Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 28.11.2017 - 28.11.2017
Data dodania: 27.11.2017

Wyspiański - artysta modernistyczny

Typ wydarzenia:
Seminarium
Miejscowość:
Warszawa
Organizatorzy:

Pracownia Historia Dramatu 1864-1939 Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na seminarium poświęcone Stanisławowi Wyspiańskiemu. Wydarzenie odbędzie się w stulecie śmierci pisarza.

Wystąpienia prelegentów zostaną wygłoszone w ramach pięciu paneli tematycznych:

1. „Teatr mój widzę ogromny...”. Dramaturgia Stanisława Wyspiańskiego.

2. Czwarty wieszcz. Pamięć o Wyspiańskim dawniej i dziś.

3. Wyspiański a sfera sacrum. Konteksty biblijne w twórczości pisarza.

4. „Mam ten dar bowiem; patrzę się inaczej”. Wyspiański jako artysta polifoniczny.

5. Wyspiański a... Konteksty, paralele, interteksty.

Na zakończenie uczestnicy i goście wezmą udział w dyskusji: "Wyspiański – artysta modernistyczny. Rola pisarza w dzisiejszej kulturze i możliwość otwarcia na nowe perspektywy badawcze".

Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2017 r. w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy Kampusie Głównym UW.

Informacje

Adres:
Krakowskie Przedmieście 32
Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.