Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 28.10.2020 g.10:00
Added on: 24.10.2020

Mgr Ewelina Kaczor, Franciszkańskie kazanie "de s. Hedwigi" z rękopisu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego I D 42 / odczyt w ramach wspólnego "Seminarium Mediewistycznego"

Pomimo powtarzanych postulatów kazania o św. Jadwidze Śląskiej pozostają nadal słabo zbadane. Przeprowadzona w śląskich zbiorach rękopiśmiennych kwerenda przyniosła jednak obiecujące wyniki w postaci 84 tekstów kazań o św. Jadwidze, które zachowały się w 45 kodeksach średniowiecznych. Jeden z owych kodeksów, należący pierwotnie do franciszkańskiego klasztoru św. Stanisława w Głogowie, zawiera szczególnie interesujący tekst o księżnej śląskiej. Kazanie rozpoczyna niekonwencjonalne verbum thematis, zainspirowane Litanią do Wszystkich Świętych: „Sancta Hedwigis ora pro nobis”. (fragment Streszczenia odczytu)

Streszczenie jest dostępne pod linkiem: https://1drv.ms/w/s!Av-rQSQdqE23iVHE2oPf0IJ2mSMI?e=aPpD59

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 października 2020 r. o godz. 10 z pomocą programu Google Meet. Identyfikator spotkania: https://meet.google.com/ndd-qubh-zrs?hs=122&authuser=0.

Prof. dr hab. Mieczysław Mejor, kierownik Pracowni Literatury Średniowiecza IBL PAN
Prof. dr hab. Mikołaj Olszewski, Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej IFiS PAN
Prof. dr hab. Tomasz Mika, kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej UAM
Prof. dr hab. Krzysztof Bracha, Zakład Dziejów Społeczeństwa i Kultury Epoki Przedindustrialnej IH UJK

Information

Fee:
bez opłat
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.