Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 08.03.2018 g.13:00
Added on: 05.03.2018

Wykład otwarty „Filomaci na zesłaniu. Natura, biografia, pamięć. Tomasz Zan, Franciszek Malewski, Jan Czeczot”

Type of the event:
Lecture
City or town:
Olsztyn
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Szanowni Pracownicy, Doktoranci, Studenci!

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty pt. „Filomaci na zesłaniu. Natura, biografia, pamięć. Tomasz Zan, Franciszek Malewski, Jan Czeczot”, który odbędzie się 8 marca br. (czwartek) w godz. 13.15–14.45 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału/ (107A). Wykład poprowadzi dr hab. Jerzy Borowczyk, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Dr hab. Jerzy Borowczyk – adiunkt, kierownik Pracowni Dokumentacji Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM. Zajmuje się literaturą romantyzmu, poezją i prozą współczesną, dokumentalistyką, biografistyką i regionalistyką literacko-historyczną (związaną przede wszystkim z XIX wiekiem). Uczestnik projektu naukowego IBL PAN pt. Atlas romantyzmu polskiego. Autor dokumentalistycznej pracy Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824 (2003), współredaktor (razem z Michałem Larkiem) obszernej antologii poezji polskiej XX i XX wieku Powiedzieć to inaczej (2011).

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.