Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 08.03.2018 g.13:00
Data dodania: 05.03.2018

Wykład otwarty „Filomaci na zesłaniu. Natura, biografia, pamięć. Tomasz Zan, Franciszek Malewski, Jan Czeczot”

Typ wydarzenia:
Wykład
Miejscowość:
Olsztyn
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Szanowni Pracownicy, Doktoranci, Studenci!

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty pt. „Filomaci na zesłaniu. Natura, biografia, pamięć. Tomasz Zan, Franciszek Malewski, Jan Czeczot”, który odbędzie się 8 marca br. (czwartek) w godz. 13.15–14.45 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału/ (107A). Wykład poprowadzi dr hab. Jerzy Borowczyk, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Dr hab. Jerzy Borowczyk – adiunkt, kierownik Pracowni Dokumentacji Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM. Zajmuje się literaturą romantyzmu, poezją i prozą współczesną, dokumentalistyką, biografistyką i regionalistyką literacko-historyczną (związaną przede wszystkim z XIX wiekiem). Uczestnik projektu naukowego IBL PAN pt. Atlas romantyzmu polskiego. Autor dokumentalistycznej pracy Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824 (2003), współredaktor (razem z Michałem Larkiem) obszernej antologii poezji polskiej XX i XX wieku Powiedzieć to inaczej (2011).

Informacje

Adres:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.