak i wernakularnymi (polskimi, czeskimi, niemieckimi).

Oczekujemy na komunikaty do 16 maja w formie prezentacji (ok. 20 min.) wykonanych w PowerPoint.

Zgłoszenia prosimy kierować wraz z krótkimi streszczeniami komunikatów na adres: warsztatysermonistyczne@gmail.com.

Ogólnopolska konferencja odbędzie się pod auspicjami Textus et cultura. Interdyscyplinarnego Zespołu Badań Mediewistycznych, afiliowanego w Pracowni Literatury Średniowiecza Instytutu Badań Literackich PAN.

Miejsce:  IBL Warszawa 20‒21 maja2021, godz. 10 - telekonferencja na platformie Google Meet

Wykłady wprowadzające w dn. 20.05.2021:

  • prof. dr. hab. K. Bracha / prof. PAN dr hab. Jerzy Kaliszuk, Zbiory średniowiecznych kazań w Polsce
  • prof. UKSW dr hab. Anna Zajchowska-Bartłomiuk, Nowoczesne narzędzia pracy edytora średniowiecznych kazań
  • prof. dr hab. Mieczysław Mejor, Rodzaje i struktura średniowiecznych kazań

Warsztaty sermonistyczne II.
Kolejna planowana konferencja (może jeszcze w 2021 r.) poświęcona będzie przeglądowi istniejących metod wydawania średniowiecznych łacińskich kazań.

Information

Address:
telekonferencja na platformie Google Meet
Application deadline for speakers:
16.05.2021
Fee:
bez opłat
Added on:
15 April 2021; 13:22 (Mariola Wilczak)
Edited on:
15 April 2021; 13:22 (Mariola Wilczak)

See also

24.10.2020

Mgr Ewelina Kaczor, Franciszkańskie kazanie "de s. Hedwigi" z rękopisu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego I D 42 / odczyt w ramach wspólnego "Seminarium Mediewistycznego"

Pomimo powtarzanych postulatów kazania o św. Jadwidze Śląskiej pozostają nadal słabo zbadane. Przeprowadzona w śląskich zbiorach rękopiśmiennych kwerenda przyniosła jednak obiecujące wyniki w postaci 84 tekstów kazań o św. Jadwidze, które zachowały się w 45 kodeksach średniowiecznych. Jeden z owych kodeksów, należący pierwotnie do franciszkańskiego klasztoru św. Stanisława w Głogowie, zawiera szczególnie interesujący tekst o księżnej śląskiej. Kazanie rozpoczyna niekonwencjonalne verbum thematis, zainspirowane Litanią do Wszystkich Świętych: „Sancta Hedwigis ora pro nobis”. (fragment Streszczenia odczytu)

16.03.2017

Dni Otwarte Polonistów

Zapraszamy na Dni Otwarte Polonistów, które odbędą się 5.04.2017 na Wydziale Filologicznym w Katowicach. Zapisy na organizowane wydarzenia przyjmujemy pod numerem telefonu 660 178 014 w godzinach 9:00-15:00 do 24.03.2017.

27.11.2021

III Warsztaty eFontes "Słowa i rzeczy(wistość) w łacińskim piśmiennictwie polskiego średniowiecza"

W dniach 1-2 grudnia 2021 r. odbędzie się w trybie zdalnym III edycja warsztatów projektu eFontes. Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej realizowanego ze środków NPRH w Instytucie Języka Polskiego PAN. Organizowane co roku spotkania mają na celu pogłębić naszą wiedzę o piśmiennictwie epoki, a zarazem poddać pod dyskusję najważniejsze aspekty tworzenia korpusu historycznego. W tym roku będziemy obradować w gronie polonistów, latynistów i historyków pod hasłem Słowa i rzeczy(wistość).

19.03.2016

"Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce" na tle przemian ideowych i technologicznych we współczesnej humanistyce

Zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe filologii klasycznej UKSW  (21 marca 2016 r. , o godz. 15.00  w sali 223, ul. Dewajtis 5). Z referatem zatytułowanym "Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce" na tle przemian ideowych i technologicznych we współczesnej humanistyce wystąpi prof. dr. hab. Michał Rzepiela, kierownik Pracowni "Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce" Instytutu Języka Polskiego PAN.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.