Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 28.08.2023 - 01.09.2023
Data dodania: 19.01.2021

XVII Międzynarodowy Kongres Slawistów 2023

Typ wydarzenia:
Kongres
Miejscowość:
Paris

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z terminarzem prac nad organizacją XVII Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Paryżu w 2023 roku, przyjętym przez Międzynarodowy Komitet Slawistów, zgłoszenia do wystąpień grupowych w blokach tematycznych przyjmowane będą do 1 maja 2021 roku. Terminy nadsyłania zgłoszeń w sekcjach tematycznych i sesji posterowej to odpowiednio 15 września i 31 grudnia 2021 r.

Międzynarodowy Komitet Slawistów zalecił, aby zgłoszenia bloków tematycznych dokonać w porozumieniu z Komitetami Narodowymi. W wypadku Polski rolę Komitetu Narodowego pełni Komitet Słowianoznawstwa PAN. W związku z tym, przy planowaniu zgłoszenia bloku tematycznego,  prosimy o równoległą stosowną informację na adres mailowy zbigniew.gren@uw.edu.pl lub maciej.metrak@ispan.waw.pl.  

Warunki organizacyjne i merytoryczne, jakie należy spełnić, zgłaszając blok tematyczny, można znaleźć na stronie internetowej Komitetu Organizacyjnego Kongresu w Paryżu, a mianowicie: https://mks-paris.sciencesconf.org/


Jedną z form udziału w Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Paryżu (28 sierpnia – 1 września 2023 r.) jest prezentacja posteru. Jest ona przeznaczona dla młodszych pracowników naukowych: magistrantów i asystentów / doktorantów.

Każdy autor /autorka posteru będzie miał / miała możliwość jego prezentacji w trakcie kongresu w sesji posterowej (do 3 minut).

Kwalifikację zgłoszeń przeprowadzają komitety narodowe, a więc dla posterów autorów / autorek z Polski – Komitet Słowianoznawstwa PAN.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w Kongresie w tej formie, proszone są o składanie propozycji wystąpień. Będą one rozpatrywane przez dwie Komisje Komitetu Słowianoznawstwa PAN: Językoznawczą i Literaturoznawczo-Kulturoznawczą.

Wnioski, zgodnie z reprezentowaną dyscypliną badawczą, należy kierować do przewodniczących Komisji:
Językoznawczej – Prof. dra hab. Feliksa Czyżewskiego, e-mail: feliks.czyzewski@poczta.umcs.lublin.pl; feliks.czyzewski@gmail.com,
Literaturoznawczo-Kulturoznawczej – Prof. dra hab. Lecha Miodyńskiego, e-mail: lech.miodynski@us.edu.pl.

Zgłoszenia należy przesłać nie później niż do 31 grudnia 2021 roku.


Komitet Słowianoznawstwa PAN uprzejmie informuje, że rozpoczyna się formowanie polskiej delegacji na XVII Międzynarodowy Kongres Slawistów, który odbędzie się w Paryżu w dniach od 28 sierpnia do 1 września 2023 roku. Polska delegacja, biorąca udział w posiedzeniach poszczególnych sekcji tematycznych, będzie się składać z 55 osób. Wnioski osób zainteresowanych udziałem w kongresie w tej formie będą rozpatrywane przez dwie Komisje Komitetu Słowianoznawstwa PAN: Językoznawczą i Literaturoznawczo-Kulturoznawczą.

Wnioski, zgodnie z reprezentowaną dyscypliną badawczą, należy kierować do przewodniczących Komisji:
Językoznawczej – Prof. dra hab. Feliksa Czyżewskiego, e-mail: feliks.czyzewski@poczta.umcs.lublin.pl; feliks.czyzewski@gmail.com,
Literaturoznawczo-Kulturoznawczej – Prof. dra hab. Lecha Miodyńskiego, e-mail: lech.miodynski@us.edu.pl.

Zgłoszenia należy przesłać nie później niż do 15 września 2021 roku.

Teksty zakwalifikowane do programu Kongresu w części tematycznej zostaną opublikowane w księdze kongresowej polskiej delegacji (sfinansowanej przez PAN), Z polskich studiów slawistycznych. Seria 14., Prace na XVII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Paryżu 2023, odpowiednio w tomie pierwszym, językoznawczym lub w drugim, literaturoznawczo-kulturoznawczym.


Program Kongresu, wyznaczający projektowaną problematykę i tematykę obrad w podziale na sekcje tematyczne, jest zamieszczony na stronie organizatorów Międzynarodowego Kongresu Slawistów: https://mks-paris.sciencesconf.org/data/pages/Tematika_Paris_2023.pdf.

Na stronie Kongresu: https://mks-paris.sciencesconf.org/ podano również szczegółowe informacje dotyczące wszystkich form udziału w kongresie: wystąpień w ramach sekcji tematycznych, bloków tematycznych, posterów, okrągłych stołów.

Informujemy, że ani Międzynarodowy Komitet Slawistów, ani Komitet Słowianoznawstwa PAN nie ponoszą żadnych kosztów finansowych udziału w Kongresie. Przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN.

/-/ Prof. dr hab. Zbigniew Greń

Informacje

Adres:
Centre Malesherbes de Sorbonne Université (108 boulevard Malesherbes 75017 Paris)
Data zgłaszania prelegentów:
01.05.2021
Słowa kluczowe:
Data dodania:
19 stycznia 2021; 10:37 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
31 marca 2021; 17:59 (Piotr Bordzoł)

Zobacz także

27.05.2023

II Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej

W imieniu Instytutu Językoznawstwa oraz Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Języka i Kultury Polskiej, który odbędzie się w dn. 20–22 września 2023 roku w Szczecinie.

19.11.2017

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Miasto Lublin, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się  w KUL w dniach 22-25 listopada 2017 r. Kongres będzie stanowił część obchodów 100-lecia KUL, a honorowy patronat nad nim objął Rektor KUL.

24.11.2022

VIII Światowy Kongres Polonistów: FILOLOGIA – OD/NOWA. JĘZYK–LITERATURA–KULTURA W EPOCE CYFROWEJ

Kolejny VIII Światowy Kongres Polonistów odbędzie się w dniach 12-14 lipca 2023 roku w Krakowie. Organizatorami Kongresu są Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych.

18.05.2022

I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa. Koncepcje - metodologie - działania

Pierwszy Kongres Polskiego Przekładoznawstwa stawia sobie za cel uwidocznienie i docenienie aktywności polskich środowisk przekładoznawczych. Kongres będzie okazją do spotkania badaczy przekładu reprezentujących różne dyscypliny i szkoły z ośrodków naukowych całego kraju. Pozwoli na wzajemne poznanie się i nawiązanie współpracy, odnalezienie nowych obszarów i możliwości wspólnego działania oraz międzydyscyplinarnej i międzyinstytucjonalnej konsolidacji, zapewniającej podniesienie efektywności realizacji projektów badawczych, a tym samym ich międzynarodowej konkurencyjności. (Z informacji Organizatorów).

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.